Η γενετική επιβεβαιώνει την κοινή καταγωγή Ελλήνων και Αλβανών του Κοσόβου!

Written by Μάριος Δημόπουλος
Share

Η γενετική επιβεβαιώνει την κοινή καταγωγή Ελλήνων και Αλβανών του Κοσόβου!
Οι Κοσοβάροι απόγονοι των αρχαίων Δαρδάνων της Πελοποννήσου!

Είναι γνωστό πως όλοι οι άνθρωποι έχουν κοινό το 99% του DNA τους, αλλά οι μικρές διαφορές στο υπόλοιπο 1% αρκούν για να δημιουργήσουν τις σημαντικές διαφορές που παρατηρούμε σ' αυτούς, όπως π.χ. στο χρώμα των ματιών, τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του προσώπου τους κ.α., αλλά και να μας δώσουν ασφαλείς πληροφορίες για την γενετική προέλευσή τους. Κι αυτο γιατί, όπως είναι επίσης γνωστό, ο καθένας από εμάς έχει κληρονομήσει το γενετικό υλικό των προγόνων του. Κι αυτό το γενετικό υλικό μπορεί κανείς να το αξιοποιήσει για να βρεί είτε την χρονικά "πρόσφατη" καταγωγή του η ακόμη και την χρονικά "απώτερη". Οι έλεγχοι πατρότητας μέσω της εξέτασης γενετικού υλικού (DNA) είναι το απλούστερο και συνηθέστερο παράδειγμα στο οποίο το γενετικό υλικό χρησιμοποιείται για να αποδείξει την απ' ευθείας σχέση γονέα-παιδιού.Εκτός φυσικά από την χρονικά "πρόσφατη" καταγωγή μας τα "περιεχόμενα" του γενετικού υλικού που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να ανιχνευθεί και η "απώτερη" καταγωγή μας. Κι ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η παρουσία στο γενετικό μας υλικό ορισμένων στοιχείων που προέρχονται από μεταλλάξεις, δηλαδή αλλαγές, που συνέβησαν σ' αυτό στο παρελθόν και κληρονομήθηκαν στην συνέχεια μέχρι τις μέρες μας.
Στην γενετική επιστήμη ο όρος μετάλλαξη χαρακτηρίζει γενικά οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να συμβεί στα επιμέρους στοιχεία του γενετικού υλικού ενός ζωντανού οργανισμού, όπως ενός ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση, μία μετάλλαξη δημιουργεί νέο γενετικό υλικό, διαφορετικό σε κάποιο βαθμό από τα αρχικό από το οποίο προήλθε. Και επιπλέον, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αυτό το μεταλλαγμένο γενετικό υλικό μπορεί στην συνέχεια να κληρονομηθεί και στους απογόνους του ανθρώπου στον οποίο πρωτοεμφανίσθηκε.

Οι γενετικές μεταλλάξεις μπορεί να είναι "καλές" ή "κακές". Μπορεί δηλαδή, για παράδειγμα, μέσα από την μετάλλαξη του γενετικού υλικού ενός ατόμου να δημιουργηθούν στοιχεία που αυξάνουν την αντοχή του στους ιούς η τις ασθένειες, δίνοντας του, με τον τρόπο αυτό, γενετικό "πλεονέκτημα" σε σχέση με τους υπόλοιπους. Στην αντίθετη περίπτωση μία "κακή" μετάλλαξη μπορεί να δημιουργήσει γενετικό υλικό με "προβλήματα". Μία τέτοια περίπτωση (αλλά όχι η μόνη) για παράδειγμα είναι κι η περίπτωση της μεσογειακής αναιμίας.

Από την στιγμή που ένα μεταλλαγμένο στοιχείο δημιουργηθεί, και εφόσον μπορεί να κληρονομηθεί, οι φορείς του μπορεί να αυξηθούν με την πάροδο των χρόνων. Αν π.χ. υποθέσουμε πως ο αρχικός φορέας έχει δύο απογόνους που έχουν κληρονομήσει αυτό το στοιχείο κι εκείνοι με την σειρά τους έχουν από δύο απογόνους ο κάθε ένας, οι οποίοι επίσης έχουν κληρονομήσει αυτό το στοιχείο, τότε μέσα σε τρείς γενιές (περίπου 100 χρόνια) θα υπάρχουν τουλάχιστον 4 φορείς του τροποποιημένου στοιχείου. Αν υποθέσουμε πως αυτό επαναλαμβάνεται για άλλα 100 χρόνια τότε, μετά από 200 χρόνια από την αρχική μετάλλαξη, οι φορείς του τροποποιημένου στοιχείου θα έχουν αυξηθεί στους 16 κ.ο.κ.

Ένα τροποποιημένο γενετικό στοιχείο που μπορεί να κληρονομηθεί, μπορεί επίσης να εξαπλωθεί γεωγραφικά. Αν υποθέσουμε πως ένας από τους φορείς του νέου στοιχείου μεταναστεύσει σε έναν νέο τόπο κι αποκτήσει εκεί απογόνους τότε οι φορείς του στοιχείου αυτού στον νέο τόπο θα αυξηθούν με την πάροδο των χρόνων με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω.

Για καλή μας η κακή μας τύχη (ανάλογα πως το βλέπει κανείς) κάποια στιγμή μία τέτοια μετάλλαξη δημιούργησε το γενετικό στοιχείο E-V13. Το στοιχείο αυτό έχει την ιδιότητα, από την στιγμή που πρωτο-δημιουργήθηκε, να κληρονομείται σε όλους τους αρσενικούς απογόνους του αρχικού φορέα. Και το στοιχείο αυτό έχει και μία δεύτερη ιδιότητα που σχετίζεται με την γεωγραφική κατανομή του: εμφανίζεται σε μεγάλη συχνότητα ανάμεσα στους Έλληνες και στους Σκυπετάρους. Στους δεύτερους μάλιστα εμφανίζεται σε πολύ μεγάλη συχνότητα. Κι αυτό θα πρέπει να έφερε σε κάπως άβολη θέση τον "πατριώτη γενετιστή" Διηνέκη Ποντικό ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα σ' αυτήν εδώ την ανάρτηση:

http://dienekes.blogspot.gr/2008/07/expansion-of-e-v13-explained.html

Ακριβώς όπως λοιπόν γράφει ο Διηνέκης το στοιχείο E-V13 έχει αρχαία προέλευση και έχει χρησιμοποιηθεί από τους επιστήμονες της γενετικής για να πιστοποιήσουν τον Ελληνικό αποικισμό της νότιας Ιταλίας και να πιστοποιήσουν την "Ρωμαϊκή" αποίκηση της Βρετανίας στους Ρωμαϊκούς χρόνους. Ο λόγος γι' αυτό είναι το γεγονός πως αυτό ακριβώς το γενετικό στοιχείο μπορεί να συσχετισθεί άμεσα με τους αρχαίους κατοίκους των Βαλκανίων. Εκείνους δηλαδή που κατοικούσαν στα Βαλκάνια πριν από την Σλαβική κάθοδο.

Όπως είπαμε παραπάνω, αυτό που έφερε σε "άβολη" θέση τον Διηνέκη Ποντικό είναι το γεγονός πως το στοιχείο αυτό (το οποίο μπορεί σίγουρα να "σχετισθεί", ακριβώς όπως ο ίδιος περιγράφει, με την γενετική κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων), εμφανίζεται, εκτός από τους σύγχρονους Έλληνες, σε εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα ανάμεσα στους Σκυπετάρους, κι ειδικότερα εκείνους του Κοσόβου. Η γεωγραφική διασπορά του στοιχείου E-V13 φαίνεται στις φιγούρες 7 και 8 της παρακάτω εικόνας η οποία προέρχεται από την μελέτη του Βρετανού επιστήμονα Steven C. Bird με τον τίτλο “Haplogroup E3b1a2 as a Possible Indicator of Settlement in Roman Britain by Soldiers of Balkan Origin” στην οποία ο S. Bird εξετάζει το Βαλκανικό γενετικό αποτύπωμα στους σύγχρονους κατοίκους της Βρετανίας.

Όπως μπορεί να δεί κανείς στην παραπάνω εικόνα το στοιχείο E-V13 είναι κυρίαρχο ανάμεσα στους Ελληνικούς και τους Σκυπετάρικους πληθυσμούς. Εμφανίζεται όμως με μεγαλύτερη συχνότητα στους Σκυπετάρους του Κοσόβου, με τιμές μεγαλύτερες, σε ορισμένες περιπτώσεις, κι από 40% (μια εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα). Η εμφάνιση αυτού του μεγάλου ποσοστού στο Κόσοβο ίσως να σημαίνει πως σχεδόν οι μισοί Κοσοβάροι έχουν έναν κοινό πρόγονο. Το ίδιο συμβαίνει και σε μερικές περιοχές της Πελοποννήσου, όπου το στοιχείο αυτό εμφανίζεται περίπου με την ίδια συχνότητα με εκείνη του Κοσόβου (μεγαλύτερη από 40%), όμως η παρουσίαση χρησιμοποιείται στην παραπάνω εικόνα (δηλαδή με χρήση χρήση μέσου όρου τιμών), "εξαφανίζει" αυτήν την πληροφορία.

Όπως μπορεί κανείς να διαβάσει στην ανάρτηση του Διηνέκη Ποντικού για το θέμα αυτό, εκείνος, προσπαθώντας να εξηγήσει το, αρχικά ανεξήγητο, γεγονός της γεωγραφικής διασποράς του στοιχείου E-V13 στην Αλβανία και το Κόσοβο, υιοθετεί μία μάλλον παράδοξη κι αστήρικτη ιστορικά εξήγηση. Αποδίδει δηλαδή το γεγονός της μεγάλης συχνότητας του στοιχείου E-V13 στις περιοχές αυτές σε κάποιον υποθετικό αποικισμό τους από Ηπειρωτικούς πληθυσμούς. Πρόκειται για μία "τραβηγμένη από τα μαλλιά" εξήγηση που φυσικά δεν επιβεβαιώνεται από κανένα ιστορικό στοιχείο.

Ποια είναι λοιπόν η πιθανότερη και μάλλον πιο λογική εξήγηση; Το μάλλον σίγουρο είναι πως, τόσο οι σύγχρονοι Έλληνες, όσο κι οι σύγχρονοι Σκυπετάροι, προέρχονται από κοινούς Βαλκανικούς γενετικούς προγόνους. Με άλλα λόγια, όσο δύσκολο κι αν είναι να το δεχθεί κανείς, οι σύγχρονοι Έλληνες κι οι σύγχρονοι Σκυπετάροι προέρχονται από από την ίδια γενετική "φυλή" η οποία κάποια στιγμή διαχωρίσθηκε και κάθε τμήμα της ακολούθησε διαφορετικές διαδρομές. Αυτό όμως δεν λέει όλη την αλήθεια.

                                    

Δείτε τα άρθρα μου

Οι Έλληνες Δάρδανοι και οι απόγονοί τους Κοσοβάροι!

 

Δείτε επίσης το άρθρο του Διηνεκή Ποντικού http://dienekes.blogspot.gr/2008/07/expansion-of-e-v13-explained.html

 

Expansion of E-V13 explained

 

E-V13 is the main European clade of haplogroup E. It has been variously interpreted as a signature of early Balkan Bronze Age, or Mesolithic, the Greek colonization of Southern Italy, Greek ancestry in some Pakistanis, or Roman soldiers of Balkan origin in Britain. A proper understanding of its age would help resolve the problem of its origins.

Age, of course, depends on a proper choice of mutation rate, and as I have argued (part I and part II), the proper effective mutation rate is near the germline rate and not 3.6x slower as argued by Zhivotovsky, Underhill, and Feldman (2006). This is especially true for a relatively young haplogroup (very low STR variance compared to other lineages), which is also quite frequent in its area of origin, while much reduced away from it, giving a definite impression of a sudden and relatively recent expansion.

In my previous post, I estimated a Late Bronze Age for E-V13 in Greece and areas affected by historical Greek colonization. I now used Ken Nordtvedt's Generations2 program to obtain estimates of the age of E-V13 in three different datasets: the King set, 12-marker data from the E-M35 Phylogeny Project (Haplozone), as well as E-M78 data -most of which should be E-V13- from Bosch et al. (2006). In the latter set, I used two marker sets: all 12 markers common between Generations2 and Bosch, as well as 8 markers common between them, but excluding markers after DYS392 (in the Generations2/FTDNA order).

  N       Age (25y/gen) Age (30y/gen)
Nea Nikomedeia 8   149   1725 BC 2470 BC
Sesklo/Dimini 20   71   225 AD 130 BC
Lerna Franchthi 20   120   1000 BC 1600 BC
Crete 13   68   300 AD 40 BC
Haplozone 103   134   1350 BC 2020 BC
Aromuns (12) 32   71   225 AD 130 BC
Aromuns (8) 32   73   175 AD 190 BC
Slavomacedonians (12) 13   51   725 AD 470 AD
Slavomacedonians (8) 13   59   525 AD 230 AD
Albanians (12) 9   70   250 AD 100 BC
Albanians (8) 9   59   525 AD 230 AD


Both the King et al. E-V13 data, as well as the diverse, mostly European Haplozone E-V13 agree in placing the expansion of this haplogroup squarely in the Aegean Bronze Age.

Aromuns (Vlachs) coalesce to the Roman era, consistent with the idea that they are Balkan natives who became Latinized linguistically at around that era.

Albanians also coalesce to Roman/Late Antique times, consistent with the idea that their high frequency of haplogroup E-V13 (which reaches very high numbers in e.g. Kosovars) is not associated with high diversity. Founder effects in that time frame are the reason for the high frequency of E-V13 in them.

Finally, Slavomacedonians from the former Yugoslav Republic of Macedonia coalesce well into AD times, at around the time of the first Slavic arrivals in the Balkans. This suggests that E-V13 in them is the result of local founders at around that time who adopted the Slavic language. However, Pericic et al. (2005) (see below) report high (but unspecified) diversity of E-M78α in "Macedonia", so it is possible that a larger number of earlier inhabitants were absorbed.

Pericic et al. (2005) give a 7.3kya estimate for the expansion of E-M78α (almost perfectly equivalent to E-V13) for Southeastern European populations north of Greece. Due to their use of the 3.6x slower mutation rate, this figure needs to be converted to equivalent years. The Nea Nikomedeia time depth was estimated as 9.2kya by King et al. Therefore, the equivalent age for the Pericic et al. (2005) expansion is (7.3/9.2) * 149 generations or 118 generations (1,540-950BC). They note that STR variance is higher in Greece, Macedonia, and Apulia, all areas with well-known historical Greek connections.

Cruciani et al. (2007) propose that E-V13 arrived in Europe from West Asia and underwent an expansion in Europe at 4-4.7 kya. This age is calculated using effective mutation rates that are 2.4 or 2.8 slower than the germline rate, which seems to suggest a Late Bronze Age or even later expansion with a rate closer to the germline one.

In the Balkans, it is fairly clear that E-V13 is mostly concentrated south of the Jirecek Line which separated native Greek from Latin speakers. In Italy, the highest frequencies are found in the south, the areas of historical Greek colonization. High frequencies are also attained in Cyprus. Cyprus also high STR diversity, consistent with an early arrival, suggestive of both early Mycenaean and later colonizations from the Aegean.

Conclusion

The age and distribution of E-V13 chromosomes suggest that expansions of the Greek world in the Bronze and later ages were the major causes of its diffusion.

Who was the E-V13 patriarch in Greece? He was perhaps one of the legendary figures of Greek mythology some of whom are said to have come from abroad. For whatever reason, his progeny grew, and were around to participate in the expansion of the Mycenaean world and the subsequent Greek colonization.

UPDATE (Aug. 1):

An additional piece of evidence is Y-chromosome distribution in Calabria, a Southern Italian region with well-known Greek connections. According to Semino et al. (2004) [Am. J. Hum. Genet. 74:1023–1034, 2004], the Calabrian sample has an E-M78 frequency of 16.3%, whereas "Calabria 2" representing the "Albanian community of the Cosenza province" has only 5.9%. This is consistent with the idea that E-V13 in modern Albanians is to a great degree due to Greek founders (Epirotes or ancient colonists).

 

                                                  

Add comment


Security code
Refresh

Comments  

 
0 #598 Chadwick 2019-02-20 12:07
Write original content that offers unique help, and start to get some anchored backlinks.
That is, if a person posting to quality
blogs with a rather good page ranking.

my weblog - xpro live casino: http://orleadership.ksac.co.kr/php_test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Faddi.t.ivecfox%40www.ezyget.com%252Findex.html%3Elive+casino+manager%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #597 Kara 2019-02-20 05:14
Blogs are another way to have quality, inbound links coming the right path.
There are lots of sites at the Internet that
actively pay guest bloggers to post their content on their sites.


Have a look at my webpage ... newtown ntc33: http://ntc33.fun/index.php/other-games/15-ntc33
Quote
 
 
0 #596 Harlan 2019-02-20 03:23
So make sure you've got good quality images your customers can enlarge.
12.Feel able to pin unique personal blog posts,
but don't over-promote. Stay clear of negative aspects
unless they are very important.

my website; playboy casino: https://Win88.today/play8oy/
Quote
 
 
0 #595 Jann 2019-02-20 01:35
I go to see everyday a few web pages and sites to read articles, but this web slot jar mobile site: http://www.homogeniser.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.network%2Fcasino-games%2F74-mega888 gives feature
based writing.
Quote
 
 
0 #594 Anja 2019-02-20 00:26
The way we talk to people, and ourselves, shapes our
relationships; and these relationships shape our domain. Isn't that your chosen much nicer thought/feeling?

Hand calculators set them up looking at your office
or your shop.

Feel free to surf to my web site - 918kiss: http://super918kiss.com/index.php/download/27-918kiss-scr888
Quote
 
 
0 #593 Velma 2019-02-19 17:57
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
and now each time a comment is added I get three
emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?
Bless you!

My page ... lpe88 download android: https://918.network/casino-games/67-lpe88-lucky-palace-casino
Quote
 
 
0 #592 Brook 2019-02-19 13:38
A major factor in improving your research rank is making sure you have a strong titles.

Seems like everyone is becoming into your site writing match.
Speak to your audience, don't just be another "me too blogger".


Feel free to surf to my homepage; ntc33 download: https://918kiss.poker/downloads
Quote
 
 
0 #591 Mindy 2019-02-19 11:00
It it seems there is lots of new articles directories
popping up every day. Now you should take utmost care on who are linking to you and from where?
In addition, they can also reduce the page level.

Feel free to visit my web-site - a333: https://918kiss.host/downloads
Quote
 
 
0 #590 Arnulfo 2019-02-19 08:07
But how you can do the On page Optimisation november 23?

To be able to my website rankings, I only submit to sites have got ranked well.
The final step 777 apache sky blvd.

in dudleyville az: http://www.tuckerprice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=gaus.ru%2Fbitrix%2Fredirect.php%3Fevent1%3D%26event2%3D%26event3%3D%26goto%3Dhttp%3A%2F%2F918kiss.poker%2Fcasino-games%2F75-sky777 generating links is the
anchor text and URL target.
Quote
 
 
0 #589 August 2019-02-19 03:29
Keep it light and simple, as you're telling a friend a adventure.
When should realize right now there are other factors that can help them
rank well. Duplicate content and boring content for client.


My web page; sky777 download: http://sky777.group/
Quote
 
 
0 #588 Danilo 2019-02-19 01:39
Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites?

I have a blog based on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/informa tion. I know
my subscribers would appreciate your work. If you're even remotely interested, feel free
to shoot me an e-mail.

my blog post; mobile slot car track: http://florya-consult.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://Kasino.vin/home/mega888/50-mega888
Quote
 
 
0 #587 Shaunte 2019-02-19 01:02
To lift content from another source and claim it as your creation is addressed plagiarism.
This article was written mention a few give you a nudge in the correct direction. Come on, man in an incredible scale manner.


Have a look at my weblog ... live22 casino: https://918kiss.bid/downloads/167-download-live22-apk-to-phone-for-android-and-ios
Quote
 
 
0 #586 Leilani 2019-02-18 22:54
fantastic put up, very informative. I wonder why the opposite experts of
this sector do not notice this. You should proceed your writing.

I'm confident, you have a great readers' base already!


Look into my blog post: 918 kiss random: http://Ferry.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Disqus.com%2Fby%2Fnavasj22k%2F
Quote
 
 
0 #585 Leora 2019-02-18 22:02
That is, if you as you follow things. The approval or disapproval of others ought
to the focus of a serene and confident pregnant woman. On the additional hand, there may be an absence
of of interest from her end.

Feel free to surf to my blog: myvegas mobile app slot promotion: https://bsms1.com/user/profile/168314
Quote
 
 
0 #584 Mona 2019-02-18 14:11
Take some time much more information these new tools and see how you can used within your business.
And always submit any new content you publish to those social networks.


Also visit my web blog ace333 slot: http://www.ezyget.com/index.html
Quote
 
 
0 #583 Shane 2019-02-18 05:44
I'm not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow
for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.Visit my blog; ntc33 login: https://kasino.vin/home/ntc33/49-ntc33-newtown-casino
Quote
 
 
0 #582 Jina 2019-02-18 01:45
Correct that's below 9 a multitude. Don't be worried to make any readers
laugh as they will surely like it. As this will offer you better ROI (return on investment).


Also visit my webpage voti
live 22 giornata: http://michaelellison.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=herbaroma.am%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918kiss.bid%2Fgames%2Flive-22
Quote
 
 
0 #581 Marquis 2019-02-17 14:32
You can get by a little help from some among the leading programs that we've got on via.
Trying to get good page rank for your website can be a most frustrating experience for webmasters.My page; scr888 online trading 918kiss: http://www.happynewyear2016-images.com/guide-on-gambling-for-beginners/
Quote
 
 
0 #580 Clyde 2019-02-17 07:40
These are actually impressive ideas in regarding
blogging. You have touched some fastidious things here.
Any way keep up wrinting.

Feel free to surf to my page nfl live qb roulette: http://flack.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fdownloads%2F68-download-ntc33
Quote
 
 
0 #579 Rebecca 2019-02-16 14:28
All successful traders have a solid plan by which to run their establishment.
Too many nurses look stuck as treatment of disease never-ending
cycle. And also so they won't tell the story once or twice choose to.


Check out my weblog :: 3win8 download: http://win88.club/
Quote
 
 
0 #578 Robbie 2019-02-16 08:49
It may take weeks 918kiss
how to win: http://www.colebrookconservatories.com/online-progressive-slots-the-winning-luck-machine/ months and maybe even a number
of years. Good articles can continue producing results to buy a year or even more.
To make the best of your efforts, there are particular techniques and
tools you should know.
Quote
 
 
0 #577 Major 2019-02-16 07:54
Its like you read my thoughts! You seem to know a lot approximately
this, such as you wrote the e-book in it or something. I feel that you simply could do with a few percent to pressure
the message house a bit, but instead of that, this is wonderful blog.
A great read. I'll certainly be back.

Also visit my page :: ntc33 login: https://Kasino.vin/home/ntc33/49-ntc33-newtown-casino
Quote
 
 
0 #576 Hattie 2019-02-15 19:36
A simple way to implement this is via article advertising.

Now, here is the punchline, for just a moment. You
will be building your presence and reputation. I needed to start somewhere special.


My site: ntc33 login: https://918kiss.bid/downloads/219-download-ntc33
Quote
 
 
0 #575 Alana 2019-02-15 12:47
It can be written by a friend, neighbour, relative, other folks.
Can that they've got learned to aid their losses
small. Paralyzed from the waist down since birth he's now 33 and trains about three
times 7 days.

Also visit my webpage - m888: https://918kiss.host/downloads
Quote
 
 
0 #574 Stephan 2019-02-15 12:46
Only Dublin Bet offers live games without requiring you generate a deposit.
Purchase a fun trip far from work pressure and settle back.
If you do so, the reeled row will transform into a 5 card poker offer.


My blog post; scr888 online: http://ch1040.com/home.php?mod=space&uid=55464&do=profile&from=space
Quote
 
 
0 #573 Jeanne 2019-02-15 11:09
Yet I see a need later on when I'll need a superior income diploma of.
If you consider you aren't an interesting enough person or you can find good content.
Of course, you need visitors to your website.

My site :: 918 kiss: https://918kiss.bid/games/918kiss-scr888
Quote
 
 
0 #572 Vaughn 2019-02-15 09:03
Thanks for a marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you could be
a great author.I will always bookmark your blog and may
come back sometime soon. I want to encourage you to continue your great work,
have a nice day!

Here is my site; m2.ace 333.com: http://www.rainbowhunter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fdownloads%2F75-download-ace333
Quote
 
 
0 #571 Gay 2019-02-15 01:59
Find your page rank, the valuable your site is.
Spot . to do right and takes almost no time. Write content around these keywords that might help your individuals.my weblog; rollex11 ios download: http://www.emisorasdominicanas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.162100.com%2Fexport.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2F918kiss.poker%2Fcasino-games%2F69-rollex11
Quote
 
 
0 #570 Margart 2019-02-15 01:28
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about,
why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?


Look at my web site ... newtown ntc33: https://918.network/casino-games/69-ntc33-newton-casino
Quote
 
 
0 #569 Earl 2019-02-15 00:12
The way forward is to be extremely choosy and use discretion about any content you
publish in your name. However, there are some important pieces of data that not a soul should be lacking.


Also visit my web page - mega casino slots: https://918Kiss.bid/downloads/216-download-mega888-for-android-and-ios
Quote
 
 
0 #568 Effie 2019-02-14 13:52
However, did you remember how much more time uncertain you became as being profits grew higher
and better? Now forex trading system can lose you money so recognize some money you can risk.


My page: live22 apk: https://live22.online/
Quote
 
 
0 #567 Rex 2019-02-14 13:02
How you generate the most associated with this opportunity is entirely significantly as you.
In fact, it will significantly decrease persons.
Accept it as true or not, that's exactly what Google wants you to execute.


Here is my web page ... mega casino slots: http://918.credit/downloads/83-download-mega888-for-android-and-ios
Quote
 
 
0 #566 Jolie 2019-02-13 04:54
Copying their content can are embarrassing. The Internet is a reliable resource fantastic know how
to write a funny best man speech. Just unwind and be best person that an individual can.

Look at my site: slot
jar mobile site: http://Www.tieskiddealers.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888.group%2Fother-games-download%2F2498-download-mega888&g2_returnName=Album
Quote
 
 
0 #565 Don 2019-02-12 17:59
I am genuinely thankful to the holder of this site who has shared this wonderful post at at this place.


Take a look at my blog - play8oy android download: https://918.network/downloads/86-play8oy
Quote
 
 
0 #564 Finn 2019-02-12 17:20
As a rule these may be shares usually are performing well in marketplace.
Quicker you can separate emotions from trading the better
you seem to be. There are two kinds of binary trading options.


My web page :: live 22: https://live22.online/index.php/12-live22/15-live22
Quote
 
 
0 #563 Vern 2019-02-12 09:26
The more the author understands you, better he or she are able to define predicament.
For perfect results get a large quantity
of water-based makeup which won't rub off when it's touched.


Take a look at my homepage; mega888 apk: https://win88.today/mega888/
Quote
 
 
0 #562 German 2019-02-12 07:53
Preparation and understand that attitude may be the key to win over
strategy. Avoid taking clothing without proper identity regardless of whether they will offer
cheap price tags.

Visit my web blog :: online casino games with
free spins: http://www.aaacarinfo.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html
Quote
 
 
0 #561 Deon 2019-02-12 07:39
This traffic provides a bounty of potential customers leading to sales.
Slow load times can prevent your shop from making an acquisition. The
easiest is to consider professional help when discover helpless.


Here is my webpage; playboy888: https://918kiss.bid/downloads/217-download-playboy
Quote
 
 
0 #560 Angelo 2019-02-12 06:50
Nuts are an anytime snack, they could be had roasted, raw as well added
to salads. Jetski from your readers reading focus on the and a person a better traffic ranking!


Feel free to visit my web blog: ntc33 download: http://www.ezyget.com/index.html
Quote
 
 
0 #559 Alberto 2019-02-12 04:46
I do believe all the ideas you've offered in your post.
They are very convincing and will definitely work.

Nonetheless, the posts are very quick for novices.

Could you please prolong them a bit from next time?
Thank you for the post.

Check out my webpage - sky casino desktop: http://www.apolloclinicthane.com/blog/-/blogs/99787?_33_redirect=http://lifestylemedia.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fdownloads%2F74-download-sky777
Quote
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας με προϋπόθεση την αναφορά του αρθρογράφου και της ιστοσελίδας με ενεργό λινκ.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε έντυπα μέσα χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου αυτής της ιστοσελίδας Μάριου Δημόπουλου.

Wednesday the 20th - . Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS