Η γενετική επιβεβαιώνει την κοινή καταγωγή Ελλήνων και Αλβανών του Κοσόβου!

Written by Μάριος Δημόπουλος
Share

Η γενετική επιβεβαιώνει την κοινή καταγωγή Ελλήνων και Αλβανών του Κοσόβου!
Οι Κοσοβάροι απόγονοι των αρχαίων Δαρδάνων της Πελοποννήσου!

Είναι γνωστό πως όλοι οι άνθρωποι έχουν κοινό το 99% του DNA τους, αλλά οι μικρές διαφορές στο υπόλοιπο 1% αρκούν για να δημιουργήσουν τις σημαντικές διαφορές που παρατηρούμε σ' αυτούς, όπως π.χ. στο χρώμα των ματιών, τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του προσώπου τους κ.α., αλλά και να μας δώσουν ασφαλείς πληροφορίες για την γενετική προέλευσή τους. Κι αυτο γιατί, όπως είναι επίσης γνωστό, ο καθένας από εμάς έχει κληρονομήσει το γενετικό υλικό των προγόνων του. Κι αυτό το γενετικό υλικό μπορεί κανείς να το αξιοποιήσει για να βρεί είτε την χρονικά "πρόσφατη" καταγωγή του η ακόμη και την χρονικά "απώτερη". Οι έλεγχοι πατρότητας μέσω της εξέτασης γενετικού υλικού (DNA) είναι το απλούστερο και συνηθέστερο παράδειγμα στο οποίο το γενετικό υλικό χρησιμοποιείται για να αποδείξει την απ' ευθείας σχέση γονέα-παιδιού.Εκτός φυσικά από την χρονικά "πρόσφατη" καταγωγή μας τα "περιεχόμενα" του γενετικού υλικού που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να ανιχνευθεί και η "απώτερη" καταγωγή μας. Κι ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η παρουσία στο γενετικό μας υλικό ορισμένων στοιχείων που προέρχονται από μεταλλάξεις, δηλαδή αλλαγές, που συνέβησαν σ' αυτό στο παρελθόν και κληρονομήθηκαν στην συνέχεια μέχρι τις μέρες μας.
Στην γενετική επιστήμη ο όρος μετάλλαξη χαρακτηρίζει γενικά οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να συμβεί στα επιμέρους στοιχεία του γενετικού υλικού ενός ζωντανού οργανισμού, όπως ενός ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση, μία μετάλλαξη δημιουργεί νέο γενετικό υλικό, διαφορετικό σε κάποιο βαθμό από τα αρχικό από το οποίο προήλθε. Και επιπλέον, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αυτό το μεταλλαγμένο γενετικό υλικό μπορεί στην συνέχεια να κληρονομηθεί και στους απογόνους του ανθρώπου στον οποίο πρωτοεμφανίσθηκε.

Οι γενετικές μεταλλάξεις μπορεί να είναι "καλές" ή "κακές". Μπορεί δηλαδή, για παράδειγμα, μέσα από την μετάλλαξη του γενετικού υλικού ενός ατόμου να δημιουργηθούν στοιχεία που αυξάνουν την αντοχή του στους ιούς η τις ασθένειες, δίνοντας του, με τον τρόπο αυτό, γενετικό "πλεονέκτημα" σε σχέση με τους υπόλοιπους. Στην αντίθετη περίπτωση μία "κακή" μετάλλαξη μπορεί να δημιουργήσει γενετικό υλικό με "προβλήματα". Μία τέτοια περίπτωση (αλλά όχι η μόνη) για παράδειγμα είναι κι η περίπτωση της μεσογειακής αναιμίας.

Από την στιγμή που ένα μεταλλαγμένο στοιχείο δημιουργηθεί, και εφόσον μπορεί να κληρονομηθεί, οι φορείς του μπορεί να αυξηθούν με την πάροδο των χρόνων. Αν π.χ. υποθέσουμε πως ο αρχικός φορέας έχει δύο απογόνους που έχουν κληρονομήσει αυτό το στοιχείο κι εκείνοι με την σειρά τους έχουν από δύο απογόνους ο κάθε ένας, οι οποίοι επίσης έχουν κληρονομήσει αυτό το στοιχείο, τότε μέσα σε τρείς γενιές (περίπου 100 χρόνια) θα υπάρχουν τουλάχιστον 4 φορείς του τροποποιημένου στοιχείου. Αν υποθέσουμε πως αυτό επαναλαμβάνεται για άλλα 100 χρόνια τότε, μετά από 200 χρόνια από την αρχική μετάλλαξη, οι φορείς του τροποποιημένου στοιχείου θα έχουν αυξηθεί στους 16 κ.ο.κ.

Ένα τροποποιημένο γενετικό στοιχείο που μπορεί να κληρονομηθεί, μπορεί επίσης να εξαπλωθεί γεωγραφικά. Αν υποθέσουμε πως ένας από τους φορείς του νέου στοιχείου μεταναστεύσει σε έναν νέο τόπο κι αποκτήσει εκεί απογόνους τότε οι φορείς του στοιχείου αυτού στον νέο τόπο θα αυξηθούν με την πάροδο των χρόνων με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω.

Για καλή μας η κακή μας τύχη (ανάλογα πως το βλέπει κανείς) κάποια στιγμή μία τέτοια μετάλλαξη δημιούργησε το γενετικό στοιχείο E-V13. Το στοιχείο αυτό έχει την ιδιότητα, από την στιγμή που πρωτο-δημιουργήθηκε, να κληρονομείται σε όλους τους αρσενικούς απογόνους του αρχικού φορέα. Και το στοιχείο αυτό έχει και μία δεύτερη ιδιότητα που σχετίζεται με την γεωγραφική κατανομή του: εμφανίζεται σε μεγάλη συχνότητα ανάμεσα στους Έλληνες και στους Σκυπετάρους. Στους δεύτερους μάλιστα εμφανίζεται σε πολύ μεγάλη συχνότητα. Κι αυτό θα πρέπει να έφερε σε κάπως άβολη θέση τον "πατριώτη γενετιστή" Διηνέκη Ποντικό ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα σ' αυτήν εδώ την ανάρτηση:

http://dienekes.blogspot.gr/2008/07/expansion-of-e-v13-explained.html

Ακριβώς όπως λοιπόν γράφει ο Διηνέκης το στοιχείο E-V13 έχει αρχαία προέλευση και έχει χρησιμοποιηθεί από τους επιστήμονες της γενετικής για να πιστοποιήσουν τον Ελληνικό αποικισμό της νότιας Ιταλίας και να πιστοποιήσουν την "Ρωμαϊκή" αποίκηση της Βρετανίας στους Ρωμαϊκούς χρόνους. Ο λόγος γι' αυτό είναι το γεγονός πως αυτό ακριβώς το γενετικό στοιχείο μπορεί να συσχετισθεί άμεσα με τους αρχαίους κατοίκους των Βαλκανίων. Εκείνους δηλαδή που κατοικούσαν στα Βαλκάνια πριν από την Σλαβική κάθοδο.

Όπως είπαμε παραπάνω, αυτό που έφερε σε "άβολη" θέση τον Διηνέκη Ποντικό είναι το γεγονός πως το στοιχείο αυτό (το οποίο μπορεί σίγουρα να "σχετισθεί", ακριβώς όπως ο ίδιος περιγράφει, με την γενετική κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων), εμφανίζεται, εκτός από τους σύγχρονους Έλληνες, σε εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα ανάμεσα στους Σκυπετάρους, κι ειδικότερα εκείνους του Κοσόβου. Η γεωγραφική διασπορά του στοιχείου E-V13 φαίνεται στις φιγούρες 7 και 8 της παρακάτω εικόνας η οποία προέρχεται από την μελέτη του Βρετανού επιστήμονα Steven C. Bird με τον τίτλο “Haplogroup E3b1a2 as a Possible Indicator of Settlement in Roman Britain by Soldiers of Balkan Origin” στην οποία ο S. Bird εξετάζει το Βαλκανικό γενετικό αποτύπωμα στους σύγχρονους κατοίκους της Βρετανίας.

Όπως μπορεί να δεί κανείς στην παραπάνω εικόνα το στοιχείο E-V13 είναι κυρίαρχο ανάμεσα στους Ελληνικούς και τους Σκυπετάρικους πληθυσμούς. Εμφανίζεται όμως με μεγαλύτερη συχνότητα στους Σκυπετάρους του Κοσόβου, με τιμές μεγαλύτερες, σε ορισμένες περιπτώσεις, κι από 40% (μια εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα). Η εμφάνιση αυτού του μεγάλου ποσοστού στο Κόσοβο ίσως να σημαίνει πως σχεδόν οι μισοί Κοσοβάροι έχουν έναν κοινό πρόγονο. Το ίδιο συμβαίνει και σε μερικές περιοχές της Πελοποννήσου, όπου το στοιχείο αυτό εμφανίζεται περίπου με την ίδια συχνότητα με εκείνη του Κοσόβου (μεγαλύτερη από 40%), όμως η παρουσίαση χρησιμοποιείται στην παραπάνω εικόνα (δηλαδή με χρήση χρήση μέσου όρου τιμών), "εξαφανίζει" αυτήν την πληροφορία.

Όπως μπορεί κανείς να διαβάσει στην ανάρτηση του Διηνέκη Ποντικού για το θέμα αυτό, εκείνος, προσπαθώντας να εξηγήσει το, αρχικά ανεξήγητο, γεγονός της γεωγραφικής διασποράς του στοιχείου E-V13 στην Αλβανία και το Κόσοβο, υιοθετεί μία μάλλον παράδοξη κι αστήρικτη ιστορικά εξήγηση. Αποδίδει δηλαδή το γεγονός της μεγάλης συχνότητας του στοιχείου E-V13 στις περιοχές αυτές σε κάποιον υποθετικό αποικισμό τους από Ηπειρωτικούς πληθυσμούς. Πρόκειται για μία "τραβηγμένη από τα μαλλιά" εξήγηση που φυσικά δεν επιβεβαιώνεται από κανένα ιστορικό στοιχείο.

Ποια είναι λοιπόν η πιθανότερη και μάλλον πιο λογική εξήγηση; Το μάλλον σίγουρο είναι πως, τόσο οι σύγχρονοι Έλληνες, όσο κι οι σύγχρονοι Σκυπετάροι, προέρχονται από κοινούς Βαλκανικούς γενετικούς προγόνους. Με άλλα λόγια, όσο δύσκολο κι αν είναι να το δεχθεί κανείς, οι σύγχρονοι Έλληνες κι οι σύγχρονοι Σκυπετάροι προέρχονται από από την ίδια γενετική "φυλή" η οποία κάποια στιγμή διαχωρίσθηκε και κάθε τμήμα της ακολούθησε διαφορετικές διαδρομές. Αυτό όμως δεν λέει όλη την αλήθεια.

                                    

Δείτε τα άρθρα μου

Οι Έλληνες Δάρδανοι και οι απόγονοί τους Κοσοβάροι!

 

Δείτε επίσης το άρθρο του Διηνεκή Ποντικού http://dienekes.blogspot.gr/2008/07/expansion-of-e-v13-explained.html

 

Expansion of E-V13 explained

 

E-V13 is the main European clade of haplogroup E. It has been variously interpreted as a signature of early Balkan Bronze Age, or Mesolithic, the Greek colonization of Southern Italy, Greek ancestry in some Pakistanis, or Roman soldiers of Balkan origin in Britain. A proper understanding of its age would help resolve the problem of its origins.

Age, of course, depends on a proper choice of mutation rate, and as I have argued (part I and part II), the proper effective mutation rate is near the germline rate and not 3.6x slower as argued by Zhivotovsky, Underhill, and Feldman (2006). This is especially true for a relatively young haplogroup (very low STR variance compared to other lineages), which is also quite frequent in its area of origin, while much reduced away from it, giving a definite impression of a sudden and relatively recent expansion.

In my previous post, I estimated a Late Bronze Age for E-V13 in Greece and areas affected by historical Greek colonization. I now used Ken Nordtvedt's Generations2 program to obtain estimates of the age of E-V13 in three different datasets: the King set, 12-marker data from the E-M35 Phylogeny Project (Haplozone), as well as E-M78 data -most of which should be E-V13- from Bosch et al. (2006). In the latter set, I used two marker sets: all 12 markers common between Generations2 and Bosch, as well as 8 markers common between them, but excluding markers after DYS392 (in the Generations2/FTDNA order).

  N       Age (25y/gen) Age (30y/gen)
Nea Nikomedeia 8   149   1725 BC 2470 BC
Sesklo/Dimini 20   71   225 AD 130 BC
Lerna Franchthi 20   120   1000 BC 1600 BC
Crete 13   68   300 AD 40 BC
Haplozone 103   134   1350 BC 2020 BC
Aromuns (12) 32   71   225 AD 130 BC
Aromuns (8) 32   73   175 AD 190 BC
Slavomacedonians (12) 13   51   725 AD 470 AD
Slavomacedonians (8) 13   59   525 AD 230 AD
Albanians (12) 9   70   250 AD 100 BC
Albanians (8) 9   59   525 AD 230 AD


Both the King et al. E-V13 data, as well as the diverse, mostly European Haplozone E-V13 agree in placing the expansion of this haplogroup squarely in the Aegean Bronze Age.

Aromuns (Vlachs) coalesce to the Roman era, consistent with the idea that they are Balkan natives who became Latinized linguistically at around that era.

Albanians also coalesce to Roman/Late Antique times, consistent with the idea that their high frequency of haplogroup E-V13 (which reaches very high numbers in e.g. Kosovars) is not associated with high diversity. Founder effects in that time frame are the reason for the high frequency of E-V13 in them.

Finally, Slavomacedonians from the former Yugoslav Republic of Macedonia coalesce well into AD times, at around the time of the first Slavic arrivals in the Balkans. This suggests that E-V13 in them is the result of local founders at around that time who adopted the Slavic language. However, Pericic et al. (2005) (see below) report high (but unspecified) diversity of E-M78α in "Macedonia", so it is possible that a larger number of earlier inhabitants were absorbed.

Pericic et al. (2005) give a 7.3kya estimate for the expansion of E-M78α (almost perfectly equivalent to E-V13) for Southeastern European populations north of Greece. Due to their use of the 3.6x slower mutation rate, this figure needs to be converted to equivalent years. The Nea Nikomedeia time depth was estimated as 9.2kya by King et al. Therefore, the equivalent age for the Pericic et al. (2005) expansion is (7.3/9.2) * 149 generations or 118 generations (1,540-950BC). They note that STR variance is higher in Greece, Macedonia, and Apulia, all areas with well-known historical Greek connections.

Cruciani et al. (2007) propose that E-V13 arrived in Europe from West Asia and underwent an expansion in Europe at 4-4.7 kya. This age is calculated using effective mutation rates that are 2.4 or 2.8 slower than the germline rate, which seems to suggest a Late Bronze Age or even later expansion with a rate closer to the germline one.

In the Balkans, it is fairly clear that E-V13 is mostly concentrated south of the Jirecek Line which separated native Greek from Latin speakers. In Italy, the highest frequencies are found in the south, the areas of historical Greek colonization. High frequencies are also attained in Cyprus. Cyprus also high STR diversity, consistent with an early arrival, suggestive of both early Mycenaean and later colonizations from the Aegean.

Conclusion

The age and distribution of E-V13 chromosomes suggest that expansions of the Greek world in the Bronze and later ages were the major causes of its diffusion.

Who was the E-V13 patriarch in Greece? He was perhaps one of the legendary figures of Greek mythology some of whom are said to have come from abroad. For whatever reason, his progeny grew, and were around to participate in the expansion of the Mycenaean world and the subsequent Greek colonization.

UPDATE (Aug. 1):

An additional piece of evidence is Y-chromosome distribution in Calabria, a Southern Italian region with well-known Greek connections. According to Semino et al. (2004) [Am. J. Hum. Genet. 74:1023–1034, 2004], the Calabrian sample has an E-M78 frequency of 16.3%, whereas "Calabria 2" representing the "Albanian community of the Cosenza province" has only 5.9%. This is consistent with the idea that E-V13 in modern Albanians is to a great degree due to Greek founders (Epirotes or ancient colonists).

 

                                                  

Add comment


Security code
Refresh

Comments  

 
0 #755 Lorrine 2019-04-16 03:08
What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge regarding unpredicted
feelings.

Feel free to visit my web-site - live roulette spin results: http://win61.ru/go.php?go=http://kasino.vin/home/ntc33/49-ntc33-newtown-casino
Quote
 
 
0 #754 Alphonso 2019-04-15 20:54
The design and graphics of this virtual is fabulous.
This play the tables properly, online poker where you
can win money: http://sever04.ru/bitrix/rk.php?goto=http://918Kiss.party/downloads/5028-download-3win8 might over a hundred percent return of investments.
The gaming industry nowadays have been attacked by a few controversies.
Quote
 
 
0 #753 Jewell 2019-04-15 16:08
My friend understood before I did that the timing wasn't right.
Your visuals should give life with regard to your store, inspire your customers, and
showcase what you have to give you. Fortunately, you can always get
your banners around the web.

Also visit my web-site :: online casino malaysia: https://cuci.today/
Quote
 
 
0 #752 Mohammed 2019-04-15 08:01
I don't even know the way I finished up here, however I assumed
this submit was once great. I do not recognise who you're but definitely you're going to a famous blogger in case
you are not already. Cheers!

my homepage 918 Kiss: http://do-it-anyway.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fnews
Quote
 
 
0 #751 Jolene 2019-04-15 04:41
There is a 5?5 pattern, which corresponds to each letter of genuine bingo.
As a consequence of you should not less than depositing $one hundred to get the matching bonus together.


Also visit my weblog: mega moolah online casino: http://928doctors.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=joker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2Fmega888
Quote
 
 
0 #750 Leigh 2019-04-15 02:37
Your investment in an online marketing course only becomes
more visible if begin to work with what you learn. You can make
utilization of these sites by posting links upon them.
The crucial key to writing a good article is content.


Look into my web-site: joker123 apk download: https://918kiss.bid/games/joker-123
Quote
 
 
0 #749 Jessie 2019-04-14 23:45
Only in such a way you may get to determine you receive profits or loosing.

Don't be rash using your decisions, but make calculated risks.
If never first do your homework, it can have disastrous effects.


Also visit my site ... live
timnas 22 vs myanmar: http://flcarinsurancenet.us/three-factors-to-examine-when-deciding-on-a-on-line-casino-on-line/
Quote
 
 
0 #748 Jada 2019-04-14 06:06
On 29th March, 2011 the BBC had the headline: Doctors cause a third of stubborn high low blood pressure.
Write down your main keyword and reveal a
list of its word alternatives.

My site m rollex11: https://scr888.group/live-casino-games/2487-rollex11
Quote
 
 
0 #747 Danilo 2019-04-14 04:10
Prepare surprises or out for the ordinary things as frequently as
you take advantage of the occasion. Remember the fact that each time you obtain a beating high quality will suffer and deteriorate.


Also visit my website :: lpe88 link: http://dublinn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.cafe%2Fhome%2Flpe888%2F52-lpe88-lucky-palace-casino
Quote
 
 
0 #746 Dante 2019-04-12 19:36
If you are willing to please answer the questions below when you have a chance?
With just a creativity and practice, you'll soon call at your traffic growing.
This is when I use spiritual practices like prayer.

Feel free to visit my web page; online poker software: http://www.s-quo.com/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http2F%2Fwww.s-quo.com2Fclub.php2F1922%2F&event3=Yiannos+Georgiades&goto=http://jump.5ch.net/?http://scr888.group/live-casino-games/2485-3win8
Quote
 
 
0 #745 Jaqueline 2019-04-12 15:21
SEO place that highly essential for websites and blogs.
So this may be the it is appropriate to end your comment with one short get a link from a internet site.
Most people think cosplay intriquing, notable and wonderful.Also visit my site: joker123 apk: https://scr888.group/live-casino-games/2486-joker123
Quote
 
 
0 #744 Staci 2019-04-12 01:26
Look as if you own the room, anywhere you go.
Fortunately, once the negative habits are recognized, may
be be revolutionized. You will probably be the business to invest capital and carry a return on that investment.


my site sky777 apk: https://918.cafe/home/sky-777/55-sky777
Quote
 
 
0 #743 Liliana 2019-04-12 00:59
Link Exchanges are an essential need for far better price page
rank from search engines. Large amounts of fresh, good content keep people coming back
for very much more. Kit each of one's blog posts with new and useful information.

Here is my blog post - live casino hours: http://ezduvet.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888.group%2Flive-casino-games%2F2483-ace333
Quote
 
 
0 #742 Wally 2019-04-11 09:00
Ask them to enlist you in a toast for the happy couple. The
excellent speakers which i all can name don't need any special magic when they gave toasts.Take a look at my web site - mega casino bolsa de trabajo: http://www.hitechpharm.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888.group%2Flive-casino-games%2F2484-mega888
Quote
 
 
0 #741 Constance 2019-04-10 23:02
I am actually grateful to the holder of this website who has shared this impressive paragraph at
at this place.

Have a look at my blog post ... joker123 download: https://kasino.vin/home/joker-123/56-joker123
Quote
 
 
0 #740 Glinda 2019-04-10 09:15
Thanks for sharing your thoughts about %meta_keyword%. Regards

Review my webpage m ntc33: http://news.ezyget.com/886-ntc33/profile
Quote
 
 
0 #739 Rodrick 2019-04-10 08:55
Hello Dear, are you actually visiting this web page on a regular basis, if so after that you will without doubt get fastidious
knowledge.

Feel free to visit my webpage live22 apk: https://kasino.vin/downloads/71-download-live22
Quote
 
 
0 #738 Helene 2019-04-10 06:22
Is actually why why end up being really much better if contain good researching skills.
Make certain that keyword phrase is on the inside title - this assist
you the search engines with listing.

Check out my website sky777 download: https://918kiss.bid/downloads/214-download-sky777-for-android-and-ios
Quote
 
 
0 #737 Audrea 2019-04-09 23:33
When you have a need automobile someone, express disappointment, or
give feedback, use the "positivity sandwich". You'll possess to keep your focus
on the subject well and overcoming mistakes.

my weblog rollex11 login: http://www.ezyget.com/index.html
Quote
 
 
0 #736 Piper 2019-04-09 13:39
You would be smart to focus on showing purchaser what they
want to notice build that trust. Reversely, your teen will strengthen his/her old habit each and every s/he engages in it.


Feel free to surf to my web page - 918kiss: https://kslot.app/
Quote
 
 
0 #735 Shana 2019-04-09 08:10
You are putting links on blogs talking about dolls, farms, barns,
some others. Having an internet site and working with a business
look to go relinquish hand nowadays in our market.

my blog: live22: https://kslot.app/index.php/games/live22
Quote
 
 
0 #734 Lyn 2019-04-08 21:16
So what the results a negative opinion? You can learn to replace these hurtful words with words
of love and support for thyself. Most likely
can bring traffic to wherever knowing people to start.

Here is my blog post - ocean king rig: http://www.country-retreats.com/cgi-bin/redirectpaid.cgi?URL=www.ezyget.com%2Findex.html
Quote
 
 
0 #733 Chester 2019-04-08 20:50
A couple of times daily individuals are making
judgments on something or another without ever communicating.
You may also want posted reviews by other users just in order to ensure.
A very good example is chocolate bars.

My web blog - ocean king video game: http://confoo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=win88.today%2Fjoker123%2F
Quote
 
 
0 #732 Deanna 2019-04-06 08:35
Links from other websites aimed at your blog or blog are critical.
You can do have reviews, how-to's, sites and technical
specifications. In simple terms a quality website is
first and foremost.

my web-site; 3win8 download: https://918.cafe/downloads/1805-download-3win8
Quote
 
 
0 #731 Marion 2019-04-06 08:18
Actually solar energy is use to generate warming. Aging, however, may bring people back to their infantile and helpless state.
In between of these there's a four PCIe x1 slots.


my weblog; live casino coral: http://www.farmormedia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.adidas-ultra-boosts.us%2Fon-line-activity-betting-a-manual-to-on-the-web-activity-betting%2F&popup=1
Quote
 
 
0 #730 Brigitte 2019-04-01 23:00
Assume solicit links to your online site and then, in return, connect
to somebody besides. A cheaply hosted site cannot hold enough data to help your
website a lot better.

Feel free to surf to my web site: playboy casino: https://918kiss.bid/games/playboy
Quote
 
 
0 #729 Dane 2019-04-01 20:45
These are actually wonderful ideas in regarding blogging.
You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting.


Also visit my web blog: 918kiss promotion: http://Direct-Cosmetics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3dartistonline.com%2Fuser%2Fochoapape3
Quote
 
 
0 #728 Antonia 2019-04-01 17:30
Only submit to sites have got good page Rank numbers. Increasing the traffic on site
makes sure to improve the entire sales on the site.

Page ranks helps in order to converge traffic towards internet site.


Also visit my site - live score 22 january 2017: http://xiaoguo.psend.com/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FIdpe.ir%2Fredirect%2Fredirect.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2F918kiss.poker%2Fdownloads%3Elive22+apk%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #727 Vera 2019-04-01 11:23
The most valuable skill to have as an Entrepreneur is writing.
This article means to make you see wine types in a special means.
The title carries the most significance with your ranking.

Here is my webpage ... 918 kiss: https://kasino.games/home/918kiss-scr888/48-918kiss-scr888
Quote
 
 
0 #726 Chu 2019-04-01 10:54
Expect content, but also expect offers - promotion is the mane of your game.
Sell Items through eBay- You are available items
with eBay aid. People still want to see good content and websites.


Feel free to surf to my website ... ace333 apk: https://scr888.group/other-games-download/2494-download-ace333
Quote
 
 
0 #725 Melina 2019-04-01 03:06
I like the valuable information you supply for your articles.
I'll bookmark your weblog and check once more here
frequently. I am moderately sure I will be informed lots of new stuff proper right here!
Good luck for the following!

My weblog ocean front king hyatt ziva: http://Halcyon-Corp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.dachifeng.vip%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D94023%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
Quote
 
 
0 #724 Sandra 2019-03-31 06:44
I'm gone to say to my little brother, that he should also
visit this website on regular basis to take updated from
hottest news.

Here is my web-site ... scr888 new town: http://edelveis-ritual.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://kasino.vin/downloads/61-download-918kiss-scr888-android-iphones
Quote
 
 
0 #723 Lara 2019-03-31 05:37
It also started in united states in the very start.
Associated with people pay attention to various technical and software problems on the internet.
Weight reduction . among realizing odds in Las Lasvegas.


Here is my site ... live casino nz: http://www.nokiazone.ru/nz?rid=94006&link=http://www.kingsandqueensonline.com/918kiss-most-popular-online-slot-game
Quote
 
 
0 #722 Shenna 2019-03-30 18:56
Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!

Very helpful information specifically the closing phase
:) I take care of such information much. I was looking for this certain info for a long time.
Thanks and good luck.

Here is my weblog live22 apk: https://918.network/downloads/85-download-live22
Quote
 
 
0 #721 Hildred 2019-03-30 16:11
Make it quick for your visitors before they get out there and
bail out and leave your site and never come back to normal.
Internet marketers only use pre-made websites that look professional and advertise a
particular product.

Here is my web page: casino
games: http://www.two-poker.com/2018/07/26/install-and-download-casino-games-to-play-on-smartphones/
Quote
 
 
0 #720 Elke 2019-03-30 15:11
Thanks for finally talking about >Pelasgians - Greeks - Albanias
Quote
 
 
0 #719 Tanja 2019-03-30 14:17
Once your page rank increases you more selective of the page rank you exchange with.
Keeping on practicing the tips will just be sure to get good page
rankings consistently. It has worked currently being a
charm for me.

Here is my site mega 888: https://918.cafe/downloads/1801-download-mega888
Quote
 
 
0 #718 Roslyn 2019-03-28 02:20
Everyone loves it whenever people come together and share opinions.
Great site, continue the good work!

my webpage: casino movie 2018: http://abhinetri.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vegas-towers-casino.com%2Fgambling-establishments-a-basic-expertise%2F
Quote
 
 
0 #717 Melodee 2019-03-28 01:36
I have fun with, lead to I discovered exactly what I was having a look casino slot machines for
sale in south africa: http://Joontonenyc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.11lu.net%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D29918%26do%3Dprofile%26from%3Dspace. You've ended my four day lengthy hunt!
God Bless you man. Have a nice day. Bye
Quote
 
 
0 #716 Riley 2019-03-27 18:12
Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.
It's always useful to read articles from other writers and practice something from their sites.


Also visit my web page ... progressive scan games
gamecube: http://www.avantguard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=hcgmy.gotoip1.com%2Fcomment%2Fhtml%2F%3F14035.html
Quote
 
 
0 #715 Elsa 2019-03-27 07:21
Maybe you can both pick a habit to repair or enable it to be a family effort.
According to Tom Turner, executive liaison for the Spina Bifida
Association thatrrrs it: Level of view.

My site ... sky77769: http://theprofitreport.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fcasino-games%2F75-sky777
Quote
 
 
0 #714 Robyn 2019-03-27 06:33
Hyperlinks were replaced with that specific persons bonds.
I have mentioned sites that are awesome page rank websites.
Thanks to Kim to adding into the high quality of writers here on AC!


Also visit my webpage - online
poker vegas world: http://natio-lex.org.uk/page2.php
Quote
 
 
0 #713 Bert 2019-03-27 04:57
I know this site provides quality depending content and additional stuff, is there any other website
which gives these kinds of information in quality?


Have a look at my weblog :: rollex11 login: https://918.network/casino-games/68-rollex11
Quote
 
 
0 #712 Samara 2019-03-27 01:38
Great site you have here.. It's hard to find high quality writing like yours these days.
I truly appreciate people like you! Take care!!

Also visit my homepage :: rollex 11: https://kasino.vin/home/rollex-11/58-rollex11
Quote
 
 
0 #711 Shelly 2019-03-26 23:23
Tracking is yet part of blog marketing you should try to record.

So here actually are a few for the tips which can going to no
matter what. On this particular occasion, I kept running for
it.

Take a look at my web page ... sky777 casino: https://918kiss.party/home/sky77/5176-sky777
Quote
 
 
0 #710 Mamie 2019-03-26 19:54
May do take the help of automated programs to send these articles instead
of doing so manually. In this signature, however post a keyword rich link to individual personal website.My web page - sic bo double up: http://uptownadmins.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.google.ws%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2FWww.Ezyget.com%2Findex.html
Quote
 
 
0 #709 Armando 2019-03-26 19:16
The hho booster is high, then, happen to be OK. I had an experience recently is not latter
process. I'm irritated and also want aid it to myself.


my web blog - 918kiss game list: http://maps.google.Com.et/url?q=http://Www.Patdahl.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cuci.today
Quote
 
 
0 #708 Marcel 2019-03-26 13:27
Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site
is great, as well as the content!

Also visit my homepage :: online casino europa: http://www.bentonfranklinwdc.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=danielmayo.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918.network%2Fcasino-games%2F68-rollex11%26ref_ucid%3DAD157A02027A15A
Quote
 
 
0 #707 Florencia 2019-03-26 10:12
Being charged $25 for our nails with regard to painted only agreed
to be outrageous. Once we were all checked in, i was to walk upstairs and pick up our Sail and Sign Cards.
Any such game also tests players' math and numbers.Also visit my webpage; lpe88 apk: http://3Win8.city/index.php/download/31-lpe88
Quote
 
 
0 #706 Rosaline 2019-03-26 09:56
Do not stress yourself anymore thinking what live casino gift card: http://cancer-chemotherapy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fdownloads to provide to family members.
It was easier to plow ahead, even are going to meant discounting my nuggets
of information. So where's the glory or who or specifically what do you glorify?
Quote
 
 
0 #705 Lashawnda 2019-03-26 04:44
Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.Visit my homepage scr 888 casino download: http://troytrails.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sovajewels.com%2Fbitrix%2Fredirect.php%3Fevent1%3D%26event2%3D%26event3%3D%26goto%3Dhttp%3A%2F%2FUsgamesforkids.com%2Fmembers%2Fdewpen8%2Factivity%2F756570%2F
Quote
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας με προϋπόθεση την αναφορά του αρθρογράφου και της ιστοσελίδας με ενεργό λινκ.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε έντυπα μέσα χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου αυτής της ιστοσελίδας Μάριου Δημόπουλου.

Thursday the 25th - . Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS