Demetrio Camarda: Η ελληνική καταγωγή της αλβανικής γλώσσας (μέρος 8)

Share

                                                         Σημειώσεις ( Β ).

(1)      Σε ολόκληρο το ΙΙ τόμο ο Curtius, Gr. Etym., πραγματεύεται τις ανώμαλες φωνολογικές μετατροπές στην ελληνική, ή τις σποραδικές. Ο Schleicher,  τον οποίο δίστασα να συμμεριστώ, αναγνωρίζει σχεδόν σε κάθε σελίδα της φωνολογίας αυτό που ισχυρίζομαι.

(2)      Θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω πώς η μετατροπή των ήχων είναι ο κύριος παράγοντας του κανόνα, κοινός για όλες τις γλώσσες, που χωρίζει αυτές σε αρκετές διαλέκτους, συχνά εξαιρετικά ανομοιόμορφες μεταξύ τους, από τις οποίες με το πέρασμα των αιώνων δημιουργήθηκαν έπειτα οι διάφορες λαλιές. Τέτοιες μετατροπές συνέβησαν σε πληθώρα, και μεγάλης σημασίας κατά την περίοδο της μορφοποίησης των νέων γλωσσών, ή της αποσύνθεσης των παλαιών, από τα ερείπια, θα μπορούσαμε να πούμε, των οποίων γεννιούνται οι νέες. Επομένως πολλοί σχηματισμοί λέξεων παραμένουν αμφίβολoι ] καθώς και η προφορά πολλών συλλαβών, έως ότου ένας από τους σχηματισμούς που γεννιέται από την ίδια τη γλώσσα τη θεμελιώδη δεν σταθεροποιείται στη χρήση του, και υπερισχύει πάνω στους υπόλοιπους της ίδιας οικογένειας, είτε λόγω πολιτικής επιβολής, είτε λόγω υπεροχής σε ευφυΐα. Εφόσον για τις αναφερθείσες παραλλαγές των ήχων είναι πολύ δραστικό το κλίμα, οι τόποι, οι συνήθειες και τα ιστορικά γεγονότα του κάθε λαού. Απόδειξη των όσων μόλις αναφέραμε παρουσιάζει η αρχαία και σύγχρονη Ιταλία, όπου το ρωμαϊκό ιδίωμα υπερίσχυσε σε εκείνα των Όσκων, των Ούμπρων, και των άλλων συγγενικών τους ιταλικών φύλων ] όπως για άλλους λόγους στην σύγχρονη εποχή η τοσκανική διάλεκτος έγινε η επίσημη γλώσσα των ιταλών γενικότερα εις βάρος των ιδιαίτερα διαφορετικών υπολοίπων διαλέκτων. Επίσης το ίδιο συνέβη στην Ελλάδα, όπου η αττική διάλεκτος αντικατέστησε σιγά σιγά τις υπόλοιπες αν όχι ολοκληρωτικά, στα βασικά της χαρακτηριστικά, δίνοντας έτσι θέση στην ελληνική αττική της παρακμής, απ’ όπου προήλθε τέλος η νεοελληνική γλώσσα.

 

      Πόση μπορεί να είναι στις πελασγό-ιταλικές γλώσσες, και στην ίδια την λατινική η ποικιλία των ήχων και των σχηματισμών των λέξεων πριν, και μετά την επικράτηση του κλασσικού ρωμαϊκού ιδιώματος, φανερώνεται ξεκάθαρα από τα μνημεία που ήλθαν στο φώς πρόσφατα, και από τους εξαιρετικά διακεκριμένους φιλόλογους. Η επανάληψη, ή καλύτερα η συνέχεια εν μέρει παρόμοιων γεγονότων διακρίνεται στην ποικιλία των σημερινών διαλέκτων της Ιταλίας, καθώς και νέο-λατινικών γλωσσών. Μεταξύ αυτών αξίζει μια διακεκριμένη θέση η ρουμάνικη λόγω των ιδιωματικών ιδιαιτεροτήτων της, επί το πλείστον παρόμοιες με εκείνες της αλβανικής, έτσι ώστε η διάταξη των δύο αυτών γλωσσών, της πρώτης σχετικά με την λατινική, της δεύτερης σχετικά με την ελληνική, μου φαίνεται ότι συμφωνούν με ένα μοναδικό τρόπο από πολλές απόψεις.

      Όσο για τα αρχαία ιδιώματα της Ελλάδος έχουμε πολλές μαρτυρίες,  σχετικά με την μεγάλη ποικιλία, από τους αρχαίους, και από μνημεία που το επιβεβαιώνουν, πέρα από τα γραπτά στις αριστοκρατικές διαλέκτους από κλασσικούς συγγραφείς : και ακόμα και σήμερα αποτελεί απόδειξη αυτού το ότι ομιλείται η τσακώνικη, μια διάλεκτος που δεν είναι κατανοητή από τους υπόλοιπους Έλληνες. Όμως στις υπόλοιπες από τις πελασγό-ελληνικές γλώσσες πρέπει, σύμφωνα με την πιο βάσιμη άποψη, να προσθέσουμε ότι από αρχαίο και γνήσιο υπάρχει στο αλβανό-ηπειρωτικό ιδίωμα, ή σκιπικό ] του οποίου η πιο αρχαία μορφή φαίνεται να σχετίζεται με την ελληνική, παρομοίως ότι για τις ιταλικές γλώσσες ήταν η λατινική. Ούτε δίστασα να αναφέρω το όνομα Πελασγός, παρ’ όλο που αρκετοί από τους επιστήμονες, λόγω της αβεβαιότητας που βασιλεύει, σύμφωνα με πολλούς, σχετικά με την αλήθεια για τους Πελασγούς, αποφεύγουν οποιαδήποτε αναφορά. Παρ’ όλα αυτά είναι απαραίτητο να υπενθυμίζουμε αυτόν τον αρχαίο λαό, κάθε φορά που γίνεται ζήτημα για την αρχαία Ελλάδα και Ιταλία, όντας το όνομα αυτό αναπόσπαστο από τις ρίζες αυτών των δύο, όπως τονίζουν και όλες οι παραδώσεις και οι ιστορίες. Αυτό αληθεύει τόσο ώστε όλοι οι συγγραφείς γενικότερα που ασχολούνται με την αρχαιότητα συμφωνούν με αυτή την ιδέα, χωρίς να είναι ανάγκη να αναφέρουμε ονόματα.

      Κατά την άποψη του  Hahn, σύμφωνα με την οποία οι Αλβανοί είναι οι Νέο-Πελασγοί ( βλ. σχεδόν όλο το πρώτο μέρος ιδίως από σελ. 211 – 340 ), το γεγονός ότι η αλβανική γλώσσα συμμερίζεται κατά πολύ το ιταλικό στοιχείο επαληθεύει όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Και πράγματι η σχέση της αλβανικής με τα ιταλικά ιδιώματα την επανατοποθετεί στους αρχαίους Αιολείς, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αρχαίων είχαν ιδιαίτερους δεσμούς στην καταγωγή και στην γλώσσα  με τους Ρωμαίους, ή τους Λατίνους. Η σκιπική, ή καλύτερα η ηπειρωτική, ήταν ίσως από την αρχή ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ της αιολικής και της απαρχαιωμένης λατινικής, που όμως κρατήθηκε πιο κοντά στην ελληνική, όπως ήταν φυσικό λόγω γεωγραφικής θέσης, καθώς και λόγω των σχέσεων του λαού που μιλούσε τη γλώσσα.

(3)      Αυτή η αφθονία ήχων επισημαίνεται και από τον Hahn την οποία και επεξηγεί εκτενώς στην Gramm. σελ. 2-6.   

(4)      Το ουσιαστικό πάτα, η χήνα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει ειπωθεί έτσι λόγω περικοπής της έννοιας του πτηνού γενικότερα, ποτ-ην-ός, πετειν-ός] όπως και στην αλβανική έχει ειπωθεί το πουλί ζό-κ, ζό-γ-ου ( cf. ζώ-ον ) από την γενικότερη έννοια του ζώου, ( StierAlb. Th.) : και συμφωνεί επίσης η ιδέα ότι pat, pateo, πετάννυμι, θα μπορούσε να προσδιορίζει ( καλύτερα από το padσνσκρ., το πόδι ), ιδικά αυτό το είδος των πτηνών λόγω της ιδιαιτερότητάς τους στα πόδια, όπου ενώνονται με μεμβράνες.

(5)      Αυτή η μορφή που είναι η κοινή της αλβανό-σικελικής, και φαίνεται η πιο σωστή, δεν αναφέρεται μεταξύ των άλλων από τον Stierστο έργο του n. 135. Μαζί με bρέθeκου = βράταχος, βρούχετος, βόρτακος, θα πρέπει πιθανόν να αναφέρει και bρèσςκ-α, η χελώνα, όπως πιστεύει ο Stiern. 138.

(6)      Το βρέπ ( ή βράπe) είναι επίσης ουσιαστικό, όπου μέ-βράπ, και με-βρέπ, σημαίνει με ταχύτητα, και σε μια στιγμή, σχεδόν άμα ροπή, εν ροπή οφθαλμού.

(7)      Σε αυτές τις λέξεις σωστά παρατηρεί ο Bopp ( op. c. p. 3 ), πως η αλβ. διατηρεί το αρχικό α σε αντίθεση με την προτίμηση του ελλ. οστούν, και του λατ. os, ossis, καθώς και του σλάβικου  kostj.

(8)     Ο Bopp, op. c. p. 34 και 84, σημ. 64, αμφιβάλει αν το επίθ. γjέρ-e, ή ι γjήγρ-e αλβ.τσκ., ι γjάν-e γκ. μπορεί να σχετίζεται με το σνσκρ. gurù-s, garù-s, όμοιο με το ελλ. βαρύ-ς από *γαρύ-ς, που σημαίνει βαρύς, αλλά σε εμένα η έννοια φαίνεται πολύ απομακρυσμένη, και έχουμε στην αλβανική ανάλογες λέξεις με αυτή τη ρίζα στο  ουσιαστικό bάρρ-e, το βάρος, στο ρήμα bαρρός, ή, bαρρόσ-e, επιφορτίζω, επιβαρύνω, και σε άλλες λέξεις. Στο επίθ. ευρύ-ς, που σχετίζεται με το σνσκρ. uru-s, από varu-s ( Curt. I. 311.) σε σύγκριση με  var-ija-s, πλησιάζει περισσότερο το αλβ. γjέρ-e, ή γjèρ-e, γjήρ, ιδίως αν σκεφτεί κανείς το varu-s] εφόσον γjβρίσκεται εύκολα στη θέση του διγάμματος  F = v, όπου το γκ. γjάν-e = γjάρ-e, με το γjερ-eτσκ. είναι όμοια με varu-s = ευρύς. Πιθανόν και τα μόρια αρι, ερι ( βλ. Curt. I. σελ. 61 ), έχουν την ίδια προέλευση. Το αλβ. επίθ. γjέρ-e σε αντιπαράθεση με το ευρύς, όσον αφορά το υ του διφθόγγου, συγκρίνεται με το νέ-ος = nava-s, όπου παρομοίως καταργείται το αρχικό v.

(9)      Στην αλβ. σικ. λέγεται  dαλανdρίσςε καθώς μπαίνει το ρ.

(10)                     Στην σκοδριανή έχουμε ακόμα το ρήμα dεννό-ι (-ιje ) με την έννοια του καταδικάζω ] η σημασία του οποίου ταιριάζει και με το dαμό-ιje, και deμeτό-ιje ( Hahn ). Για το dεννόι ( ιje ) θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί το ελλ. dέννος, δεννάζω.

(11)                     Σημειωτέο ότι στην ελληνική υπάρχει και το αχώρ, αν και σημασίας μάλλον διαφορετικής του ιχώρ. Ο Stier, op. c. n. 140, παραθέτει επινοητικά (σελ.105) τη λέξη γjάκ-e στην λατ. sanguis, για το παράδειγμα του γjάρπ-e, γjάρπ-eν = serpens, σνσκρ. sarpas. Όμως δεν κάνει λόγο για τη ρίζα του sanguis ( ίσως san-ies ?). – Όσο για το ιχ-ώρ είναι γνωστό ότι σημαίνει και αίμα, και συγκεκριμένα στον Όμηρο το αίμα των Θεών.

(12)                     Φαίνεται πως αυτό ήταν κοινό στις διαλέκτους της αρχαίας αιολικής. Όσο για την Κρητική βλ. KuhnZeitschriftBand. XIII. Heft. III. 1863 σελ. 212 κ.ε. De inscriptione Cretensi : Lythiorum et Boloentiorum foedus. Scr. Henr. Beruh. Voretzsh. Hal 1862. 33. S. 8. ibid.

(13)                     Hτοσκική λέξη βάλjeυποθέτει το σχηματισμό *Fάλη-ον (fs. βοιωτική) ] η γκ. βόιj ( = *βόλj ) πλησιάζει περισσότερο στο λατ. ole-um, με το ο αντί του ε ή του α.

(14)                     Δεν θα παραλείψω να αναφέρω πως ο Curtius και κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι το ύδωρ, υγρός, και udus έχουν διαφορετική προέλευση. Εγώ στηρίζω την δικιά μου υπόθεση που μου φαίνεται πως επαληθεύεται από την αλβανική γλώσσα.

(15)                     Στην ίδια ρίζα με το παγ του πήγ-νυ-μι, λατ. pag, pang, και pac  σε pac-iscor, συνδέονται το αλβ. παιτό-ιjeκαι παικ-το-ιje, πακjό-ιje, συμφιλιώνω, προστατεύω, διαπραγματεύομαι,  cf. οι Έλληνες πακτόω, παγιόω, λατ. paciscor, pactumκτλ.

(16)                     Το ουσιαστικό γομάρe γκ., ο γάιδαρος, μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από το σαγμάριον, = σομάρe αλβ. Ωστόσο είναι αλήθεια ότι μοιάζει με το εβραϊκό ]]][], ο γάιδαρος : αλλά πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε την ελληνική λέξη γόμος, το φορτίο, ( βλ.  Stierop. c. n. 37 ), από γέμω, είμαι γεμάτος : το άρ, άρe στην αλβανική είναι προσδιοριστικές καταλήξεις, όπως θα αναφέρω στη συνέχεια.

(17)                     Σύμφωνα με τον Reinholdσημαίνει και ο κρόκος αυγού που λέγεται   ,, κρόκου ι βέες,, = ελλ. το κροκό του αυγού : κι αυτό από όσο φαίνεται λόγω αναλογίας.

(18)                     Δεν αποκλείεται σε μια τέτοια παραλλαγή να οφείλεται η απόδωση του ελλ. επίρρ. Τάχα, που θα μπορούσε έτσι να σχετίζεται με το τυχόν.

(19)                     Το επίθ. μαλ-α-κός, ant. μαλ-κός, σχετίζεται γενικά με την σνσκρ. ρίζα mla, mollis ( βλ. Curt. I. 29, II. 99 ) ] ενώ στην ίδια ρίζα πολλοί αποδίδουν το λατ. malus, εφόσον η έννοια της αδυναμίας εύκολα συνδέεται με εκείνη του κακός. Έτσι το αλβ. επίθ. λίκ-e, ο κακός, ι λίγ-ου, στην τσκ. και ιταλό-αλβ., στν βόρεια γκ. έχει την σημασία του ασθενής. – Ο  Curtius σχετίζει το mal-us με το ελλ. μέλ-ας με το σνσκρ. mal-as, sordes ( I. 337). – Mε το ελλ. μαλ-κός πιστεύω πως θα πρέπει με κάθε τρόπο να σχετισθεί το αλβ. ρήμα μαλ-κό-ιje, αναθεματίζω, καταριέμαι, εύχομαι το κακό. Επίσης στην ελληνική υπάρχουν τα ρήματα μαλ-κ-έω, μαλ-κ-ιάω κτλ. για την έννοια του αρρωσταίνω, και το ουσιαστικό μαλακία σημαίνει και malattia = αρρώστια.

(20)                     Όμως συγκρίνοντας τραχ-ύς, τέ-τρηχ-α ( Curt. I. 301 ) φαίνεται πως το α δεν είναι της ρίζας.

(21)                     Στο έμεν = τσκ. έμeρ, χάνεται το πρώτο ν, όπως στο σλάβικο imen, ή iman ( βλ. Boppop. c. σελ. 52 ) ] στην ελλ. λέξη όνομα χάνεται το τελικό ν του σνσκρ. naman. – Όσο για το αλβ. έμεν, θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν μια μετάθεση του όνομ-α, λόγω των συνηθισμένων παραλλαγών των φωνηέντων = *άναμα = *ένεμ-e, επομένως έμεν : βέβαια η μεταφορά του μ φαίνεται ξεκάθαρα συγκρίνοντας μια άλλη λέξη νάμe, η δόξα, της ίδιας της σκιπικής γλώσσας.

(22)                     Είναι μοναδικό πως και στις τρείς γλώσσες, αλλάζει το γένος αυτού του ουσιαστικού, αφού είναι θηλυκό στην αλβ., αρσενικό στην ελλ., ουδέτερο στην λατινική.

(23)                     Rh. πρ. λεξ. σελ. 57, σημ.,, ’ndrelix, ,, εξηγώντας εμπερδεύω, και αναφέρει τη φράση,, βρέ ισςτe’νdρελίξουρe,, μιλώντας για καλώδιο,, βλέπεις που είναι μπλεγμένο, ή μπερδεμένο,,. Για το παρενθετικό ρ βλ. S 78 nn.

(24)                     Το ρήμα βέσςκ-e θα πρέπει ίσως να σχετίζεται με τη ρίζα του βjέτ-e, Fέτ-ος, το έτος, πληθ. βjέτς-e, όπου βjέτρe, ο αρχαίος, ο παλαιός, βjέτεμe, προχωρώ : από βjέτςe, με την κατάληξη σκ, ή μόνο κ, *βjετςe-σκ, ή *βjετςe-κ, το πέρασμα σε βjέσςκ-e είναι ελαφρύ, εναλλάσσοντας, όπως θα δούμε, εύκολα τς με σς. – Για το ακόλουθο ουσιαστικό γjελπήρe τσκ., ή γjιλπήρe(αλβ.σικ.), γjυλπάνe γκ, θα μπορούσε κανείς να λάβει υπ’ όψιν το γjελ, ή γελ = βελ, από βέλος, βελ-όνη ( ago ), και *πάν-e = πάνη, πήνη, το καλώδιο, το μάλλινο νήμα, ( παν-ίον, το ύφασμα ), στην αλβ. πέν’ γκ., = πέε τσκ. και πήρι, το νήμα, ( = πήνη ), όπου ο συνδυασμός  γjελπάνe, ή γjελ-πήρe θα σήμαινε τεχνοτροπία με ύφασμα, ή με νήμα. Για να δικαιολογήσουμε αυτή την ετυμολογία αρκεί να υπενθυμίσουμε την συγγένεια του β με το γ, όπως στο γλέπω, = βλέπω ] βα, βαί-νω, ρίζα gaσνσκρ. ] και τέλος το ίδιο το βελ, βαλ ( βάλ-λω ) σε σχέση με το σνσκρ. gal, αναβλύζω, κτλ., κάτω από άλλη μορφή το αιολ. ζέλ-λω, και δέλ-λω ( βλ. Curt. II. 60, 61 ) : εκτός όμως από το βέλ-ος μπορούμε εδώ να υπενθυμίσουμε το βήλη-μα, κώλυμα, φράγμα,  Λάκωνες ( Ησύχ.), και με το γ = β, γηλ-ουμένοις, συνειλημένοις ( id.) που σχετίζεται με το Fειλ-ω *γηλ-ω, com. είλ-ω, περικλείνω, σφίγγω, κτλ. ( βλ. Curt. II.127 ), όπου γjελ-πάνe, θα είναι το κουβάρι από νήμα. Για το δεύτερο μέρος –πάνe ή πήρe, πέν’, δεν μου φαίνεται απαραίτητο να κάνουμε λόγο, καθώς η προέλευσή του είναι ξεκάθαρη.

(25)                     Ο Hahnπαραμένει αμφίβολος σχετικά με την σημασία της λέξης τρέβe ( βλ. Dizion. ) : η οποία όμως διαφωτίζεται από το παράγωγο ρήμα τρεβό-ιje, τακτοποιώ, βάζω στο δρόμο, και intr.( αμετάβατο ) καταφέρνω, και λιγότερο από το ελληνικό ουσιαστικό τρίβος, και από την παραλλαγή του αλβ. πρέβe ( με το π στην αιολική αντί του τ ), ο πατημένος δρόμος.

(26)                     Το ρήμα βjέθ, βjέδe, θα μπορούσε να σχετίζεται με το έδω ( ad ) με συμβολική έννοια ( όπως το πeρ-λjά-ιjeσημαίνει και κλέβω, αντί για πλένω ), ή με το vjadh ( Schl. σελ. 17 ), προσβάλλω, ζημιώνω, ή τέλος με την ίδια τη λατινική ρίζα videre, από την οποία προέρχεται το σύνθετο di-videre, που είχε την έννοια του βγάζω, αποσπώ. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το iduare, που αναφέρεται από τον Μακρόβιο ( Saturnaliβιβλ. I.) όπου στην ετρουσκική είχε την έννοια του dividere, από όπου αυτός θεωρούσε ότι προέρχεται το ουσιαστικό viduaidestdivisa”.

(27)                     Είναι πολύ επινοητική η υπόθεση του Ηahn ( I. 252 ) σχετικά με την προέλευση του ουσιαστικού κjίλ, κjίελ, από γjί = κjί, το στήθος, και ελ, ελλ. έλη η ακτινοβολία, ιδίως του ηλίου, cf. ίλ, ή ύλ, το άστρο, αλβ. Αυτός αναφέρει ακόμα και το ουσιαστικό κυβέλη, κύ και βέλη = έλη.

(28)                     Στο προαναφερθέν ρήμα τρέμe με την αιτιολογική έννοιαθα μπορούσε κανείς να προσαρμόσει το αλβ. ουσιαστικό τρίμe, ο ήρωας, το παλικάρι. Όμως καλύτερα παραπέμπει στο τρύω, ή τρίβω, cf. τρίμμα ( = τρίμeή τρίμμe αλβ. ) που είχε την έννοια του ανθρώπου που είναι αφοσιωμένος στη δουλειά, ή που είναι συνηθισμένος στους κινδύνους. – Εξάλλου το ρήμα τρέμeτρèμbe στην τοσκική, έχει και στην αλβ. τη ενεργ. σημασία του τρομάζω, φοβέω.

(29)                     Το ουσιαστικό ζèμρα, η καρδιά, θυμός, σχετίζεται από τον Boppμε το σνσκρ. smar, θυμάμαι ( op.c.σελ. 85, n. 68 )] και συγκρίνοντας manas = μένος, όπου manyus, η οργή, εξηγεί την έννοια του ζèρμα σε ζeμeρόιje, κάνω κάποιον να θυμώσει, εκνευρίζω, θυμό-ω. Όμως στο σνσκρ. smar μου φαίνεται πως πλησιάζει περισσότερο το ζμίρ γκ., ή σμίρ, η μνησικακία, ο φθόνος, με την ευρύτερη έννοια. – Όσο για το ζèμρα, ή ζέμρα, ζèμeρα = ζέ-μe-να, η καρδιά, εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ το ζέ-ω = ζίε-ιje, ζεσταίνω, καίω, που ταιριάζει με την καρδιά, ζεο-με-νη σε μορφή μετοχής. Και είναι αξιοσημείωτο ότι ζèμeρα λέγεται η πιο ζεστή ώρα της ημέρας “ μετά το γεύμα, ή μετά το μεσημέρι”, και οτιδήποτε συνδυάζεται με την κεντρική περίοδο της ημέρας, όπως κεντρική θεωρείται η καρδιά για το σώμα.

(30)                     Σημειώνεται πως επίσης φιλέω στην ελληνική σημαίνει αγαπώ, φιλώ.

(31)                     Έστι δε οινή παρά τοίς Ιωσι μονάς. Πολυδεύκης VII. 204.

(32)                     Παρόμοιες μετατροπές συναντάμε και στην ελληνική : σπουδή από σπεύδω] εξούλα, παρακ. από *εξέλω, εξαιρέω : στα οποία όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιρροή του υ, ή του διγάμματος, όπως στο έλω = Fέλω] ειλήλουθα από ελεύθω ( βλ. Schl. 55-6.)] ουλαμός, το πλήθος, από ειλέω, είλω, Fελ = σνσκρ. ρίζα var ( βλ. Curt. II. 126-7.).

(33)                     Ίσως και το λατινικό rixor, θα μπορούσε να σχετίζεται με το ελλ. ερίζω, λόγω παρόμοιας αφαίρεσης.

(34)                     Απόδειξη μεταξύ των άλλων αποτελεί η γνωστή λοκρική επιγραφή, που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, ερμηνεύθηκε από τον J.N. Oeconomidesστην σύγχρονη ελληνική γλώσσα, Κέρκυρα 1850, και έπειτα δημοσιεύτηκε από τον Ludov. Ross, Lipsia 1854 : λοκρικής ανεκδότου επιγραφής διαφώτισης υπό Ι. Ν. Οικονομίδου. Διαβάζεται Ηάγεν αντί για άγειν, ή άγειν ] Ηελέστο αντί ελέσθω] Fότι = ότι αντι για ότι ] Fασστός για αστός, καθώς το F χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ψιλή, η οποία όμως βρίσκει θέση σε ορισμένες λέξεις που από κοινού έχουν τη δασεία να συμβολίζεται με το Η στην ίδια επιγραφή, καθώς παρατηρούνται και άλλες ιδιαιτερότητες της γλώσσας.

(35)                     Φαίνεται πως οι Αιολείς διατήρησαν πάντα την προφορά “e” στο η, ακόμα και όταν ο ήχος είχε αλλάξει για όλους τους υπόλοιπους έλληνες, ενώ σε αυτόν παρέμειναν πιστοί και οι Λατίνοι.

(36)                     Με τη λέξη μηχανή πιστεύω πως μπορεί να σχετισθεί η αλβ. μεγγjενέ-jα, η βίδα οδηγός, αντίθετο του bουργjί-α, που είναι το αρσενικό της βίδας (ρίζα bούρρ, bούρ, ή πύργ-ος, cf. bίρκj-e? ).

(37)                     Για τη λέξη με την ίδια έννοια γjέλλ-e, που αναφέρεται από τον Hahnστο Dizion., αμφιβάλλω για το αν υπάρχει κάποιο λάθος ή κάποια παράξενη  παραποίηση του γκ. γjέδ-e, γjέδ-α ( =έδ-α-ρ, με το πρόθεμα γj αντί για F ή j ), που είναι ο ακριβής όρος για τη λέξη τροφή, διατροφή, ( βλ. op. spirit. rom.). Εξάλλου αυτή η παραποίηση έχει λόγο ύπαρξης στην μετατροπή του δ σε λ, που συναντάται και σε άλλες λέξεις, όπως ούλe = ούδe, οδός, ούδας. Επιπροσθέτως η λέξη γjέλλ-e που αναφέρεται από τον Hahnμε την έννοια του τροφή, φαγητό, είναι ίσως η ίδια λέξη στην ιταλό-αλβανική με ένα μόνο λ, γjέλ-α, η ζωή, σε σχέση με το επίθ. γjάλe, ο ζωντανός, και με το ρήμα ’γγjάλ-e τσκ., αναβιώνω. Η ρίζα του γjά-λe, σχετίζεται με το giv σνσκρ. = giau όπου *για-ω ή *γjά-ω = *διά-ω = ζά-ω ( βλ. Curt. II. 62-3 ) και βιό-ω, λατ. vivo : στην αλβ. συναντάται η παραγωγική κατάληξη λ που υπάρχει και σε άλλες λέξεις όπως θα δούμε αρκετές φορές ακόμα. Η ρίζα giv, giau, έχει την ίδια αύξηση με το div, diau ( Schl. 288 ), όπου djau-s = ζεύ-ςj, ελλ. Όσο για το γj, δj = ζ, βλ. Schl. ConsonantendesAltgriech. op.c.σελ.172 κ.ε., Curt.II. 187 κ.ε. Στην αλβανική γλώσσα το γjά-λ-e, σύμφωνα με ορισμένες διαλέκτους  γjά-χ-e ( αλβ.σικ.), ή γjά-β-e (αλβ.ελλ.), θα ήταν η προγενέστερη μορφή του ζά-ω, όσον αφορά τη ρίζα : γjα = ζα, όπως ζω = *γjω στο μείζων = *μέγjων, από μέγας.

(38)                     Ο Stierσχετίζει το ουσιαστικό χί-ι, ή χί-ρ-ι, με το κόνις] αλλά σε έμενα φαίνεται πιο κοντά στο χόος. – Βου-χούα ( = *bο-χούα ) σχηματίζεται πιθανόν από το bό-τe, έδαφος, λάσπη, και *χού = χίι ( ελλ. χού-ς ).

(39)                     Υπάρχει ακόμα το δέρe, oπικρός, ο δυνατός, το οποίο περισσότερο από ότι με τα παραπάνω μπορεί να σχετισθεί με το ελλ. δειν-ός, και το λατ. dir-us.

(40)                     V. Franz, Ελληνισμός, Λειψία 1835, σελ. 661.,, ιράνας ιώσας = ειρήνης ούσης,, μεταξύ των δωρικών και αιολικών επιγραφών.

(41)                     Βλέπε ακόμα το προαναφερθέν σχετικά με την λοκρική επιγραφή που αναφέραμε παραπάνω και CurtiusII.256.

(42)                     Με το αλβ. jάβα, καθώς και με το ελλ. ήβη, μπορούν να συγκριθούν, aivans, ο χρόνος, με το λατ. aevum, ελλ. αιών = αιFών, στην σνσκρ. επίσης aivasκαι evas, που προέρχονται από τη ρίζα i, ire ( βλ. Schl. 706.).

(43)                     Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως το ο έλειπε παντελώς από την γλώσσα των Ούμπρων, των αρχαίων Τούσκων, και των ορεινών Όσκων, καθώς και από την γλώσσα των Σίκολων, οι οποίοι πρόφεραν γενικά u, ενώ το ο προτιμούσαν οι Λατίνοι ( βλ. Galvani ,, Delle Genti e delle favelle loro κτλ.,, σελ. 83, 283-4.). Παρόλααυτάποικίλειηχρήσηαυτούστηνλατινικήσύμφωναμετουςκαιρούς, όπουορισμένεςφορέςέλεγαν funtes αντίγια fontes, huminem αντί hominem, καικάποιεςφορέςαντίστροφα poblicum αντί publicum, polcram αντί pulcram κτλ., όπωςδιαπιστώνειο Prisciano Gramm. l. I ( βλ. τονίδιοσυγγραφέα, σελ. 436, κ.ε.).

(44)                     Η σύγκριση του ονόματος γjούμe αλβ. με το ρήμα κοιμώμαι ελλ., και με το ουσιαστικό κώμα, δεν αντιτίθεται στη σχέση που έχουν αυτές οι λέξεις, και άλλες παρόμοιες, με τη σνσκρ. ρίζα ci, ελλ. κει, κεί-μια ( βλέπε Curt. I. 144, και συνέχεια όπως αναφέρει ο Bopp, Benfey, Grimm, Pott, Schl. ). Αλλά το ρήμα κοιμάμαι στην αλβανική προήλθε από αλλού, εφόσον λέγεται φλή αλβ. σικ.,αορ. φλήιτα ] φλjή com. τσκ., ή φλjέ] φλέ-, φλί-, φλή-ιje = φλά-ιje : το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το ελληνικό φλάω = φλι-δ-ά-ω, αμετάβ. είμαι αδρανής, δηλαδή αφήνομαι, όπως κάνει όποιος κοιμάται. Το πέρασμα (σελ.109) στην έννοια του κοιμάμαι επιβεβαιώνεται από το ανάλογο ρήμα της ελληνικής γλώσσας χλιδάω, και από το γερμανικό slaff, ή slaph ( ρίζα slap ), debilis, remissus, όπου το ρήμα slepanγοτ., schlafen, κοιμάμαι στα γερμ. ( βλέπε Schl. σελ. 710 ). Η εξασθένιση του α σε ε, και ι συναντάται και στην ελληνική στις λέξεις φλέ-ω, χλι-δ-άω, φλι-δ-άω, στις οποίες το δ προέκυψε από το j του *φλά-jω ( βλέπε Curt. II. 70, 265, 266, 223-4 ), όπως στο χλόδη, χλιδή = έκλυσις ( Ησύχ. ), ή μαλακία.

(45)                     Το ρήμα ρεθόιje, προκύπτει από το επίρρ. γύρω, e-ρέθe, -δι, ο γύρος, ο κύκλος cf. σνσκρ. ratha-s, λατ. rota, και  rheda. Ίσως να σχετίζεται η ελληνική λέξη ρόθος με κάποια άλλη.

(46)                     Βλέπε Schleicherσελ. 46 ] CurtiusII, σελ. 7 και 290 και συνέχεια.

(47)                     Ο Hahnκατέγραψε στο λεξικό του τις λέξεις καλούπ, και καλήπ, και επιπλέον κeλeφ, ή κουλούφ, χρησιμοποιώντας τις δύο πρώτες με την έννοια σχήμα, ειδικά σχήμα δοσμένο από εργάτη χύτη, και κατ επέκταση σχήμα γενικότερα, ακόμα και από παπούτσια ] οι δύο τελευταίες ως θήκη : οι οποίες λέξεις φαίνεται να σχετίζονται με τη ρίζα του καλύπ-τ-ω, όπου καλύβη, καλύπτρα κτλ. Πρέπει όμως να σημειωθεί πως calup, σχήμα παπουτσιών, είναι τούρκικη λέξη.

(48)                     Κjίσς, στην τσκ. και στην γκ., είναι εππίρημα, ‘’όπως’’ σύμφωνα με την πιθανή άποψη του Bopp ότι σχηματίστηκε από την αντωνυμία κούσς, ποιος ; ή από το κje, τι. Αλλά κjύσς ( ή κjίσς ) ισχύει ακόμα για τι, τι πράγμα ; και με αυτή την έννοια μπορεί να θεωρηθεί όμοιο με το κjίσς της ιταλό-αλβ. στην φράση κjίθ, κjίσςe, αντιλαμβανόμενο ως πληθ. αν. του κάφσςe, αφού κανονικά αυτό κάνει κάφσςατe (διάλ. σκοδρ.).

(49)                     Αυτή η ιδιαιτερότητα είναι χαρακτηριστικό κάποιων σύγχρονων ελλ. διαλέκτων, όπως εκείνη της Τραπεζούντας, που ξεχωρίζει για κάποιους άλλους ιδιαίτερους σχηματισμούς ( βλέπε Kind, στο Zeitschr. Kuhn. B. XI.2.Heft, 1862.) – Στην κοινή ελληνική υπάρχει μεταξύ των άλλων η λέξη τρελ-ός, τρέλα ουσ., και τρελάζω = ζαλίζω, κατ’επέκταση της σημασίας από το αρχαίο τραυλός] ομοίως στην αλβ. αξίζει να αναφέρουμε eνdρέλ-α, η ζάλη, με το ρήμα ’νdρελόξe, ζαλίζω ( Rh. πρ.λ.σελ. 4.), καθώς και το αλβ.σικ. ’νdρόλα, το πολύ ζωηρό αστείο, όπως η τρέλα, στην ναπολιτάνικη pazzia = αστειεύομαι.

(50)                     Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε καλά bρούμe = bρίμe, από bρούμ-ι, η ζύμη, για την οποία μπορούμε να υπενθυμίσουμε την λέξη βρώμη, τροφή, βιβρώσκω, τρώγω, με την στενή έννοια.

(51)                     Το ουσιαστικό novercaορθώς σχετίζεται από τον Curt. με το nava-s, ο νέος ( Ι.279 ), ελλ. νέ-ος = νέ-F-ος.

(52)                     Βλέπε Ascoli << Studicritici >> σελ. 24, και αλλού: για τα οποία αποτελούν παραδείγματα terbo, tertoje, ghermo, ο θολός, στρίβω, ο αγκώνας: gherb, garb, garbin, gherbin, το καλάθι στην διάλεκτο του Piemonte. Η μπολονέζικη διάλεκτος προσφέρει ίσως μεγαλύτερο αριθμό παραδειγμάτων : selt, αντί για salto, mar, mare, και άλλα παρόμοια μεταξύ του a και e ] έτσι ztadein, cittadino, pzein, piccino, μεταξύ του e και του i] dottaur, dottore, σαν auαντί για ο, κτλ. ( σελ. 110) Καταργούνται ή αλλάζουν τα φωνήεντα στο cmand, αντί για commando, numreαντί numero. ( Bλέπε και Risi αναφερόμενα άρθρα ).

(53)                     Η ετοιμολογία του κάμ-eή κάμμ-e, και κάμb-e, πρέπει πιθανόν να σχετίζεται με το κάμ-π-τ-ω, κλίνω, στρέφω, και ακόμα περπατώ, με το οποίο φαίνεται να σχετίζεται το γερμ. kommen, το ιταλικό camminare κτλ. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει το άμβ-η, ων, το προεξέχων άκρο, με το λαρυγγικό πρόθεμα *κ-άμβ-η. Η αλβανική λέξη πρέπει να σχετισθεί με την ιταλική gamba, αν και έχει διαφορετική σημασία από το piede, το πόδι : cambaήταν αρχαία λέξη της λατινικής γλώσσας της υπαίθρου για crus (Vegezio, veterinaria ). Στο αλβ. κήμb-e, και στο κάμπ-τ-ω, σ-κήπ-τ-ω, σ-κίμπου-ς κτλ. θα πρέπει να αναφέρουμε ακόμα και το ρήμα α-κουμbίζ-ω νεοελλ., και αλβ. κουμbίσ-e, -εμe αμετάβ. στηρίζω, στηρίζομαι.

(54)                     Αν και τείνω να πιστέψω πως η αλβανική λέξη δήνdρe, γκ. δάνdρe, ο γαμπρός, συνδέεται με την ελληνική λέξη άνδρας, θα πρέπει να συγκριθεί με τη λέξη γαμ-β-ρός, λατ. gener, γαλλ. gen-d-re, που δεν διαφέρουν ριζικά από γαμ-β-ρ-ός, ρίζα g΄an ( βλέπε Curt. I.56,144). Toδ αντί του γ βρίσκει παραδείγματα και στην ελληνική : δελφύς = σνσκρ. garbhas ] ;έτσι και το νd = μβ : σάνδ-αλον, αιολ. σάμβ-αλον ] όπως μπ = ντ : πέντε, αιολ. = πέμπε. Θα πρέπει στη συγκεκριμένη υπόθεση να παρατηρήσουμε την ομοιότητα της αλβ. με την γαλλική, που σημειώνεται σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, και έτσι φαίνεται πως επαληθεύονται όσα είχα παρατηρήσει ( βλέπε V. ) σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά του σκιπικού ιδιώματος.

(55)                     Σχετικά με το μeσςόν, θα πρέπει να αναφέρουμε και το μυχών, ο σωρός.

(56)                     Για αυτή τη λέξη βλέπε Stier, op. c., n.33, και συνέχεια. – Για μια δικιά μου υπόθεση σχετικά με τη ρίζα του μήζe, μάσe, βλέπε S 64. nn.

(57)                     Με το ρήμα κjεράσe φαίνεται πως ο Hahn ( Diz.) θέλει να συγκρίνει το γκ. ρήμα κενάκje ( ή κενάκe ), ευχαριστώ, ικανοποιώ, ανταμείβω. Ίσως όμως για αυτή τη λέξη θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί το κάν-ειον, που είχε και την έννοια του δώρου, (αμοιβή ). Θα προτιμούσα ωστόσο να το σχετίσω με το ικαν-ός, ικαν-όω, καθώς αναιρείται το αρχικό ( ’καν-ός ) καθώς συχνα συμβαίνει και στο τέλος μπαίνει η κατάληξη κe, κje, όπως στα ελληνικά ε-ρύ-κω, ε-ρυ-κα-κέ-ω ( βλέπε S 142 ).

(58)                     Λόγω εξασθένησης, ή κατάργησης του η και το ρήμα τρούα-νje, ιταλό-αλβ. συμβουλεύω, επιβλέπω, υπερασπίζομαι ή τeρ-ούα-νje, μπορεί να αναφέρεται στο ελληνικό τηρ-έ-ω ( *τηρ-άω? ), με αιτιολογική έννοια. Όμως  και κάποια άλλη λέξη θα μπορούσε να εξετασθεί λεπτομερώς ώστε να αποδοθεί η ετυμολογία αυτού του ρήματος, και συγκεκριμένα, ’της = έτης, ε-ταίρ-ος, έ-ταρ-ος ( που ίσως δεν είναι άλλο από το προαναφερθέν ρήμα τηρ-έω ) φίλος, σύντροφος, όπου τeρούα-ιje = *τeρό-ιjeθα μπορούσε να αναφέρεται σε κάποια ελληνική μορφή *ε-ταρό-ω, του οποίου υπάρχουν τα συγγενικά ε-ταιρ-εύω, -ίζω, χρησιμοποιούμενα ακόμα και με την μεταβατική έννοια. – Δεν θα πρέπει να συγχέεται το παραπάνω ρήμα με το σκοδριανό troi ( = τρό-ιje, -νje ), απαρέμφατο me-true ( με-τρούε ), καταριέμαι, βρίζω, βλαστιμώ, το οποίο συνδέεται με το τρώω, ( τι-τρώ-σκω ), πληγώνω, ζημιώνω, προσβάλλω.

(59)                     Οι λέξεις έιτια = έντια ή ήντejα, και πρήμπτ-ια (-jα), ή πρέμτ-εjα (σελ.111) ( το σκοδριανό prenn-iaαποτελεί μια αλλοίωση ) έχουν και οι δύο αβέβαιη ετυμολογία. Η πρώτη ε ήντια, η Πέμπτη, θα μπορούσε να σημαίνει η ανθισμένη, ή η μέρα των λουλουδιών, αν σχετίζονταν με το ήνdα ( ή ήντα ) και ήνd-jα, που είδαμε παραπάνω] αλλά σχετίζοντάς το με το εντός, ένδον, ένδοι, αλβ. eνdή ( σύνθετο bρ-ήνdα = περ-ήνdα ), θα δήλωνε την μέση της εβδομάδας, όπως η γερμανική λέξη mittwoch, Τετάρτη, θεωρώντας την Δευτέρα ως την αρχή της εβδομάδας και την Κυριακή την έβδομη ημέρα αυτής. Σχετικά με αυτό πράγματι γνωρίζουμε από τον Ησίοδο πως η έβδομη ημέρα ήταν αφηερωμένη στον Ήλιο, και στην αλβανική γλώσσα η Κυριακή ονομάζεται ακριβώς ε dίελejα, δηλαδή η μέρα του ήλιου. – Όσο για το ουσιαστικό πρήμπτ-ια, -ejα, έχει πιθανόν σχέση με το επίρρ. πρήμe, εχθές το βράδυ, η προηγούμενη νύχτα, από όπου φαίνεται πως προέκυψε το ρήμα πρeμτόιje, ή πρeμπτόιje, προετοιμάζω, αλλά και υπόσχομαι, στην σκοδριανή premtoi. Mε αυτές τις αλβανικές λέξεις δεν γίνεται να μην έρθει σε σύγκριση η αρχ. λατινική promptare ( Plauto ),  αντί για preparare, και το com.επίθ. promptus, ενώ όλες θα πρέπει να σχετίζονται με τη ρίζα pra, ελλ. πρό, πρωί, πρόμος, πρώιμος δωρ. πράμος κτλ. Η λέξη ε πρήμπτια έχει ωστόσο την ίδια σημασία με την ελλ. Παρασκευή.

(60)                     Το αλβ. ρήμα  ή-ιje, φουσκώνω, ή-χ-εμe, πρήζομαι, θα πρέπει όμως  καλύτερα να σχετίζεται με το ά-ω = αύ-ω κτλ., καίω ( και φυσάω ), ή εύ-ω, όπου ή-ιje, ή ά-ije, αν’ιje, = * ά-j-ω, ά-ω, όμοιο λόγω σχηματισμού με το προαναφερθέν πρή-ιje. Όσο για την σημασία ας συγκριθεί το νεοελλ. πρήσκ-ω, -ομαι, πρησμένος, πρήζω κτλ. από πρή-θ-ω, πίμπρημι που σημαίνει καίω, ανάβω. Το πρήξιμο είναι πράγματι αποτέλεσμα φλόγωσης, και το πρήθω έχει στην κλασσική ελληνική και τις δύο σημασίες καίω και φουσκώνω.

(61)                     Πιθανόν η ίδια λέξη με το π = b, ή β, θα πρέπει να αναγνωριστεί στο πίθe, -δι, το αιδίο, όπου πιδάρι, salax.

(62)                     Υπάρχει επιπλέον bίε με την έννοια του κρούω] και έτσι μου φαίνεται πως θα πρέπει να σχετίζεται με το ρήμα παί-ω.

(63)                     Βλέπε Rh. πρ. λ. σελ. 4. εγερλέα ( = εγρελέα ), ουλί ι έγρe, ι παμbολιάσουρe, η αγριελιά, που δεν την έχουν μπολιάσει] από πά, και ’μbολιάσe.

(64)                     Ο Hahnαναφέρει ένα κανόνα παρόμοιας αλλαγής  στα σύμφωνα κ σε γ] *δ σε θ] σ σε ζ] τ σε d, με αυτό της συγκεκριμένης περίπτωσης ή με άλλες της ίδιας φύσης : όμως αυτός ο κανόνας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως γενικός και αμετάβλητος σε πολλές διαλέκτους, όπως στην σύγχρονη τοσκική που δεν συμφωνεί απόλυτα.

(65)                     Το ρήμα βdέ-σe, ή βdέ-σσe, το οποίο πιο εύκολα σχετίζω με το ελλ. ευδ-έω, -ω, κοιμάμαι, θα μπορούσε να έχει σχέση με το φθί-ω, καταναλώνω, σκοτώνω, ως αμετάβατο καταναλώνωμαι, επομένως πεθαίνω, ή με το βδέ-ω, foeteo. Θεωρώντας έπειτα ως ριζικό το dέκ ( Bopp ) παρά το βδέ, όπως φαίνεται από τον παρακείμ. dίκjα ή βdίκjα, μετοχ. dέκουρ ή βdέκουρ, θα μπορούσε να αναφέρεται στο τήκ-ω, καταναλώνω, αμετάβ. πεθαίνω.

(66)                     Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει πως οφείλεται σε παρόμοια αλλαγή το αλβ. σικ. ρήμα λιβίσe, κινώ, διπλώνω, συγκρινοντάς το με το ελλ. λυγίζω, με το οποίο συμφωνει καλύτερα το ελληνο-αλβανικό λιγjίσe : αλλά το πρώτο μπορεί και να σχετίζεται πιθανόν με το λείβ-ω, cf. λιβάς, λείβηθρον ( βλέπε Curt. I. 333.).

(67)                     Mάρη η χείρ κατά Πίνδαρον, Schol.B.L. adII. O. 137, LobeckParalip. 74.

(68)                     Θα πρέπει να σημειώσουμε πως λουμ-νί-α στην γκ.σκοδρ. που στην τοσκική θα ηχούσε λουμ-ρί-α, ή λουμbρί-α ( και λουμbeρία ) σαν *λαμπ-ρί-α αντί για λαμπρό-της.

(69)                     Ίσως από αυτή την παρατήρηση θα μπορούσε κανείς να στηρίξει την σχέση του όμμα με την σνσκρ. ρίζα pa, βλέπω, αλβ. πά ασυνήθιστο από το οποίο έρχοντε όμως οι χρόνοι του ρήματος σςόχ-e, βλέπω = σώ, σά-ω λακδμ., θεωρώ. Η σχέση του όμμα με το ρήμα ο-πά-ω ό-πω-π-α ( Όμηρος )δεν αποκλείει εκείνη με τη ρίζα ok, ak, αρχ. ( Curtiusκαι Schleicher ) για την αντικατάσταση του μεταξύ του κ και του π, αρκετά συχνή, όπως είναι γνωστό.

(70)                     Το ρήμα φρύ-ιje νομίζω πως θα πρέπει να σχετίζεται με το πνυ, πνευ, αν και έχουμε φλα σε φλαί-νω, λατ. flo, και φλύ-ω, βράζω, πρήζω, ( όπου η τελευταία έννοια υπάρχει και στο αλβ. φρύ-ιje ), και φλέ-ω, id., ή ξεχειλίζω, με φρυάσσω, τρέμω] που όλα υποδηλώνουν συγγένεια με το αλβ. ρήμα.

(71)                     Είναι μοναδική η συμφωνία της λέξης πjέσσe ( *πjέρσe ) με τη γαλλική pieceαπό το λατ. pars.

(72)                     Με αυτή τη λέξη φαίνεται πως θα πρέπει να σχετίζεται όχι μόνο κόκjα, ο κόκκος αλλά και κόκκου, αλβ.καλαβρ. ο καρπός, όπου κοκονάρ, κλαδί γεμάτο καρπούς, cf. νεοελλ. κουκουνάρι, το πεύκο ή το κουκούτσι της κουκουνάρας.

(73)                     Βέβαια το επίθ. φέλeεπανέρχεται καλύτερα στο *φελ-ός = πελός ή πeλ-λ-ός, -ιος, με φ = π, όπως στο φέλλα = πέλλα : και επομένως θα μπορούσαν να θεωρηθούν δύο διαφορετικές λέξεις φέλe, σκοτεινός, βαθύς, και θέλe = θολός, σκοτεινός, ο θολός.

(74)                     Στο Diz. του Hahn καταγράφεται bάθα για λουπίνο, και φάβα για μπιζέλι : παράδειγμα για τις μετατροπές στην σημασία που μόλις σημειώθηκαν σχετικά με το θjέρρeαλβ. και θέρμος ή θύαρος ελλ.

(75)                     Το ρήμα dιφτόιje, θα θέλαν ίσως κάποιοι να το σχετίσουν με τη ρίζα div, το φώς, *div-to-ije, ξανοίγω, ακολούθως αναδεικνύω, όπως φαίνω, αν και σε μένα φαίνεται περισσότερο φυσική η πρώτη προσέγγιση στο δείκ-ω, νεοελλ. δείχ-νω ή δείχ-τω, = αλβ. dιφ-το-ιje] τέλος οι δύο ρίζες div, και dikίσως έχουν σχέση μεταξύ τους.

(76)                     Σε μια τέτοια μετατροπή πιθανόν να οφείλεται το γκ. ρήμα γραφ ( Hh. Diz.) που σημαίνει καλώ ( cf. λατ. clamo ), σεχτίζοντάς το με το ελλ. κραγ, του κράζω = *κράγ-j-ω, περισσότερο παρά με το γράφω, του οποίου είναι εντελώς διαφορετική η σημασία. – Ως επαλήθευση της υπόθεσης μου παραθέτω το ουσιαστικό γράχμe, θορυβώ, ουρλιάζω, μουρμουρίζω, με το λαρυγγικό άηχο χ αντί για γ, όπου θα πρέπει να θεωρηθεί γραχ ( κραχ ) η αρχική μορφή του ρήματος, ενώ στην γκ. γραφ με το φ = χ, όπως κρέφ αντί για κρέχ και άλλες παρόμοιες λέξεις. ( βλέπε S 60.)

(77)                     Υπενθυμίζω την αλβανική έκφραση γjάν’jα ε γjάλe = τα έμψυχα κτήματα, δηλαδή η αγέλη ( βλέπε Hh. Diz.).

(78)                     Σχετικά με αυτό, είναι αξιοσημείωτη η δωρική μορφή ωγή-νον = ωκεανόν λόγω ομοιότητας με το αλβ. ούje, ούjeτe. Με το τελευταίο φαίνεται ( σελ.113) το όνομα του περίφημου όρους της Σπάρτης ο Ταϋγετος, Τα-ϋγετος, cf. αλβ. τέ ούjετe, στα νερά.

(79)                     Στην ίδια ρίζα μπορεί να ανάγεται το πeρ-γjò-ιje ή περ-γjoύα-ιje, κατασκοπεύω, ερευνώ] αν όχι στο προαναφερθέν ρήμα κjό-ιje, που τότε θα έπρεπε να δώσουμε στο  πeργjòιje την έννοια του επιβλέπω.

(80)                     Θεωρείται διαφορετικό τόσο στη ρίζα όσο και στην έννοια το άλλο αλβανικό ρήμα πjέκe, πλευρίζω, κτυπώ μαζί, ή πjέκκe ( πχ. πόκjι πeλήμeζιτe, κτύπα τις παλάμες, σε κάποιο αλβανο-σικελικό τραγούδι ), όπου το σύνθετο  πeρπjέκκe, συναντώ ( πέφτω πανω σε κάποιον γνωστό ), cf. πηγ, παγ, από το πήγ-νυμι, λατ. pango, pe-pig-i, compingoκτλ. ρίζα σνσκρ. paç, paç-aja-mi (Curt. I. 232-3). Θα μπορούσε κανείς να το σχετίσει με το πληγ, πλήσσω = *πλήγ-j-ω, έ-πλαγ-ον, με το μαλάκωμα του ρευστού, συχνό φαινόμενο στην αλβανική, σε λj, κατόπιν j, όπως στο πjάσσ-e = πλjάσσ-eκαι πλάσσe, -εμe, κομματιάζω, παρόμοιο με το ρήμα πλήσσω : αλλά το τελευταίο με κάνει να πιστεύω πως το πjέκ-e ή πjέκκ-e, κτυπώ μαζί, θα πρέπει πιθανόν να σχετίζεται με το *πήγ-ω.

(81)                     Για το ου στη θέση του ι, υπενθυμίζω λούττεμe = λίττομαι] και επισυνάπτω την αντίθετη εκδοχή σε λjιφτόιje = λjουφτόιje ( cf. S. 48.).

(82)                     Για τις ρηματικές καταλήξεις θα μιλήσουμε αργότερα.

(83)                     Με το μόσχος ( = όσχος) που σημαίνει γενικά νεαρό ζώο, μπορεί να σχετίζεται το αλβ. μής, ή μας, μήζ-ι, -α, πουλάρι, α: βλέπε Stier. op. c. n. 34, το όποιο όμως δεν οδηγεί σε καμία ρίζα.

(84)                     Σε κάποια νεοελληνική διάλεκτο λέγεται όμοιως τςί-ς αντι για τί-ς : βλέπε Kindστο KuhnZeitschr. 1862. B. XI. H. 2, όπου επισημαίνονται κι άλλες ιδιαιτερότητες της διαλέκτου της Τραπεζούντας : ι αντί για ε, ίνας = ένας] και ε αντί για η, έρθα ( αλβ. έδρα ) = ήλθα] ε αντί για ο, απέ = από] ου αντί για η, σούκου = σήκου] ου αντί για ο, στουμάχι = στομάχι-ον ] ου αντί για υ, σουρίζω = συρίζω] α αντί για υ, θαγάτηρ = θυγάτηρ] dαντί για τ, dί = τί ] γ αντί για δ, δίγω = δίδω, κτλ. : μετατροπές που συναντάμε και στην αλβανική.

(85)                     Ο Dorsa ( l.c.) ερμηνεύει το πούπεν ως τυρόπιτα, cf. πόπαν-ον] αλλά στο Hh. Diz. βρίσκουμε το πούπα ( πούππα ) να μεταφράζεται ως φούντα, ή κάτι παρόμοιο, cf. πομφός] εκείνο που αν συνδεθεί με την σίγουρη έννοια του καλίκjα, γυναικεία μπότα, καθιστά αμφίβολη την έννοια που δίνει ο Dorsaστην λέξη πούπα, και περισσότερο αν το κjίκjα σχετισθεί με το κίκυς, ή με το κίκκος, ή με το κηκίς εννοόντας κάποιο είδος, ή κάποιο τμήμα ενδυμασίας, ή το στόλισμα.

(86)                     Σχετικά με τα όσα ηπώθηκαν εδώ και παραπάνω, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως το οδοντικό τ που προφέρεται τσι, ή που μετατρέπεται σε τσι, είναι πολύ συχνή μετατροπή από την δακο-ρουμανική στη ρουμανική της ValdArsa: πχ. c΄ac΄e = tate, ο πατέρας, και στην ρουμανική γενικότερα c΄ στη θέση του q, c΄ela, quello, c΄esta, questo. Βλέπε AscoliSt. Crit. σελ.54 και συνέχεια.

(87)                     Για την μετατροπή του schi σε ci, μας δίνεται η ευκαιρία να αναφέρουμε το γενοβέζικο ciaoαντί του schiavo, με άλλους παρόμοιους τρόπους.     

            Όσο για την έννοια που δίνεται στο κείρω νομίζω πως την επιβεβαιώνει ο στίχος του  Ομήρου, Ιλ. VIII, 7, όπου λέει ,,μήτε τις ούν θήλεια θεός τόγε, μήτε τις άρσην – πειράτω διακέρσαι εμόν έπος – κτλ.

(88)                     Αυτή η σνσκρ. λέξη αναφέρεται στο MaltebrunGeogr. Univ. l. 119, όπου ασχολείται με την αλβανική γλώσσα. – Ο CurtiusII. 189, ερμηνεύει Ζάκυνθος ατί για δι-άκυνθος, και κατά τον ίδιο τρόπο τα άλλα παρόμοια ονόματα.

(89)                     Ενώ το κjέσςe ( χάσκω ) σημαίνει γελώ, γογeσίje σημαίνει χασμουριέμαι και ρεύομαι, το οποίο μοιάζει με το γογγύζω ( γογeσίje αντί για γογγeσίje ) με έννοια όχι και τόσο διαφορετική από την κοινή έννοια της ελληνικής.

(90)                     κjού = κjούλe υπάρχει πράγματι στην ελληνο-αλβ. με την έννοια  ζομός, χυμός : ου dόκje πeλάκeζα ’νdè κjού, παστάι φρίν εδέ κόσιτe‘’εκάηκ’ η γρηά ’στο χυλό, φυσά και το γιαούρτι,, Rh. p. 72. Το ουσιαστικό κόσι, νεοελλ. γιαούρτι, είδος υπόξυνου τυριού, το σχετίζω με το case-us.

(91)                     Για το κ, = c, προθετικό, υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα και στην λατινική όπως το carcer, cf. arceo, cacumen, cf. acumen. Βλέπε Galvani, op. c. σελ. 191.

(92)                     Ακόμακαι το ελλ. χαίτη όμως σχετίζεται πιθανόν με το kesa, kaisa      (τ = σ). – Κέσα ή κέζα, είναι επίσης μια λέξη που υποδεικνύει κάποιο κάλυμμα κεφαλιού γυναικείο, το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με την ίδια ρίζα, η με τη μακεδονική καυσία, είδος σκούφου.

(93)                     OHahnστο Diz. σημειώνει πως λόγω περικοπής η λίμνη Σκουτάρι λέγεται λεjένe, ίσως όπως στην ιταλική γλώσσα η λέξη bacinoπροσδιορίζει και τη θάλασσα.

(94)                     Επί τη ευκαιρία είναι αξιοπρόσεκτη η γκεγκική λέξη χjύι, Θεός, όπου χjυινία, η θεότητα, χjυινούσςμe, ο θεικός, στην οποία θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την σνσκρ. ρίζα hu, θυσιάζω = ελλ. θυ, από θύ-ω : και με αυτή ο Schleicher ( βλέπε Curt. II. p. 95 ) σχετίζει την ελληνική λέξη θεός, της οποίας την προέλευση οι περισσότεροι φιλόλογοι δεν ταυτίζουν με την λατινική dues, δίος, κτλ. Εκείνος, απ’όσο φαίνεται, θα δεχόταν μια αρχική μορφή *θεF-ός, *θευός, όμοιο με τε-ός = *τFε-ός, *τεFός, tuus, ρίζα σνσκρ. tva, tu. Στην αλβανική από τη ρίζα div, diu, diau, lucere, όπου σνσκρ. devas, λατ. deus, divus, ελλ. δίος, Ζεύς, Διός κτλ., εκτός από τις κονές λέξεις dί-τe, η μέρα, dίχετe, ξημερώνει, κτλ., υπάρχει πιο συγκεκριμένα dίφ-e, dίβ-ι, ο γίγαντας, ή κάποιο όν ύπερφυσικό. ( βλέπε HahnI. p. 252.)

(95)                     Yπενθυμίζουμε πως αυτή η αλβανική λέξη έχει και την έννοια της χάρης, της εύνοιας, μεταφορικά. – Δεν ξέρω αν η λέξη χjέjα, η χάρη, συγγενεύει με το ουσιαστικό σςίλ-jα ( -ια ) που έχει την ίδια σημασία, και καταγράφεται από τον Reinholdσελ. 29, και με την παράγωγη λέξη σςιλόνje, δίνω χάρη ] ή μήπως σχετίζεται περισσότερο με το σέλας σνσκρ. svar, με το οποίο είναι ίδιο το σίλα, ομοίως το αλβ.ελλ. η λάμψη, το φέγγος. Όσο για τη λέξη χjέjα, η χάρη, έχει σχετισθεί από κάποιους με την ευχή, χαίρω που δεν φαίνεται να έχει σχέση.

(96)                     Είναι πιθανόν το σςίου να σχετίζεται με το ύ-ιει, ( όπως πιστεύει ο Dorsaop. c. ), όπου σύμφωνα με τον Curt. ( Ι.363 ) ύ-ει, να σχετίζεται με την σνσκρ. ρίζα su. – Όσο για το bρέσςeρι, bρέσςεν, καθώς ο Bopp ( op. c. σελ. 56, n. 6 ), σχετίζει το σνσκρ. vrsh, varsh, βρέχω, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει την ίδια σχέση με την ελληνική λέξη βρέχει κτλ. ( σελ. 115 ) Το ουσιαστικό βέεσα, η δροσιά, μπορεί να οδηγεί στην ίδια ρίζα, όπως το ελληνικό έρση, ενώ στην αλβ. να χάνεται το ρ, ίσως για να ξεχωρίζει από το βèρσα, η προχωρημένη ηλικία, σνσκρ. varshas, το έτος ( Boppl. c.). Όμως από την λέξη έρση είναι πιο κοντά η λέξη djέρσι, που έχουμε ήδη αναφέρει.

(97)                     Για τη μότρα, η αδελφή, θα μπορούσε να θεωρηθεί πως αρχικά είχε τη σημασία του θηλικού γενικά, cf.  μήτρα, uterus, ρίζα ma, η γνώμη. Για το μόμμe και μήμμα cf. ελλ. μάμμ-α (-η), λατ. mamma, όπως λατινική λέξη ήταν και το tata, ο πατέρας, όμοιο με το σκιπικό. Κατά τον Nonio, οι παραμάνες μάθαιναν τα μικρά παιδιά να λένε ‘’ cibumacpotumbuasacpappas, matrem, mammam, patrem, tatam,,.

(98)                     Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει πως η ίδια μετατροπή συμβαίνει στο dρούδε, ( ρίζα dρού = θρύ ) cf. θρύπ-τω, αν όχι καλύτερα στο τρύ-ω, τρί-βω, τείρ-ω, τρε κτλ.

(99)                     Ο Curt. ( ΙΙ. 56.) φαίνεται να αναφέρεται ατρεκής στο ( τρε ) τρέπ-ω με το στερητικό α.

(100)                 Υπάρχει όμως και το θέρe με την έννοια του ξεραίνομαι, σκληραίνω = θάιje.

(101)                 Αυτό το ρήμα λείπει από το Diz. του Hahn ( II. 459 ) στις παροιμίες συναντάται το τjέκ, το οποίο προέρχεται από το τέλκje λόγω μετατόπισης, και λόγω αλλαγής του λ σε j.

            Ένα παρόμοιο πέρασμα του θ σε τ, ή το αντίθετο, εικάζεται από τη σύγκριση της ελλ. λέξης θήβη, πληθ. θήβαι ( που κάποιοι μεταφράζουν ως πόλη ) με την αλβ. τέπε, -jα, λόφος, υπεροχή ( Hh.). Η λέξη αυτή είναι επάξια, λόγω ταύτησης με τη λέξη των σαβίνων tebasπου σώζεται από τον Varrone ( D.L.L.), ως ισοδύναμο με το collis, και ίσως μας δίνει την πραγματική έννοια της ελλ. λέξης θήβαι.

(102)                  Το παρενθετικό ρ, το οποίο παρατηρείται σε αυτό το ρήμα ήταν πολύ συχνό στην κρητική διάλεκτο, όπως θα πούμε και σε άλλη σημείωση. – Όσο για το δ = τ υπενθυμίζουμε νέποδες = nepotesλατ., όγδοος από οκτώ] έβδομος από επτά] δάπης από τάπης. Βλέπε Curt.II.212-3. – Επιστρέφοντας στο ρήμα που εξετάζεται εδώ επισυνάπτω πως στο  Diz. του Hahnκαταγράφεται το dέργjεμe με την έννοια του επιδεινωμένου ύπνου, του πυρετώδους, πέφτω στο κρεβάτι από αρρώστια. Αυτή η έννοια δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε στην γκ.σκοδριανή ούτε στην παλαιά τοσκική : στην πρώτη me-diergun, dirgjem, στη δεύτερη σ-dίργjεμe, έχουν μόνο τη σημασία του τεκνοποιώ. Εάν η πληροφορία του Hahn, όπου πραγματεύεται την σύγχρονη τοσκική, δεν είναι παρερμηνευμένη, θα αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα των μετατροπών στις οποίες υπόκεινται οι λέξεις στην ίδια γλώσσα

(103)                 Λόγω παρόμοιων εναλλαγών το ουσιαστικό dρί-τα, το φώς, μπορεί να θεωρηθεί συγγενικό με το τείρος, τείρεα, τα άστρα, ρίζα τερ, τειρ, τρε, cf. σνσκρ. tar, με τη συνηθισμένη κατάληξη ta. Δεν θα ήταν ωστόσο εκτός θέματος αν το σχετίζαμε με το div ( όπου dίτα, η μέρα ) με το παρενθετικό ρ μετά από το οδοντικό. Cf. S 92.

(104)                 Είναι αξιοσημείωτο πως mut, muta,όπου η ιταλ. mota, ήταν ετρουσκική λέξη ( βλέπε  Galvani, DelleGentietc. σελ. 41 ), με την οποία μερικοί εξηγούν το όνομα Mutina, Modena, ως και το Lutetia. Αν και για το συγγενικό μύδος ( βλέπε μυδάω ), αλβ. μούτe, πηστεύω πως στο κείμενο (σελ.116) θα μπορούσε να σχετίζεται με το γκ. ρήμα μίτe, και μιτόσe χρησιμοποιούμενο ως διαφθείρω ηθικά, και λέγεται κυρίως για τα παιδιά που κακομαθαίνουν σε βαθμό θηλυπρέπιας και πλαδαρότητας, ενώ λαμβάνοντας υπ’όψιν αυτή την έννοια θα έπρεπε να υπενθυμίσουμε τις λέξεις λατ. mit-is, και ελλ. μίτ-ιλος και μύτι-λος ( λατ. mut-ilus ), και ίσως μίτος, οι οποίες έχουν σημασία που δεν διαψέυδει την έννοια που περιέχει το σκιπικό ρήμα αλλά αντιθέτως του ταιριάζει.

(105)                 Το d σε κάποιες λέξεις και σε ορισμένες διαλέκτους εισάγεται λόγω επένθεσης μετά το χειλικό b, όπως στο bdier ( P. DaLecce ), και βdόρεμe, διάλεκτος των Τυράννων ( βλέπε Hh. Diz. ), αντί για bjέρρεμe, bίρρεμeή bίρεμe από το αττ. bjέρρe, χάνω, αυτοπαθ. χάνομαι.

(106)                 Το ουσιαστικό γάρθ, δι, ο φράκτης, δεν γνωρίζω αν θα έπρεπε να θεωρηθεί ως μια μετάθεση από το θάρκe = έρκος, ή να σχετίζεται με το χόρτ-ος, η περίφραξη, ή με το κάρσ-ιος, εγκάρσ-ιος, λέξεις οι οποίες μπορεί να έχουν όλες μεταξύ τους κοινή προέλευση.

(107)                 Το ρήμα ρeγjόιje, συστέλλω, σμικρύνω, σχετίζοντάς το με την ίδια ρίζα, θα έπαιρνε το λαρυγγικό της λατινικής λέξης ruga: όμως μου φαίνεται πιο πιθανόν να σχετίζεται με το ριγόω, σε σημείο ώστε να μπορούμε να αναφέρουμε και το αλβ. ρούθ-δe.

(108)                 Αν θα πρέπει να συμεριστούμε την άποψη του Curt. ( I.152 ), ο οποίος σχετίζει το ligoμε το ουσιαστικό λύγος, και με το ρήμα λυγίζω, τότε δεν θα ισχύει η συγγένεια την οποία έχω αναφέρει αρκετές φορές μεταξύ του λατ. ligo, και του αλβ. λίδe με το λέγω. Εδώ θα προσθέσω πως δεν είναι απίθανη η υπόθεση που μου προέκυψε από την αιολική μορφή του δέω, δίδη-μι, η οποία λόγω της αλλαγής του αρχικού δ σε λ ( όπως στο λίσκος = δίσκος, και στο αλβ. λίκje = δίκη, βλέπε S. 83 ), καθώς μπορεί αυτό να γίνει *λίδη-μι, να μην διαφέρει από το αλβ. λίδe, αυτοπαθ. λίδεμe.

(109)                 Το ουσιαστικό δι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια συντόμευση του κjίδι. – Όμως για το κjίδι ο Stier ( op. c. n. 66 ) αναφέρει ένα *χοίδος ελλ. ( = haedus λατ.), όπου χίμαρος αντί για *χίνδαρος = *χίμβαρος.

(110)                 Ο Bopp ( op.c.p. 30 ), και πρωτύτερα ο Xylander ( op. c. p. 303 ) συσχέτισαν το γjίσςτe με το σνσκρ. angushta, το οποίο είναι και περσικό ‘’ο αντίχειρας,, : όμως εμένα μου φαίνεται πως ο σχηματισμός γeλίσςτe, ή γλίσςτeυποδεικνύει μια από τις δύο λέξεις που καταγάρφονται στο κείμενο. Υπενθυμίζω τα παραδείγματα του δελφύς = garbhas, του λατινικού dulcis = ελλ. γλυκύ-ς, λόγω μετάθεσης, ή λόγω εναλλαγής μεταξύ τους.

(111)                 Σχετικά με την αλβ. λέξη μίζα = μύια, η μύγα, συγκρίνεται η λακωνική δίζα ( Ησύχιος ), με το δία, ή δί-jα αλβ., η γίδα : του οποίου η ρίζα φαίνεται ajaσνσκρ. όπου *άγjα ( επομένως αίγα, αίξ, γό-ς ) = *άδjα ( δj = γj =j ) τέλος δίζα = αλβ. δίjα.

(112)                 Αν και το ύδωρ, ύδαρ, σχετίζεται με το ud, u-na-d-mi, πηγάζω, ud-an, νερό, και το ύει με su, su-no-mi, στύβω, su-ma-m, νερό ( βλέπε Curt. I. 213, 363 ), επίσης το su και το ud ίσως να μην έχουν διαφορετική ρίζα μεταξύ τους. – Είναι αξιομνημόνευτο το φρύγιο-μακεδονικό βέδυ = ύδωρ, ρίζα vad (βλέπε id. iv.) με το οποίο συμφωνεί το ρήμα που συναντήσαμε αλλού βαdίσe. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει πως υπάρχει κοινή προέλευση με το συγγενικό λατ. vadum, το οποίο ο Curt. ( ΙΙ. 170 ) θεωρεί ότι δεν πρέπει να απομακρύνεται ( σελ. 117 ) από το vad-ere] επομένως και το αλβ. περβά (-ου) θα σχετισθεί με τη ρίζα βα του βαίνω. Αυτή η λέξη δεν καταγράφεται στο Diz. του Hahn, αλλά συναντάται σε παροιμίες ,, σςκόι πίσςκου ’νdè πeρβά,, έφυγε το ψάρι απ’ το ποτάμι, δηλαδή χάθηκε η ευκαιρία ( Hh. II. σελ. 154 ).

(113)                 Το ρήμα προδόιjeή προυδόιje, χρησιμεύω, ή ωφελούμαι αμετάβ., κτλ. θα πρέπει να ξεχωρίζει από το προδόσe, προδίδω, ώσω, νεοελλ.

(114)                 Για το τ = σ θα αναφερθώ προσεχώς : όμως εδώ ταιριάζει να αναφέρουμε το παράδειγμα του θάρτ-e = θαρσ-ύς, λατ. fort-is, λόγω ομοιότητας με το θάτe, θατe το οποίο σχετίζεται με το δασ-ύς.

(115)                 Στην αλβ.ελλ. έγινε ζeρόνje από το πρώτο μέρος του σύνθετου ζή-φιλ-e, ‘’ κούρeζeρόβα γράμμετ’ ε ζέζα, όταν ξεκίνησα τα μαύρα γράμματα ,, (Rh. τραγούδια σελ. 12.).

(116)                 Υπάρχει επίσης το eνdριτσόιje και dριττόιje με την ίδια σημασία.

(117)                 Θα πρέπει πιθανόν να αναγνωρίσουμε το κ στη θέση του τ και στο ρουκουλόιje =  ρουτουλόιjeκαι ροτουλόιje, κυλώ, γυρνώ, κτλ.

(118)                 Με το αλβ. θίκα μπορεί να συγκριθεί το λατ. sica.

(119)                 Όμοια με αυτή τη μετατροπή είναι εκείνη στην σνσκρ. όπου το αρχαίο dh εναλλάσεται με το h ( βλέπε Schl. 533, και συνέχ.)] καθώς το αλβ. j στο τέλος μιας λέξης πλησιάζει πολύ το χj. Ωστόσο και οι Δωριείς έλεγαν όρνιχες αντί για όρνιθες, και οι Αιολείς πλήχω αντί για πλήθω ( Αnecd. Oxon. I. 149,6.).

(120)                 Είναι πολύ συχνό φαινόμενο το κ να μετατρέπεται σε s : υπενθυμίζω το αρχ. ινδ. kvan = κύων, στην σνσκρ. svan, ή cvan.

(121)                 Δεν ξέρω αν συγκαταλέγεται σε μια τέτοιου είδους αλλαγή το αλβ. επίρρ. γούτςe, το οποίο σημαίνει ο καλά καλυμένος, συγκρίνοντας το με τη ρίζα κυθ, του κεύθω, σνσκρ. gudh, guh.

(122)                 Αναγνωρίζοντας το πέρασμα του ρ σε θ, ή το αντίθετο, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η συγγένεια μεταξύ του ρ και σ = θ.

(123)                 Όσο για την μετάθεση του τονισμού στο βέτουλα αντί για βeτούλα, εκτός από αυτή τη λέξη δεν αποτελεί σταθερή μετατροπή εφόσον συναντάμε βέτουλατe και βετουλάτe, θα έβρισκε πανομοιότυπο παράδειγμα στο σίγουρο από το ιταλικό επίρρ. sicuro.

(124)                 Ένα παρόμοιο παράδειγμα επένθεσης του ρευστού lσυναντάμε επίσης στη σλάβο-λαρινέζικη στο μικρό έργο του GiovenaleVegezziRuscallaσχετικά με τις Σέρβο-Δαλματικές αποικίες γύρω από το Larino ( Molise ). Torino 1864, στη σελ. 22., scuffiglia = ιταλ. scuffia.

(125)                 Σχετικά με το αλβ. dάλje, μετοχή dάλe, αντί για dάλ-ουρ, -ουν, αυτός που βγαίνει από κάπου, αξίζει να υπενθυμίσουμε το μύθο σχετικά με το νησί της Δήλου, Δήλος, δωρ. Δάλος ( = Δάλορ ) η οποία σύμφωνα με τους ποιητές ονομάστηκε έτσι επειδή βγήκε μέσα από τη θάλασσα. Ο μύθος διασαφηνίζεται πολύ καλά από το αλβανικό ρήμα.

(126)                 Η συνήθεια να μπαίνει το ρ κυρίως δίπλα στα οδοντικά ήταν συχνή στην αιολική διάλεκτο της Κρήτης ( βλέπε Zeitschr. KuhnB. XII. H.3, σελ. 214 ) : άτ-ρ-εγκτος = άτεγκτος ] πιφ-ρ-αύσκεται = πιφαύσκεται ] δεδ-ρ-οικώς = δεδοικώς] τ-ρ-έ = τέ, δηλαδή σε κτλ., καθώς δεν σπανίζει και στην αλβανική. – Κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες της κρητικής διαλέκτου που καταγράφονται στο ίδιο άρθρο ( σελ.118 ) βρίσκουν αντιστοιχία στην σκιπική, και αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια παραπάνω απόδειξη για τις σχέσεις αυτής της γλώσσας με τα αιολικά ιδιώματα. Αναφέρω εδώ π αντί για β, αβλόπες = αβλαβές : λ αντί για ρ, βλύω = βρύω ] λεβίνθιοι = ερεβίνθιοι : κ αντι για γ, βαίκα = αίγα] φαίκανον = πήγανον : τ αντί για δ, τήν = δήν] τωμός = δωμός = ζωμός : θ αντί για δ, θοιά = δοιά] θάπτα = δάπτης : τ αντί για θ, τίριος = θέρους] πύτιον = πύθιον : χ αντί για κ, ατρεχές = ατρεκές] άχρατοι = άκρατοι : θ αντί για τ, θήνω = τήνω, δηλαδή εκείνου.

(127)                 Torστη θέση του d, ανάμεσα σε φωνήεντα, συνηθίζονταν στο ιδίωμα της Ουμβρίας : rere = dede, dedit ( βλέπε Schl.221 ), και διακρίνονται τα ίχνη του ακόμα και σήμερα στις διαλέκτους της νοτίου Ιταλίας.

(128)                 Για αυτή τη λέξη βλέπε HahnI. σελ. 232, και συν. – Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η μετατροπή του l σε u συναντάται ομοίως και στη γαλλική, όπως στο haut, alto, autre, altro, και ακόμα περισσότερο στην ιταλική διάλεκτο της Σικελίας, autru = altro, vausu = balzoκτλ.

(129)                 Και ο Bopp ( op. c. σελ.84 ) σχετίζει το αλβ. ’νdjέκe με το διώκω, σνσκρ. ρίζα akùs = ωκύς, ο ταχύς.

(130)                 Ο Bopp πιστεύει πως μπορεί να σχετίσει το αλβ. ’νdέερα με το σνσκρ. a-dara-s : σύμφωνα με αυτή την υπόθεση το ν θα είναι προθετικό. – Εμένα μου φαίνεται εύλογη η σχέση του με το ανήρ κτλ. ( nar σνσκρ.), cf. sabino neron, fortis, nerio, fortitude, nerien, virtus ( βλέπε Curt. I. 271.).

(131)                 Σε άλλη περίπτωση η λέξη αυτή σχετίζεται με την σνσκρ. ρίζα ram, α-ράμ-εναι από τον Ησύχιο, quiscere η-ρέμα κτλ. ( βλέπε S38 ), εφόσον η έννοια του quiscere, ακινησία, μου φαίνεται σχετική με την βραδυκινησία λόγω βάρους. Αξίζει να υπενθυμίσουμε και το αλβ. με-ράν, απαρέμφ. πέφτω γκ. : θα μπορούσε κανείς να το σχετίσει με το ι-ράν-α, δωρ. = ει-ρήνη, το οποίο όμως ο Curt. I. 308, σχετίζει με το ερέω, είρω, λέω, μιλάω, σκέφτομαι κτλ. – Οποιαδήποτε κι αν είναι η ριζική προέλευση του επιθέτου ι ράν, ι ρήνde, μου φαίνεται αξιοσημείωτη η αλβανική έκφραση ,, τe ζήντ ε ρήνdα ,, και παρόμοια] κάτα λέξη ,, που να πάθεις βαριά αρρώστια ,, η κατεξοχήν κακιά αρρώστια. Τέτοιου είδους αρρώστια, αν δεν κάνω λάθος, χαρακτηρίζει τις Εριννύες : ή οι Μακεδόνες τις ονόμαζαν αράντι-ες ( Ησύχιος ), λέξη η οποία μου φαίνεται όμοια με την αλβ. ε ρήνdα, θηλ. του ι ρήνde, ι ράνe, ή ράννe. Κατά τον ίδιο τρόπο, και με μεγάλη πιθανότητα αληθοφάνειας, κάποιοι σχετίζουν το Αθάνα, ή Αθηνά με το ε θήνα, ε θάνα ( γκ.), ο λόγος, το ρητό, έτσι ώστε το όνομα Αθάνα θα ερμηνεύεται ως ο λόγος. Θα μας ήταν επιτρεπτό να κάνουμε τέτοιες υποθέσεις, δίχως να εναντιωνόμαστε στις σοφές απόψεις των φιλοσόφων, οι οποίοι σχετίζουν την Αθήνη με τη ρίζα αθ του άνθος, λατ. ador] και Εριννύς με το σνσκρ. saranjus ( βλέπε Curt. στις ελλ. λέξεις ).

(132)                 Και στην νεοελλ. το ρήμα νοέω, υπό την μορφή νοιώ-θ-ω, έχει την έννοια του αντιλαμβάνομαι, αισθάνομαι : και είναι σαφέστατη η αναλογία με την αλβ. – Για το ακόλουθο ρήμα νιέσσe, ’νdιέσσe, το οποίο σχετίζω με το αινέω, θα μπορούσε κανείς να το σχετίσει και με το νεύω, ρίζα nu, cf. nutus, adnuoκτλ.

(133)                 Το ν στον πληθυντικό του dέλε αντικαθίσταται από το λ, και με την μετατροπή του d σε δ γίνεται δέντe τσκ. : αυτό θυμίζει το αιολ. γέντο αντί Ηέλετο ] κέντο αντί ε-κέλετο ( σελ. 119 ) ( Ahrensdor. 110, βλέπε Curt. ΙΙ.174.). Λ αντί για ν όμως συναντάται στο πλεμόνι = πνεύμων, και το ν αντί για λ στο τσίνορα, cilium ( Rh.).

(134)                 Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως στην αρχαία λατινική υπήρχε η ίδια συνήθεια, όπου έλεγαν grunnio, και grundio, tennitur και tenditur, κτλ. (βλέπε Galvani op. c. σελ.279.)

(135)                 Η ετυμολογία αυτού του ρήματος μου φαίνεται πιθανή όπως εγώ την εξήγησα : έπειτα κάποιοι το σχετίζουν με το μάλe, η θεραπεία, και με το ληγγόιje, είμαι ασθενής, ο άτονος, ή ο ψυχικά παραιτηθείς.

(136)                 Πιθανόν την ίδια προέλευση μπορεί να έχει το λατ. sentus, oαποκρουστικός, ο αηδιαστικός, κτλ.

(137)                 Και το σικελικό nicu, για την έννοια του μικρός πιθανόν σχετίζεται με το μίκκος = μικρός. Στην αλβ. πίτσερ, ο μικρός, ο μικροκαμωμένος, είναι όπως σε αυτές τις ιταλικές λέξεις, η σχέση με το δωρ. μικκός = μικρός ( αιολ. *πίκκος? ) με το π αντί του μ όπως στο όππατα = όμματα : cf. και το ελλ.αλβ. μίγκο, το λεπτό.

(138)                 Για την αποφυγή του πτ φαίνεται να χάνεται το αρχικό π στο τόκe, τόγου, η πτυχή, και ο σωρός ( Hh. Diz.), στην καλαβρ.αλβ. το σκοινί, η ζώνη, το οποίο πιστεύω πως σχετίζεται με το ελλ. πτύξ ( κς ) χός, πτυχή κτλ. – Η άλλη λέξη τόκα ( όμοιο με τόκ, τόγου ), που ο Hahn εξηγεί ως ενδοχώρα, ήπειρος, θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί κοινής ρίζας, αν δεν σχετισθεί με το τόκας, γόνιμος ( της γής ), ή με το τύκος, τεύχω, τοίχος κτλ.

(139)                 Λέξη ανάλογη με το άνεμος είναι η αλβ.σικ. ανέμι, η ρόκα, λόγω ταχύτητας με την όποια γυρίζει. – Αν και στο κείμενο έχω ερμηνεύσει άρεζα ως μέλισσα, ( όπως την έννοουν κάποιοι ), θα πρέπει να επισημάνω πως η κοινή σημασία της είναι σφήκα.

(140)                 Με το μόριο ερι, αρι, ή το λατ. re, θα επιχειρούσα να σχετίσω το πρώτο μέρος του αλβανικού ρήματος ρe-φίε-ιje, ή ρι-φίε-νje, και ρe-φύε-ι γκ., ομολογώ, διηγούμαι, αναγγέλνω, ως ερι-φά-ω, φη-μί] αν και υπάρχει το λατινικό ρήμα re-fer-o, με το οποίο θα μπορούσε να σχετίζεται, καθώς αναιρείται το εσωτερικό r, όπως στο bίε = bjέρ-e, φέρω. Ο Blau έλαβε υπ’όψιν του το αρμένικο erev, διαδηλώνω, αλλά τότε θα σχετίζονταν περισσότερο με το ελλ. ε-ρεύ-γω ( -γjω, -jω ) προφέρω, λέω.

(141)                 Ίσως εξαιτίας κάποιας παρόμοιας εναλλαγής το γκ.σκοδρ. ρήμα νeρρόι ( nerroi ) αρνούμαι, σχετίζεται με το ελλ. αναίνομαι, αν και μοιάζει περισσότερο με το αναιρώ, ή καλύτερα με το υποτιθέμενο *νηρέω, νή-ερέω. Όμως θα μπορούσε κανείς να λάβει υπ’όψιν το αρνέο-μαι με το ν μπροστά, και ρρ = ρν : για το αρνέ-ομαι υπάρχει όμως μια άλλη μορφή πιο σχετική αρνίσεμe ( Hh. Diz.).

(142)                 Yπάρχει στην αλβ. το ουσιαστικό μέρα που σημαίνει μέτρο ( εκτός από το ρήμα μαρόιje κτλ. ), που θα πρέπει να σχετίζεται περισσότερο με το μάρα, παρά με το μέτρον, όπως εγώ πιστεύω.

(143)                 Η λέξη φούρρι, ο φούρνος, είναι ιταλικής προέλευσης ( ρίζα ghar, ελλ. θερ, βλέπε Curt. II. 79 ), αν και χρησιμοποιήται στην ελληνική ] και μας δίνει ένα από τα πολυάριθμα παραδείγματα αφομοίωσης των άλλων συμφώνων με το ρ] το οποίο και εύκολα διπλασιάζεται στο εσωτερικό των αλβανικών λέξεων όπως στο λέρρe, και λέρe = ω-λένη, ιδίως στη διάλεκτο των Τόσκων. Ένας τέτοιος συλλογισμός φαίνεται να στηρίζει την ετυμολογία που θεωρώ (σελ.120) πιθανή ( S 105 ) για το ουσιαστικό ζόρρe, το έντερο, συγκρινόμενο με ζώνη, ζώννυ-μι] όμως γνωρίζω πως η σωστή χρήση της λέξης ( η οποία στην αλβ. θα υποβάλλεται στο αντίστροφο πέρασμα της ιταλικής corda ) θα πρέπει να κλίνει προς την λέξη χορδή, με την οποία σχετίζεται η λέξη ορύα = *Ηορύα το έντερο, cf. λατ. haru-spex, σνσκρ. ved. hira. Στην αλβ. ζόρρe επομένως θα ήταν το ζ στη θέση h = gh, ελλ. χ = γ, καθώς και σε άλλες λέξεις ( βλέπε S 105, κ.ο.κ.)] και αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται από την λιθουανική λέξη   zarna( βλέπε Curt. Ι. 170-1.).

            Επιστρέφοντας στο φούρρe, μια φράση του Reinhold ( σελ.47) μου δίνει την ευκαιρία να εκθέσω άλλες ελληνό-ιταλικές, κα αλβανικές λέξεις ,, μάγjε τςè βήνeκαρβέλλετe, τςè κeλένe’νdή φουρρe ,, μια σκάφη ζυμώματος για να βάλεις τα ψωμιά που είναι στο φούρνο ,, ] σκάφη την οποία οι έλληνες σήμερα ονομάζουν πανικοτή, από το αλβ. πανικοτέα, όπως φαίνεται από τις ιταλικές λέξεις paneecotto: μάγje-α, ιταλ. madia, έχει το αντίστοιχο στην ελλ. μαγίς, δος : καρβέλεjα, στον Hh. καραβέλjα, και κράβελjα, η φραντζόλα, το ψωμί σωστά ψημένο, ίσως σχετίζεται με το καρφαλέος, ξερό, στεγνό, από το κάρφω.

(144)                 Μάλιστα θα έλεγα πως το τ στη θέση του σ, αποτελεί συχνό φαινόμενο όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα : πράττω, πράσσω ] θετταλία, θεσσαλία ] θάλαττα, θάλασσα] κτλ., αλλά και στην αρχαική λατινική : mertare = mersare] pultare = pulsare] adgretus = adgressus ] exfuti = exfusi ] terta = tersa] tentus = tensus, κτλ. ( βλέπε Galv. op. c. σελ. 282, 422.). Όμως αυτή η μετατροπή είναι ιδιαίτερα αισθητή στην αλβανική γλώσσα.

(145)                 Στην ίδια ρίζα ανάγεται το αλβ. ρήμα σςέμe, κατεδαφίζω, ξεθεμελιώνω = λατ. sima-re ( Lucillo ), όπως οι έλληνες αμάω, αμαλ-δύνω, -λύνω, από αμαλός = ομαλός ( ρίζα αμ = sam )] και σςèμbe ή σςèμμe, κι έπειτα σςeμbόιje, θλίβω, συνθλίβω, πληγώνω, αυτοπαθ. σςέμεμe, σςèμbεμe, στεναχωριέμαι, συνθλίβομαι, επομένως αναστενάζω, βογκώ, όπως το γκ. σςαμ-τι-νje, δεν είναι παρά μετασχηματισμοί της ίδιας ρίζας.

(146)                 Επίσης στην ιταλική έχουμε escire, αντί του λατ. exire] lasciare, laxare, κτλ.

(147)                 Συγκριτικά με τη λέξη bάσςκ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν το τσακωνικό επίθετο πάσχος με την έννοια του πολύς ( Mullach, op. c.), ρίζα πάς, ή paç = παγ ( -νυμι ).

(148)                 Σχετικά με αυτή τη λέξη θα μπορούσε κανείς να λάβει υπόψιν το αλβ. σςκόπι, το μπαστούνι, = δωρ. σκάπος, σκήπων κτλ., λατ. scipio, cf. σκίφος αιολ., ξίφος ( σκιφ = σκιπ ). – Είναι αξιοσημείωτο πως υπάρχει μια αντίθεση στην σημασία μεταξύ των δύο λέξεων, ξίφος ελλ., και σςκόπ αλβ., και εκείνης που υπάρχει μεταξύ δύο άλλων, κορδύ-λη, το στειλιάρι, το ροζιασμένο μπαστούνι, ελλ., και κόρδe, το γιαταγάνι, ή το σπαθί, αλβ. Η λέξη κόρδe ( α ), άγνωστης για μένα ρίζας, αν δεν είναι kart, κόβω, σημαίνει ένα όπλο διαφορετικό από την πάλα, το κοντό και πλατύ σπαθί, ρίζα παλ, πλα, cf. πλα-τύ-ς, ή πάλλω, πάλη (?), και από το λάζε, το μακρύ μαχαίρι, ρίζα λάζο-μαι, πιάνω, αδράχνω (?)

(149)                 Θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει το αλβ. κουσςeρίου, με το ιταλ. cugino, το γαλλικό  cousin, κτλ.Υπερτερούν οι δίαφορες προφορές των πολλών ιταλικών διαλέκτων.

(150)                 Το επίθ. ι ζί, ο μαύρος και ο δυστυχής, σαν να ήταν αυτά τα δύο επίθετα ( σελ. 121 ) συνόνυμα ] έτσι το αντίθετο ι bάρδe, ο λευκός, ο ευτυχής ( βλέπε Hh. Diz. ) : όπου τα σύνθετα όπως πουνe-ζίν ( Hh. II. 127, και αλλού passim ) κτλ. Στον Rh. Canz. σελ.13, διαβάζουμε ,, jάμμe σί κλούμεσςτιτ ε bάρδejάμμeμε φάτe, δέ κήμbε-bάρδe ,, εγώ είμαι λευκή ( αγνή ) σαν το γάλα – είμαι ριψοκύνδινη και ασπροποδαρούσα ,, δηλαδή αυτός που έχει τυχερή πορεία.

(151)                 Θα ήταν επι της παρούσης αν συγκρίνoντας παρόμοιες εναλλαγές μεταξύ g, z, j, αναφέραμε και το παράδειγμα της ιταλικής και των διαλέκτων της, μεταξύ των οποίων η γενοβέζικη στην οποία για παράδειγμα το z γίνεται συχνά g : zog = gioco ] zente = gente] verzene = vergine, κτλ. Για το j = g, Julia = Giulia] jaceo, giaccio] jacto, getto, gitto] pretium, prezzo, και pregio : και στις ελληνικές επιγραφές της χριστιανικής περιόδου συναντάμε Ζούλιαι αντί για Ιούλιαι, Juliae ( βλέπε CorpusInscript. Graec. n. 6710 ).

(152)                 Είναι γνωστό πως για τους λατίνους σε κάποια περίοδο ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο της συγκεκριμένης μετατροπής στο εσωτερικό των λέξεων : eram = esam] arena= asena] ara = ansa, Varr. D.L.L. Και ο Μακρόβιος στα Σατουρνάλια l. IIIγράφει ,, arasprimumansasdictasValesiosetFusiospriusnuncValeriosetFuriosdici ,,.

(153)                 Αυτό έχει ήδη ειπωθεί όταν αναφερθήκαμε στην λοκρική επιγραφή των πόλεων Χαλείον, και Οιανθεία, η οποία δημοσιεύθηκε από τον Οικονομίδη.

(154)                 Ο Διονύσιος από την Αλικαρνασό ( Antiq. Rom, l. I.) βεβαιώνει πως ο ήχος του διγάμματος ήταν v, u, o: ο Priscianodeliter. l. 1. λέει πως φ = f. Ωστόσο είναι γνωστό πως οι ήχοι v, και f μοιάζουν τόσο ώστε να εναλλάσονται, όπως στο γαλλικό neufαπό novem ] επίθ. neuf από novus, και έπειτα nouveauid.

(155)                 Βάρφeρ και βάρφαρ τσκ., βόρφεν και βόρφαν γκ. σημαίνουν ορφανός και φτωχός : Hh. I. 157 ,, κjè να λjάτe βάρφαρ, που μας αφήσατε ορφανούς ,,: Τραγούδ. αλβ.σικ. ,, τejίπeτeπίjeν βάρφeριτe ,, για να δώσω στους φτωχούς να πιούν ,,.

(156)                 Το ρήμα βeσςτρόιje το έχω αναφέρει αλλού στο visitο, εφόσον λέγεται και βeσςτόιje] όμως αν θεωρίσουμε ως πιο αυθεντική τη μορφή βeσςτρόιje (για την οποία όμως θεωρώ ότι δεν έχει προστεθεί επιπλέον ένα ρ αλλά ότι στην άλλη μορφή απλά αφαιρέθηκε το ρ ), συμφωνεί τέλεια όχι μόνο στην μορφή αλλά και στην σημασία με το ελλ. ιστορώ = *Fιστορέjω, από ίστωρ = Fίστωρ, Ηίστωρ : σε οποιαδήποτε περίπτωση το δίγαμμα υπάρχει, και είναι ξεκάθαρη η σχέση με τη σνσκρ. ρίζα vid, λατ. video, με τα οποία ταιριάζει το ουσιαστικό της αττικής και της λακωνικής βίδυοι, βίδεοι = ιδύοι το οποίο εξηγήται από τον Ησύχιο συνίστορες ( βλέπε Curt. I. 206, II. 140 ), με το β=F.

(157)                 Λέγεται και ζακόν (-ι ), έθιμο, συνήθεια ] λέξη γνωστή για την συγγένεια της με την ελλ. διακον-ία, υπηρεσία, εργασία, κτλ. ( ζα = δια ), ρίζα ja, dja, πάω, αύξηση με το k, djak, κάνω να πάει, κτλ. ( βλέπε Curt. II.227 ). Το ουσιαστικό ζακόνe αντιθέτως χρησιμοποιείται πιο συχνά.

(158)                 Το θηλ. του bί-ρ-e, είναι bί-jα, από μερικούς προφέρεται συμφωνα με τις διαλέκτους bίλj-α] στην ελληνική δεν υπάρχει το θηλ. του υιός, αλλά ίσως στην αρχαία γλώσσα να υπήρχε. Η λέξη phuiusτων ιταλικών γλωσσών είναι πιθανόν η ίδια λέξη. Όσο για το αλβ. bί-ρ-e, ο Curtius ( ΙΙ. σελ. 316 ) θέλησε να το σχετίσει με το λατ. filius, και με το μεσσαπικό bilias, και γράφει και το αρσενικό bίλj ( καθώς αναφέρεται στον StierZeitschriftVI. 147 κ. συν.), το σχηματισμό του οποίου δεν έχω βρεί να αναφέρεται στο HahnDiz., ούτε γνωρίζω κάποια περίπτωση στην οποία να χρησιμοποιείται : θα μπορούσαμε ύστερα, κατά τον Curtius, να αναζητήσουμε την ρίζα του στο σνσκρ. dharù, με την οποία είναι συγγενική η ελλ.  θή-λυς κτλ. Όμως με αυτή φαίνεται να σχετίζεται καλύτερα το ουσιαστικό φέ-μενeγκ., φέμbeρe τσκ., ανάλογο με το λατ. femina, που έχει επίσης την ίδια σημασία με το ελλ. θή-λυ-ς. Ωστόσο αυτός ο ίδιος ( Ι. σελ. 217 ) ανάγει στην ίδια ρίζα θήλυς, και femina, και filius. Παρ’όλα αυτά είναι πιθανή η σχέση του με τη ρίζα bhu = fu, fio, ( cf. αλβ. bί-ιje, -νje ) για το οποίο κάνει λόγο ο ίδιος στην σελ. 316. ΙΙ, για το filius, bilias, και bί-ι ή bί-ρ-ι, αν όχι για το θή-λυς. Όμως το ελλ. υιός σχετίζεται γενικά με το su, su-nu-s.

(159)                 Το λατ. per-eo, αφορά το eo με το per ( βλέπε Curt. Ι. 234 )] και er-roμε τη ρίζα ar, περιφέρομαι, πηγαίνω, ( id.II.134 ) : όμως το αλβ. έρρεμe, σκοτεινιάζω, τ’έρρετe, πιθανόν σχετίζεται με το ελλ. έρεβος, ρίζα ερβ, σνσκρ. rag’-a-s, cf. όρφ-νη, ερέφ-ω, ερεμ-νός κτλ. ( id. II. 66.)] τέλος συγκρίνει και το ηερόεις, ο σκωτεινός, ο θολός.

(160)                 Βλέπε Ascoli, St. Crit. σελ. 28, καισυνέχεια. – Leonardo Vigo, Canti Sicil. C. VI, VII. στην εισαγωγή.

(161)                 Το ουσιαστικό άγο-jα, αρχ., έχει πράγματι την έννοια του Θεός ( Hh. Diz.), αρχικά, όπως πιστεύεται, ο Θεός του φωτός, της ημέρας, της αυγής : cf. αβώ = πρωί, Λάκωνες ( Ησύχ.). Η απουσία κάθε ίχνους άηχου στην αρχή νομίζω πως επιβεβαιώνει αυτή την ετυμολογία αντί εκείνης που θα μπορούσε να σχετίζεται με την ρίζα αγ = Ηαγ, σνσκρ. jag΄, όπου άγ-ιος : ούτε και θα μπορούσε να σχετίζεται με το άγ-ος, το σφάλμα, κτλ.

(162)                 Στο προαναφερθέν jέσe, jέτ δεύτερο και τρίτο πρ., θα μπορούσε να ανάγεται το αλβ. ουσιαστικό jέτα, η ζωή, και στην ιταλό-αλβ. ο κόσμος, κατά επέκταση, αν δεν σχετίζεται με το ελλ. δίαιτα, ρίζα ’giv, *γιάω = *διάω = ζάω ( βλέπε Curt. II. 191 ) : επομένως  jέτα, η ζωή, θα πρέπει ναμεταφραστεί ως δίαιτα, και το παράγωγο ρήμα jετόιje = διαιτάω.

(163)                 Το οποίο και αναφέρεται παραπάνω δα-τέν = ζη-τείν, αναγνωρίζει σαν ρίζα το *δjα, από όπου δα, και ζα μετά από αύξηση της κατάληξης τα σε ζα-τέ-ω] την ίδια προέλευση έχουν τα ζέ-ω, ζεί-ω και ζί-εται = ζη-τείται ( Ησύχ.), καθώς και το δί-ζη-μια = *δί-δjη-μια, ζητώ του Ομήρου : το οποίο κρατά στο πρώτο μέρος δι ( αντί για ζι ) από το αρχ. δjα = ja ρίζα σνσκρ. συγγενική με το ja-t, ja-k’ ψάχνω, ( Curt. II. 196 ). Το αλβ. djά-jα, το κυνήγι, = γjάιjα, με το ρήμα γjάιje, πάω για κυνήγι, = djά-ιje, προφανώς δεν διαφέρει από αυτές τις λέξεις ] όμως θα πρέπει να έχει επιπλέον κοινή προέλευση το αλβ. ρήμα ζή, ζέε τσκ., παίρνω, ή ζά γκ. = ελλ. ζέω, ζείω, εφόσον οι έννοιες του ψάχνω και παίρνω, έχουν σχέση μεταξύ τους : τέλος αν και αλλού συσχέτισα το αλβ. ρήμα με γjέ-ιje, -ενje, βρίσκω, με το γένω, δεν θα ήθελα να αμφισβητήσω όποιον το θεωρεί συγγενικό με τις λέξεις που μόλις είδαμε.

(164)                 Η σχέση του αλβ. dίμbρe, με το λατ. imber, και το ελλ. ( σελ. 123 ) όμβρος, μου φαίνεται δεκτή ] ωστόσο λαμβάνοντας υπ’όψιν τη γκ. μορφή dίμεν, και ορισμένα παραδείγματα του ελλ. χ, h ( ή gh) αρχ., που να μετατρέπεται σε d, και dίμεν, τσκ. dίμbρe, ή dίμeρe, θα μπορούσε να θεωρηθεί όμοιο με το χειμών, σνσκρ. kima-s ( βλέπε Curt. Ι. 169 ).

                 Το ουσιαστικό dίελι, ο ήλιος] αν και όμοιο με ηέλιος, ήλιος, όπως το ελλ. δείλη ( δείελον ) με το έλη] είναι ίσως προτιμότερο να σχετισθεί με το δίαλος ( Ησύχ.) = φανερός, λαμπρός, ρίζα div, λάμπω, ενώ ηέλιος, κρητ. αβέλιος, ανάγεται στο αύω, εύω ( βλέπε Curt. I. 360 ).

(165)                 Όσο για το ρήμα  deρτόιje, -νje, ή eνdeρτόιje, θα μπορούσε ακόμα να σχετίσει κανείς το αλβανικό επίθ. dρέιτe = dρέκje, όπου το deρτόιje αντί του *dρειτόιje : όμως μου φαίνεται εξίσου πιθανή η σχέση του με το ορθόω, και το ουσιαστικό deρτέσα, ή eνdeρτέσα = κατόρθωμα φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή τη σχέση : θα πρέπει όμως να θεωρίσουμε το d, ή το νd, ως ίχνη της πρόθεσης  eνdè, σε.

(166)                 Στα ουσιαστικά verres, και her ( -inaceus ) σημειώνεται ότι v = h, όπως στο αλβ. πλούχουρ, cf. λατ.  pulver-is, ή στο brevis= βραχύς, αρχ. braghu-s. Στο ιταλ. leggeroαπό levis, συναντάμε το αντίθετο πέρασμα από v σε g.

(167)                  Βλέπε Cantù “ StoriadegliItaliani ” Παράρτημα Ι. πάνω στις ιταλικές γλώσσες.

(168)                 Τα λεξικά των διάφορων ιταλικών διαλέκτων θα έριχναν άπλετο φώς, αν ήταν ανάγκη, σε όσα επιβεβαιώνονται εδώ. Για τις βόρειες διαλέκτους θα ήταν χρήσιμο να συμβουλευτούμε κυρίως το BiondelliSaggiosuidialettigalo-italici ”.

(169)                 Τα πιο σημαντικά έργα πάνω σε αυτό το θέμα αναφέρονται στο άρθρο IV. του Risiσχετικά με τις αρχαίες ιταλικές γλώσσες, Rivistaital. n. 131, σελ. 180, κ.συν. Βλέπε ακόμα Cantù op. c. App. d.

(170)                 Ημίκραιρα, χρησιμοποιήται από τον Αριστοφάνη για την απόδωση της λέξης γένι, το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει η μέση του προσώπου, τα μάγουλα, το πιγούνι, κι επομένως οι τρίχες που εκεί φυτρώνουν.

(171)                 Σχετίζοντας το αλβ. διάτα, με το ελλ. δίαιτα ( διαίτημα ), αν και μορφολογικά η διαφορά ανάμεσα στις δύο λέξεις είναι πολύ μικρή, σημασίολογικά πλησιάζει τη λέξη διαθήκη.

(172)                 Έπειτα το αλβ. κου-γό-ιje, ή κουγ-κό-ιje, θα πρέπει να σχετίζεται με τη ρίζα κοιν, του κοιν-ός, ή κυν cf. ξυν-ός, λόγω μιας παραγωγικής κατάληξης κ έγινε κουγ-κ, όπως πeλά-κ, cf. παλ-αι-ός, γjύ-κ, cf. ju-s, judex, και άλλες λέξεις, κυρίως ρήματα ] από τα οποία υπενθυμίζω μεγ-γό-ιje, είμαι πρωινός τύπος, cf. mane, και μερ-γό-ιje, απομακρύνω, ή αφήνω κατά μέρος, cf. μέρος, μερι-κός. – Όμως σχετικά με αυτό το ρήμα θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως η ομοιότητα του αλβ. μεργόιje με το ελλ. αμέργω, δεν αποδεικνύει καμία συγγένεια, εφόσον αμέργω, στύβω, ανάγεται στη ρίζα marg’, στύβω, ξεκαθαρίζω, το οποίο ομοίως γίνεται αμέλγω ( αλβ. μjέλje ), και το λατ. mulgeo, και mulceo, το οποίο έχει μια από τις έννοιες του marg΄ (Curt. I.151). Με το προαναφερθέν μεργόιje μπορεί όμως να σχετισθεί το ελλ. αμέρδω, αποσπώ, αποστερώ, κτλ.] αλλά στην ίδια τη ρίζα του mulceo φαίνεται πως ανήκει το αλβ. ουσιαστικό μουλσςία, ή μουλjτςίου, ( σελ. 124 ) το συκώτι ( και το ιταλ. milza ? ), το οποίο όμως θα μπορούσε να έχει σχέση με το mal, mlai, = mollis, ελλ. μώλυς κτλ. ( id. ib. 290 )] και ίσως και το μούλeζα, το στομάχι ( Hh.), εάν αυτό δεν σχετίζεται με το μύλη, γουδί κατά προσέγγιση.

(173)                 Οι έννοιες του δρέμω με εκείνες του deρμόιje, συμφωνούν αρκετά, βέβαια το αλβ. υποδεικνύει περισσότερο το σπεύδω προς τα κάτω, επομένως κατεβαίνω.

(174)                 Το λαβόσe συσχετιζόμενο με λωβάω υποδεικνύει την μετάθεση των φωνηέντων : όμως θα μπορούσαμε να αρνηθούμε την ετυμολογία αυτή και να προτιμήσουμε ( μετά από αφαίρεση του αρχικού β ) το απαρχαιομένο βλάβω = βλάπ-τω, όπου στον Όμηρο βλάψε δε οι φίλα γούνατα ( Ιλ. VII. 271.) μπορεί να ερμηνευθεί ως πλήγωσε.  Στον στοίχο ( Ιλ. ΧΙΧ. 366 ), βλάβεται δε τε γούνατ’ ιόντι, φαίνεται να σημαίνει κουράζονται, το οποίο θα μπορούσε να σχετισθεί με το αλβ. λόδe, κουράζω, καταβάλλω, και που αλλού σχετίζεται με το λώβη, λωβάω ( δ = β ). Βέβαια αυτές οι αλβ. λέξεις είναι συγγενικές με τις ελλ. που αναφέραμε, και πιθανόν σχετίζονται με τις λατ. labor, laboro, labare. Στο επίθ. ι λάβουρ, ο τρελλός, υπάρχει μια ελλειπτική  φρασεολογία εννοώντας μένeν, ως βλαβείς ( βλαφθείς μένος ).

(175)                 Αναγνωρίζοντας ένα τέτοιο πρόθεμα στο ουσιαστικό ταλjούρ, ή τη μετάθεση αυτού στην αρχή, θα είχαμε την αρχαία ηπειρωτική λέξη λύρ-το-ς = σκύφος, παρ’όλον που τα-λjούρ-eσημαίνει πιάτο, γαβάθα ( αλβ.σικ. ). Όμως, ίσως είναι προτιμότερο να το σχετίσουμε με τάλαρ-ος] στην τοσκική πράγματι ηχεί τάλjee πιο κοντά στο τάλαρ-ος, και σημαίνει βάζο, ή βαρέλι : αλλά υπάρχει επίσης, με την επέκταση του α σε αου, ταουλjάρe, με την έννοια του πιάτου, ή της γαβάθας, κατ’επέκταση από εκείνο που κυριολεκτικά σημαίνει ξύλινο αγγείο, ή ψάθινο καλάθι, όπου κάνουν το τυρί, το οποίο ταιριάζει με το τάλjeρ-e, όπως και με το ελλ. τάλαρ-ος.

(176)                 Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον να προσέξουμε αυτές τις δύο λέξεις, τς-φουλκjία = φουλκjία, και φeλκjίνjα] οι οποίες σημαίνουν και οι δύο η σπιθαμή ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη όταν είναι ανοιχτοί, ενώ το δεύτερο σημαίνει και το σαγόνι ] εφόσον σχετίζονται ξεκάθαρα με τη ρίζα φαλκ, φολκ, η οποία υποδηλώνει κάθε κυρτό, καμπύλο αντικείμενο, όπως το κενό που σχηματίζεται ανάμεσα στο δείκτη και τον αντίχειρα αλλά και το σαγόνι : cf. φάλκ-ης, εμ-φαλκ-όω, φολκ-ός, λατ. falx, falc-o, flec-to, και ίσως furca, βλ. CurtiusI, σελ. 138, όπου ο ( Polluce ) Πολυδεύκης αναφέρει ,,φάλκ-ης, το τη στείρα προσηλούμενον,, ή η πλευρά του καραβιού που προσκολλάται στην καρίνα, όπως αυτός σωστά εξηγεί. – Φούρκ-α στην αλβ. σημαίνει η ρόκκα που γνέθουν.

(177)                 Έτσι είναι στο ξενdερόιje, ατιμάζω, ξε και ’νdέερα, η τιμή] ξιjίσe, εξηγώ, εξηγέω, ήσω, συγχρ. ελλ. : και κατά αυτόν τον τρόπο με το ξε, ξ, τςe, κτλ. μπορούν να σχηματιστούν κι άλλες σύνθετες λέξεις, ιδίως ρήματα.

(178)                 Αυτή η λέξη μεταλλάσσεται εξαιρετικά στην τοσκική, καθώς χάνει το ρ ] όπου σςκjίειje, σςκjύειje, ή τςκjύ-, και σςκjύ-ιje : όμως  αυτή τη τελευταία μορφή δε νομίζω ότι θα πρέπει να μπερδεύεται ( όπως στο Diz. Hh. ) με τη σημασία του η έννοια του προσέχω, και απρώσοπ. του εδιαφέρει, που θα μπορούσε καλύτερα να ανήκει στο ρήμα σςκjύιje, το οποίο σχετίζεται με το σςκjιπόιje, αντιλαμβάνομαι, σκέφτομαι αλβ., ή με το *κοέω, kav, που έχουμε δεί παραπάνω, αντί για νοέω. – Το σςκjιπόιje σχετίζεται πιο εύκολα με το σκέπ-τ-ομαι, σκοπ-ός, λατ. spec-t-o, σνσκρ. ρίζα spac, ( Curt.I, 137.) : η λέξη σςκέπe, ομοιάζω ( Hh.) φαίνεται να έχει κοινή καταγωγή, cf. λατ. spec-ies ] όμως σςκέπετe απρώσοπ., μου αρέσει, μου κάνει κέφι ( με ενδιαφέρει ? ), είναι ίσως καλύτερα να σχετίζεται με το σκήπ-τ-ω, κτλ. – Από το σςκjίειje ή σςκjύιje είναι εξίσου διαφορετικό από το  σςκjούαιje ( Hh.), ξεχωρίζω, χωρίζω, αποκλείω, στην αρχ.τσκ. σς-κλούα-νje ( -ιje ), μετοχή σςκλούαρe (Rh.), ο ξεχωριστός, ο εκλεκτός, το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το εκ-κλείω, cf. αλβ. κλίτς, κjύτς κτλ.

(179)                 Σχετικά με το σbλόιje και με το ’μbλόιje, με τα οποία ταιριάζει το ’μbουλjόιje= μουλjόιjeκαι σbουλjόιje, θα μπορούσε να πιστέψει κανείς πως αυτά τα ρήματα δεν έχουν κοινή ρίζα : εφόσον τα πρώτα, ιδίως το ’μbλjόιje ή  ’μbλό-ιje, γεμίζω δηλώνουν την σύνδεση που υπάρχει με το έμπλεως αλβ. πλώ-τe ] σμbουλjόιje, αποκαλύπτω, απογυμνώνω και ’μbουλjόιje, καλύπτω, σκεπάζω, φαίνεται να έχουν σχέση με το λατ. spolium, και πιθανόν με το ελλ. σκύλ-ον, η έκδηση, cf. τα ρήματα σκυλ-άω, spo-lio, όπως επινοητικά συμπεραίνει ο Hahn( Ι.σελ. 247.), παρατηρόντας πως στην ελληνική και στη λατινική δεν υπάρχει το ρήμα με τη θετική του έννοια.

(180)                 Col-or σχετίζεται με τη ρίζα κολ καθώς το χρώμα αποτελεί την κάλυψη του χρωματιστού αντικειμένου, κατά τον Curtius ] ή όπως πιστεύει ο Hahn, λόγω της πράξης βουτάω, eγγούλje, που γίνεται για να δωθεί το χρώμα. – Δεν γνωρίζω αν θα μπορούσε να υπάρχει σχέση με το σςκούλe και σκύλ-ον, σκυλάω κτλ. – Για τη λέξη κολεός, κουλεός, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε την αλβ. κουλέτα, το σακί, η τσέπη, ιδίως το ταξιδιωτικό σακί.

(181)                 Σε αυτό το ρήμα όμως το σς θα μπορούσε να εκληφθεί ως αρχική  πρόθεση που μεταφέρθηκε : πeσςτύιje = *σς-πeτύ-ιje, εκ-πτύ-ω.

Add comment


Security code
Refresh

Comments  

 
0 #2200 Arletha 2020-10-31 03:58
generic viagra uk forum viagra professional 100mg viagra samples: https://superrviagradrug.com/# viagra for female online viagra original purpose
Quote
 
 
0 #2199 Valeria 2020-10-30 15:02
Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you
may be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will come
back later in life. I want to encourage that you continue your great posts, have
a nice evening!

Also visit my web blog - fun88: https://www.bettingtop10.com/vi/fun88/
Quote
 
 
0 #2198 Gita 2020-10-30 10:42
Thanks to my father who stated to me on the topic of this website, this website is truly awesome.


Also visit my web-site: Fumio
Yasuda - Last Night When We Were Young: https://music-super-drive.club/
Quote
 
 
0 #2197 Maria 2020-10-30 06:43
where to buy cialis cialis dosage reviews when will
cialis be generic: https://cialisxiusauk.com/# cialis naion legal cialis
online
Quote
 
 
0 #2196 Stephania 2020-10-30 05:08
What's up to every single one, it's actually a good for me to go to see this site, it includes valuable Information.

Have a look at my web-site :: 188bet: https://www.188bongda.com/188bet-link/
Quote
 
 
0 #2195 Candelaria 2020-10-29 08:31
Pretty section of content. I just stumbled upon your
webb site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your
blog posts. Anny wayy I'll be subscribing to your augent and
even I achievement you access consistently rapidly.

спортивная фармакология украина homepage: http://drfarnum.org/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N87_%D0%9E_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_MLB_Steriods_Debacle_-_%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA нандролон
Quote
 
 
0 #2194 Annabelle 2020-10-29 04:43
Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is analgzing such things,
so I am going to let know her.

Feel free to visit my webpage :: forex trading signals tutorial hijab (Jean: https://bio.kongju.ac.kr/lab01e/765310)
Quote
 
 
0 #2193 Christena 2020-10-29 04:20
My brother suggested I might like this blog.
He was entirely right. This post truly made my
day. You can not imagine just how much time I had spent for this
information! Thanks!

my page; w88: https://www.bettingtop10.com/vi/w88/
Quote
 
 
0 #2192 Danial 2020-10-29 04:11
These two motions, when mixed, result in an elliptical
jaw movement.

Look into my website Cone
Crusher: http://anzvoice.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3406972
Quote
 
 
0 #2191 Rufus 2020-10-29 00:12
Howdy this is kinda of off topic but I was wondering if bkogs use WYSIWYG
ediktors or if you have to manually code wwith HTML. I'm
starting a blog soon but have no coding experience so
I wanted to get guidance from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!

My web site ... sd7
deep wrinkle concentrate review: http://www.hjgame.com/member/space.php?uid=12367&do=blog&id=12075
Quote
 
 
0 #2190 Sherri 2020-10-28 21:58
Hello to every , since I am really eager of reading
this web site's post to be updated daily. It includes nice stuff.


Take a look at my web page: barney having tens of fun: https://benttreecounseling.org
Quote
 
 
0 #2189 Mae 2020-10-28 21:41
Your style is very unique in comparison to other folks I've read stuff from.
Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I willl
just book mark this site.

Here is my site :: oram plus amazon: http://www.spmetallurg.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3140
Quote
 
 
0 #2188 Mari 2020-10-28 06:35
Thanks for sharing your thoughts about %meta_keyword%.
Regards

Also visit my site :: metal phone holder: http://apejd.ch/wiki/index.php?title=Utilisateur:LethaQ2589967928
Quote
 
 
0 #2187 Dannielle 2020-10-28 02:42
It was a set up by the police to hone in on these
sex trafficking place so like the girls were actors and stuff and so they caught all the guys who came
fjdjjddjjdj but I guess they didn’t get jailed I guess just fined???
Idk it was a couple of years ago

my site :: free young women porn (https://freelivesexonline.com: https://freelivesexonline.com)
Quote
 
 
0 #2186 Kelle 2020-10-28 02:09
I like looking thdough an article that will make people think.
Also, thanks forr allowing me too comment!
website: http://wiki.brenchies.com/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_N51_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Quote
 
 
0 #2185 Ella 2020-10-27 02:33
This info is priceless. Where can I find out more?


Look into my web-site :: The
Reds - Lector's Cell music for free: https://music-super-drive.club/getsong/the-reds-lectors-cell.html
Quote
 
 
0 #2184 Denis 2020-10-27 02:27
So a seamless colour wouldn’t be a foul option to attempt on.

my blog post; Bikini: https://www.santagrand.com/user/profile/156279
Quote
 
 
0 #2183 Clarence 2020-10-26 02:52
This post is priceless. How can I find out more?


my homepage ... đánh giá nhà cái: https://www.amazing.bet/vn/
Quote
 
 
0 #2182 Maricela 2020-10-26 01:41
Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
such as you wrote the e book in it or something. I feel that you just can do with a few % to
power the message house a bit, however instead of that, this
is great blog. An excellent read. I will definitely be back.


Feel free to visit my website :: seo
services near me: https://draft.blogger.com/profile/13766200045764921702
Quote
 
 
0 #2181 Coral 2020-10-25 08:19
Great web site you have got here.. It's difficult
to find quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you!
Take care!!

Have a look at my web blog fb88: https://www.bettingtop10.com/vi/fb88/
Quote
 
 
0 #2180 Milford 2020-10-24 21:14
how to get cialis without prescription brand cialis online pharmacy buy
cialis online canada: https://getscialisgets.com/# can i buy cialis legally online cialis liver
Quote
 
 
0 #2179 Marissa 2020-10-24 19:35
best online pharmacy viagra canada how to buy
viagra safely online non prescription viagra alternative: https://onlineviagradoctt.com/# viagra like
supplements how good is viagra
Quote
 
 
0 #2178 Neal 2020-10-24 12:50
This excellent website certainly has all the info
I wanted about this subject and didn't know who to ask.


My web blog w88: https://www.w88hn.vip/
Quote
 
 
0 #2177 Kermit 2020-10-24 03:49
Wow, that's what Iwas exploring for, what a material!
present hedre at this blog, thanks admiun of this website.

спортсмен web
page: http://vipassana-leipzig.de/viewthread.php?tid=384288 метан курс
Quote
 
 
0 #2176 Jessica 2020-10-23 09:47
What i do not realize is in reality how you are not actually a lot
more well-preferred than you might be right now. You are very intelligent.

You understand thus significantly relating to this matter, produced me for my part
imagine it from a lot of varied angles. Its like men and women aren't
interested until it is something to do with Lady gaga! Your
own stuffs outstanding. All the time take care of it up!


Here is my page fb88: https://fblink88vn.com/
Quote
 
 
0 #2175 Alton 2020-10-23 08:12
Thanks in favor of sharing such a good opinion, piece of writing is
pleasant, thats why i have read it entirely

Feel free to visit my blog ... Son Powers - Three Or
Four Dollars: https://mp3-stereo.xyz/mp3download/son-powers-three-or-four-dollars.html
Quote
 
 
0 #2174 Avery 2020-10-23 01:10
Heya i am for the first time here. I found
this board and I find It really useful & it helped me out much.
I hope to give something back and help others like you aided me.


Check out my web page: best: http://www.toprp.pl
Quote
 
 
0 #2173 Natisha 2020-10-23 00:54
como comprar cialis generico https://cialisre.com - tadalafil cialis
obat cialis 100mg
prix du cialis 10mg en france cialis coupon: https://cialisre.com cialis side effects
edema
Quote
 
 
0 #2172 Daniele 2020-10-22 18:23
I am curious to find out what blog system you fun boy three our lips are sealed (Jenna: http://www.max.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/s-kaori/g_book.cgi/summary/desc) working with?
I'm experiencing some small security issues with my latest site and I'd like to find
something more risk-free. Do you have any recommendations ?
Quote
 
 
0 #2171 Mavis 2020-10-22 04:48
I'm extremely impressed together with your writing abilities as smartly as with the layout
on your blog.Is that this a paid topic or diid you modify
it yourself? Either way keep up the nice high quality writing, it's uncommon to peer
a nnice blog like this one today.

Also visit my weeb blog ... program for better vision pdf: https://nxlv.ru/user/ElveraLanger6/
Quote
 
 
0 #2170 Holly 2020-10-21 22:27
Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup.

Do you have any solutions to protect against hackers?My blog post fletcher henderson & his orchestra - poplar street blues, mp3-stereo.xyz: https://mp3-stereo.xyz/mp3download/fletcher-henderson-amp-his-orchestra-poplar-street-blues.html,
Quote
 
 
0 #2169 Cheri 2020-10-20 20:29
I'm not sure exactly why but this web site is loading extremely
slow for me. Is anyone else having this problem or is it a
issue on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.


My website :: fb88: https://fblink88vn.com/
Quote
 
 
0 #2168 Shay 2020-10-20 16:19
A person essentially assist to make significantly articles
I'd state. This is the very first time I frequented your website page
and so far? I amazed with the research you made to create this particular submit incredible.

Fantastic process!

Feel free to visit my web page w88: https://surl.me/ng42
Quote
 
 
0 #2167 Miriam 2020-10-20 11:47
Everyone loves it when folks come together and share thoughts.
Great site, keep it up!

Feel free to visit my web-site; domain rating: https://www.legiit.com/profile/seoindia/increase-domain-rating-or-url-rating-40-50-60-or-even-70-for-35
Quote
 
 
0 #2166 Natisha 2020-10-19 22:07
This site was... how ddo you say it? Relevant!!
Finally I haave found something that helped me.
Kudos!
web page: http://mediawiki.hslsoft.com/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N77_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%9E%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2._%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%9D%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9D%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
Quote
 
 
0 #2165 Virginia 2020-10-19 17:27
where to buy generic viagra forum viagra or similar discount order viagra: https://getvviagragets.com/# viagra available in india online farmacia italia
org viagra soffice generico
Quote
 
 
0 #2164 Johnie 2020-10-19 17:01
buy canadian cialis online order cialis using paypal order cialis from
canada: https://silacialisgets.com/# buy cialis online paypal cialis lasts how long
Quote
 
 
0 #2163 Juliann 2020-10-18 23:25
Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that.
Annd he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that:
Thank you for lunch!

Feel free to visit my website; Euphroic
CBD gummies reviews: http://harfordcontrol.qhub.com/member/1977694
Quote
 
 
0 #2162 Jeannie 2020-10-18 17:10
After checking out a handful of the blog articles on your blog, I honestly like your way of writing a blog.
I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.

Please check out my website too and let me know what you think.


Feel free to surf to my web-site: ووردبريس: https://telegra.ph/%D9%87%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-SEO-10-15
Quote
 
 
0 #2161 Nancy 2020-10-18 16:58
I love what you guys are up too. This type of clever work and exposure!
Keep up the amazing works guys I've incorporated you guys to blogroll.


My webpage; wordpress theme detect: https://wordpressseo1.mystrikingly.com/
Quote
 
 
0 #2160 Ulrike 2020-10-18 14:46
I like the helpful info you provide in your articles. I will
bookmark your weblog and check again here regularly.

I'm quite sure I'll learn lots of new stuff right here!

Best of luck for the next!

Also visit my blog - قوالب ووردبريس: https://teletype.in/@seowordpresstheme/VXyz6eVSw
Quote
 
 
0 #2159 Johnson 2020-10-18 14:01
Hi there, always i used to check webpage posts here in the early hours in the break of
day, since i like to find out more and more.

Here is my blog post :: wordpress
hosting: https://seomasterwordpress1.blogspot.com/
Quote
 
 
0 #2158 Krystle 2020-10-18 13:28
These are in fact impressive ideas in about blogging.
You have touched some pleasant factors here. Any way keep up wrinting.


Review my site: ووردبريس متجر الكتروني: https://www.vingle.net/posts/3146868
Quote
 
 
0 #2157 Hanna 2020-10-18 13:24
Good post but I was wondering if you could write a litte more on this subject?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Appreciate it!

My homepage ... Wordpress Theme Usage: http://www.articles.jainkathalok.com/Articles-of-2020/best-way-increase-speed-wordpress-download
Quote
 
 
0 #2156 Thanh 2020-10-17 19:00
Very well done & written my friend.
I started writing just recently and realized that many articles simply rehash old ideas but addd verty little of worth.

It's good to read an enlightening write-up of some actrual value
to me.
It is actuaqlly going down on my list of creteria I need tto replicate being a new blogger.
Visitor engagement and material value are king.

Many excrllent thoughts; you've definitely got oon my list of peopple to follow!


Carry on the good work!
Well done,
Warner

Feel free to visit my web site; mobile phone unlocking: https://www.encarrot.com/author/zephyrlimit19/
Quote
 
 
0 #2155 Hanna 2020-10-17 15:58
Hi there would you mind stating which blog platform you're using?
I'm planning to start my own blog soon but I'm having a tough time choosing between BlogEngine/Word press/B2evoluti on and
Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something unique.

P.S My apologies for being off-topic but I had to
ask!
Quote
 
 
0 #2154 Ophelia 2020-10-16 21:56
Wow, fantastic weblog structure! How long have you been blogging for?
you made running a blog look easy. The full glance of your site
is magnificent, let alone the content!

Feel free to visit my web-site - Best academic educational software discounts and student teachers software download here
- academic software store!: https://www.zerascapes.com.au/hello-world/
Quote
 
 
0 #2153 Antonetta 2020-10-15 12:38
Hello my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and
come with almost all important infos. I would like to peer extra posts like this .


My web page Hotel Eden - Golden Sun (Kandice: https://mp3-stereo.xyz/mp3download/hotel-eden-golden-sun.html)
Quote
 
 
0 #2152 Britt 2020-10-15 11:51
May I simply say what a comfort to find someone that really knows what they're
talking about on the net. You actually understand
how to bring a problem to light and make it important.

A lot more people ought to look at this and understand this side
of the story. It's surprising you aren't more popular since you certainly possess the
gift.

Visit my web blog :: site (https://sipcaster.com/ccawiki/index.php?title=Vacuum_Degassing_Of_Steel: https://sipcaster.com/ccawiki/index.php?title=Vacuum_Degassing_Of_Steel)
Quote
 
 
0 #2151 Mel 2020-10-14 21:59
Excellent post! We will be linking to this particularly great article on our website.
Keep up the great writing.

my web site - proper ways to approach women (Juanita: http://onlinedogbakery.com/UserProfile/tabid/696/UserID/107180/Default.aspx)
Quote
 
 
0 #2150 Rudy 2020-10-14 19:06
play keno online for real money
online slots games: http://deutschcasinospielen.com/
10 top online casinos
Quote
 
 
0 #2149 Byron 2020-10-14 11:48
I could not resist commenting. Well written!

Also visit my blog ... tax help: https://hasd.org/schools/foxwestacademy/Deadline.cfm?posts=1&threadid=3619
Quote
 
 
0 #2148 Erick 2020-10-14 11:15
Can I simply just say what a comfort to uncover a person that actually understands what they
are talking about on the internet. You actually know how is drain cleaner toxic to drink: http://zoe-beauty.be/user/UnaRico349049657/
bring an issue to light and make it important. A lot more people should look at this and understand this
side of the story. I was surprised you are not more popular
since you surely possess the gift.
Quote
 
 
0 #2147 Lilla 2020-10-13 20:05
Helpful information. Lucky me I discovered your web site accidentally,
and I aam surprised why thijs twist of fate did not happened in advance!
I bookmarked it.
webpage: https://www.kennethknee.com/mediawiki/index.php/Post_N87:_Some_Great_Benefits_Of_Playing_USA_Online_Casinos
Quote
 
 
0 #2146 Georgiana 2020-10-13 12:56
viagra define viagra online per lastschrift viagra usa pharmacy: https://goodrrxdie.com/# generic canadian viagra does viagra work on women
Quote
 
 
0 #2145 Andra 2020-10-13 09:46
Hello it's me, I am also visiting this website regularly, this site is truly pleasant and the users are in fact sharing fastidious thoughts.


My blog ... ووردبريس مجانا: https://visual.ly/users/stackmcgraw63zscpvx/portfolio
Quote
 
 
0 #2144 Steve 2020-10-13 06:49
I don't even understand how I ended up here, but I assumed this post used
to be great. I do not realize who you're
but definitely you are going to a famous blogger when you are
not already. Cheers!

Take a look at my homepage Wordpress Theme Similar (www.diigo.com: https://www.diigo.com/item/note/7tp6t/ryvc?k=0da95e7973c60eff77c34dea708a05e7)
Quote
 
 
0 #2143 Deidre 2020-10-13 02:25
Right away I am going to do my breakfast, once having
my breakfast coming yet again to read more
news.

Feel free to visit my blog; What is the best WordPress hosting
site?: https://benderjohnsen44.doodlekit.com/blog/entry/10984995/where-to-get-the-best-wordpress-designs
Quote
 
 
0 #2142 Val 2020-10-12 23:53
After checking out a few of the blog articles on your site,
I really appreciate your way of blogging.

I saved it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take
a look at my web site as well and tell me what you think.


Also visit my web-site ... wordpress theme jupiter: https://www.diigo.com/item/note/7tp6t/ryvc?k=0da95e7973c60eff77c34dea708a05e7
Quote
 
 
0 #2141 Alfred 2020-10-12 22:05
Asking questions are in fact nice thing if
you are not understanding anything totally, except this piece of
writing presents good understanding yet.

my blog post ... fun88 ทางเข้า 2020 (Warren: http://www.iturdu.net/index.php?action=profile;u=55351)
Quote
 
 
0 #2140 Darcy 2020-10-12 20:56
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
You definitely know what youre talking about, why throw away
your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?


Here is my site: wordpress themes download: https://howetarp9.tumblr.com/post/631317586624282624/important-things-about-using-premium-wordpress
Quote
 
 
0 #2139 Rhys 2020-10-12 19:50
Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering
if you knew where I could locate a captcha plugin for
my comment form? I'm using the same blog platform as yours and
I'm having difficulty finding one? Thanks a lot!

Look at my page; What is the best WordPress themes
for eCommerce sites?: https://coub.com/tierneytierney9
Quote
 
 
0 #2138 Joey 2020-10-12 19:11
Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure
things out pretty quick. I'm thinking about making my own but I'm not sure where
to start. Do you have any points or suggestions? Cheers

Also visit my web page :: ووردبريس متجر الكتروني: https://benderbender95.bravejournal.net/post/2020/10/09/Where-you-get-the-Best-WordPress-Themes-or-templates
Quote
 
 
0 #2137 Cleo 2020-10-12 19:01
Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew
where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding
one? Thanks a lot!

Here is my blog post fun things to do with your kids (Buster: http://www.waterpointmapper.org/forum/member.php?action=profile&uid=606793)
Quote
 
 
0 #2136 Normand 2020-10-12 17:33
Hello would you mind letting me know which webhost you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this
blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting
provider at a reasonable price? Thanks, I appreciate it!


Feel free to surf to my website: wordpress theme not
showing: http://saskatoon.cs.rit.edu:10001/u/tierneywilcox5
Quote
 
 
0 #2135 Gabriel 2020-10-12 16:01
Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
Do you have any ips on how to get listed in Yahoo News?I've
been trying for a while but I never seem to get there!
Many thanks

Also visit my blog post ... forex marvel trader system (Mckenzie: http://www.kmdshine.com/space.php?uid=16301&do=blog&id=43139)
Quote
 
 
0 #2134 Margie 2020-10-12 13:51
Though there are lots of games but nonetheless some are favored by
the people. The croupier announces the successful quantity by placing
a dolly. Game mastery raises your winning probabilities.
https://livemobile88.wordpress.com/2020/08/15/xe88-casino-malaysia-new-slot-gonzo-quest-2021-review/
Quote
 
 
0 #2133 August 2020-10-12 13:17
Great blog you have here but I was curious if you knew of any forums
that cover the same topics talked about in thiss article?
I'd really love to be a part of community wherre
I can get opinions from other experienced individuals that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know.
Kudos!
web page: http://www.mobieletelefoonhorloges.nl/forum/viewthread.php?tid=130104
Quote
 
 
0 #2132 Micki 2020-10-12 07:26
I will right away snatch your rss as I can't to
find your e-mail subscription hyperlink or newsletter
service. Do you've any? Kindly let me recognize in order that
I could subscribe. Thanks.

Look at my blog fun computer games for pc (Andy: https://www.ayuren.com/home.php?mod=space&uid=15995&do=profile&from=space)
Quote
 
 
0 #2131 Jana 2020-10-12 07:20
I just coluld not go away your web site prior to suggedsting that
I extremely enjoyed the standard information an individual
provide for your guests? Is going to be back often in order tto investigate
cross-check new posts

my homepage - gingivitis cleaning cost: http://anna.websaiting.ru/user/JermaineTarleton/
Quote
 
 
0 #2130 Declan 2020-10-12 01:16
I am curious to find out what blog platform you are utilizing?
I'm experiencing some minor security issues with my latest site and I would like to find something more safeguarded.

Do you have any suggestions?

My website - fun88 ทางเข้า 2020: http://cgi.www5a.biglobe.ne.jp/~t-masa/g_book.cgi/RK=0/RS/summary/.seohighscore.com/
Quote
 
 
0 #2129 Viagrkat 2020-10-11 21:56
female viagra price https://viagrageneri.com - buy viagra generic viagra soft buy cheap viagra viagra tablets for men viagra generic viagra buy
Quote
 
 
0 #2128 Gretta 2020-10-10 06:01
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you!
By the way, how can we communicate?

Feel free to visit my page XO SO DA NANG (Charmain: https://12bet365.org/data/viewtopic.php?id=24258)
Quote
 
 
0 #2127 Mable 2020-10-09 22:33
If you want to get a good deal from this post then you have
to apply such techniques to your won website.


My web page ... fun girl quotes: http://www.ffss8.com/home.php?mod=space&uid=48616&do=profile&from=space
Quote
 
 
0 #2126 Ezequiel 2020-10-09 18:22
Very well done & written my friend.
I've only just begun blogging very recently and observed llot of wrriters
sinply rehash old content but addd very little
of benefit. It's terrific to read an enlighbtening article of some true value to myself
and your other followers.
It is actually on my list of factors I need to emulate
as a new blogger. Reader engagement and material value are
king.
Many terrific suggestions; you've unquestionably made it on my list of writers
to watch!

Continue the good work!
Congratulations,
Milissent

Feel free to surf to my web page: cell phoe IMEI unlock service, Danielle: http://Feiradorolooficial.com.br/author/piperise0/,
Quote
 
 
0 #2125 Richelle 2020-10-09 14:53
This is a topic which is close to my heart...
Best wishes! Where are your contact details though?

my site ... fun house pizza raytown missouri (www.freewebhostingplan.com: https://www.freewebhostingplan.com)
Quote
 
 
0 #2124 Sophia 2020-10-09 12:42
what are the side effects of cialis cialis extra dosage 200 mg cialis online without
prescription: https://lifemedluonline.com/# viagra cialis online kaufen viagra cialis
order online
Quote
 
 
0 #2123 Allie 2020-10-09 02:44
Woah! I'm really loving the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very diffvicult
to get that "perfect balance" between usability and visual
appearance. I must saay tha you've done a excellent jobb with this.

Additionally, the blog loads super quick for me onn Chrome.
Exceptional Blog!
запчастини honda homepage: http://www.johnsonclassifieds.com/user/profile/2238014 honda xr 150
Quote
 
 
0 #2122 Nathan 2020-10-08 22:32
I believe this website holds some rattling
wonderful info for everyone :D.

Here iss my ssite :: ccna certification training videos: http://kep39.ru/user/ZacharyLamble97/
Quote
 
 
0 #2121 Katrice 2020-10-08 22:18
magnificent issues altogether, you simply won a logo new reader.
What could you suggest in regards to your publish that you
just made a few days in the past? Any positive?
web
page: http://forum.edenrising.com/discussion/134035/zapis-n43-o-2-kto-i-kak-razvlekaetsya
Quote
 
 
0 #2120 Rosalind 2020-10-07 15:23
I do not even know how I ended up here, but I thought this post
was great. I don't know who you are but definitely you are going to a famous blogger
if you are not already ;) Cheers!

Stop by my web blog :: sbobet: http://iplc.f3322.net:10086/profile.php?id=467641
Quote
 
 
0 #2119 Kaylee 2020-10-07 14:35
Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to ?return the favor?.I'm attempting to find things to
enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!


Feel free to visit my web page ... XSST (Charla: https://knickwall.de/forum/index.php?topic=188242.0)
Quote
 
 
0 #2118 Garry 2020-10-07 06:05
I just like the helpful information you provide to your articles.
I'll bookmark your blog and test once more right here regularly.
I am reasonably certain I will be informed many new stuff right
here! Best of luck for the next!

Feel free to surf to my blog Shawn: http://www.fxstat.com/en/user/profile/SemajeWoods-224471/blog/35295768-Most-Useful-Pegboard-Hooks-Testimonials-As-Well-As-Complete-Guide
Quote
 
 
0 #2117 Alexandria 2020-10-07 03:07
Hello There. I found your weblog using msn. That is
a really smartly written article. I'll make sure to bookmark
it and come back to read extra of your useful information. Thanks for the post.
I'll certainly comeback.

Also visit my blog post; đánh giá
nhà cái: https://www.bettingtop10.com/vi/
Quote
 
 
0 #2116 Bradly 2020-10-06 23:19
Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it
but, I'd like to send you an e-mail. I've got some ideas for your blog you might be interested
in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.


Here is my homepage: fun88 ทางเข้า 2020: http://nicnaccoins.com/bitchat/index.php?action=profile;u=322223
Quote
 
 
0 #2115 Finn 2020-10-06 01:06
It's hard to find well-informed people on this subject, but you sdem like
you know what you're talking about! Thanks

Look at myy web blog: new york vocal coaching warm-ups (Cathern: http://dogslayinglogs.com/CoyaiMalleysb)
Quote
 
 
0 #2114 Juliann 2020-10-05 20:12
Heya! I'm at work surfing around your blog from my new apple iphone!
Just wanted tto say I love reading your blog and look forward
to all yur posts! Carry on the superb work!

My web page - Louis: https://prettygorgeouslady.com/
Quote
 
 
0 #2113 Brandy 2020-10-05 09:43
Everyone loves what you guys are usually up too. This sort of clever work and coverage!
Keep up the good works guys I've you guys to blogroll.My blog ... w88: https://www.bettingtop10.com/vi/w88/
Quote
 
 
0 #2112 Isobel 2020-10-05 09:33
Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors
or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have
no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
Quote
 
 
0 #2111 Lou 2020-10-04 19:52
My brother recommended I might like this website. He was entirely right.

This post truly made my day. You cann't imagine
simply how much time I had spent for this information! Thanks!


Also visit my homepage w88: https://www.w88hn.vip/
Quote
 
 
0 #2110 Johnnie 2020-10-04 12:15
It's fantastic that you are getting ideas from this piece of writing as
well as from our dialogue made at this place.Take a look at my web page - XXX PORN; Les: http://yourcarbonimpact.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=learningwindowsphone.com%2Fniche%2Fshaved%2F,
Quote
 
 
0 #2109 Celia 2020-10-04 10:26
You need to be a part of a contest for oone of the highest quality websites on the net.
I most certainly will highly recommend this blog!
homepage: http://www.hywdy.org/bbs/home.php?mod=space&uid=51665&do=profile&from=space online bets
Quote
 
 
0 #2108 Nydia 2020-10-04 07:30
Keep on working, great job!

my web-site :: KQXSDNO: http://www.mediazioniapec.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2507031
Quote
 
 
0 #2107 Marjorie 2020-10-03 20:48
It's an remarkable piece of writing in support of
all the web viewers; they will take benefit from it
I am sure.

Here is my webpage :: fun888 (Trena: https://xiv.wiki/ff/User:JannPsr945717081)
Quote
 
 
0 #2106 Ute 2020-10-03 16:06
Asking questions are truly pleasant thing if you are not
understanding something totally, however this piece
of writing offers nice understanding even.

Feel free to visit my web page - fun resorts
(Birgit: http://onefaithpublications.org/)
Quote
 
 
0 #2105 Odell 2020-10-03 14:01
Thank you for the auspicious writeup. It in reality used to be a amusement account it.
Glance advanced fun stuff to
do in miami: http://livingstoneguesthouse.com/creating-craft-from-wooden-is-certainly-a-cherished-interest/ far brought agreeable
from you! By the way, how can we keep up a correspondence?
Quote
 
 
0 #2104 Mellisa 2020-10-03 07:26
I've learn several excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
I surprise how so much effort you set to create this type
of excellent informative web site.

Feel free to visit my homepage ... Fucking Porn Videos [http://www.jcjarch.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xxxmov.link%2Fcategories%2Fsmooth%2F: http://www.jcjarch.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xxxmov.link%2Fcategories%2Fsmooth%2F]
Quote
 
 
0 #2103 Bob 2020-10-03 06:36
We stumbled over here by a different web page and thoght I may as well check things out.
I like what I see so noow i am following you. Look forward to looking into your
web page for a second time.
метан для мышц webpage: http://wiki.genki.dk/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B036_%D0%9E_%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%98_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%E2%80%8B%E2%80%8BArticleCity.com анастразол
Quote
 
 
0 #2102 Kiera 2020-10-02 22:06
I think the admin of this web site is in fact working hard in favor of his web page, because here every
data iss quality based data.

My homepage :: 안전사이트: https://utotocheck.com/
Quote
 
 
0 #2101 Lisa 2020-10-02 20:14
Hello would you mind letting me know which hosting company you're
using? I've loaded your blog in 3 different web browsers and I
must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?
Thanks, I appreciate it!

Take a look at my web page; Hot Pics (Marla: http://sameboatfilms.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=huub.top)
Quote
 
 
0 #2100 Jayme 2020-10-02 13:55
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you
shield this increase.

My homepage :: XO SO GIA LAI (Sharyn: https://kayttokokemuksia.com/index.php?topic=115341.0)
Quote
 
 
0 #2099 Tilly 2020-10-02 06:30
Excellent pieces. Keep writing sucdh kind of information onn your page.
Im really impressed byy your site.
Hello there, You've performed a fantastic job.

I'll certainly digg it and individually suggest to
my friends. I am sure they'll be beefited from this site.


Review my blog post ... precision nutrition lean eating plan pdf: http://www.woliahao.com/space.php?uid=1649&do=blog&id=2970
Quote
 
 
0 #2098 Maribel 2020-10-02 05:30
Hey just wanted to give you a quick heads up.
The text inn your article see to be running offf the screen in Safari.
I'm not sure iif this is a formatting isseue or something to do with web
browser compatibility but I figured I'd post to lett you know.
The deign look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks
web page: http://turbin.info/doku.php?id=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_n63_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
Quote
 
 
0 #2097 Ignacio 2020-10-02 03:01
Wow, this post is nice, my younger sister is analyzing these things, therefore
I am going to inform her.

Feel free to visit my web-site: KQXSKH (Daisy: http://www.saudisurgeon.net/vb/showthread.php?p=8)
Quote
 
 
0 #2096 Janell 2020-10-02 02:57
really nice snap-shots!

Here is my web-site :: زيادة ارباح جوجل ادسنس: https://www.instapaper.com/p/onlinemoney
Quote
 
 
0 #2095 Ulrike 2020-10-02 00:58
What kind of camera is this? That is a really good top quality.Check out my site ... شرح كامل لموقع user testing: https://www.instapaper.com/p/onlinemoney
Quote
 
 
0 #2094 Jerrod 2020-10-02 00:49
I think the admin of thiss wweb site is genuinesly working hard in support
of his website: https://jewsunderattack.com/index.php/%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%BE%C3%91%C3%91%E2%80%9A_Id17_%C3%90%C5%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE_%C3%90%C5%BE_%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B3%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%E2%80%B9%C3%91%E2%80%A6_%C3%90%C3%90%C2%B2%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A6_%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2_%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5,
for the reason that here every material is quality based stuff.


website
Quote
 
 
0 #2093 Kyle 2020-10-02 00:41
this image is actually the fascinating!

Also visit my web blog; طرق الربح
من الانترنت: https://www.instapaper.com/p/onlinemoney
Quote
 
 
0 #2092 Tristan 2020-10-02 00:10
Some wonderful pictures. Fantastic colours.

Also visit my web site طرق الربح من الانترنت: https://www.instapaper.com/p/onlinemoney
Quote
 
 
0 #2091 Jimmy 2020-10-01 21:34
I am sure this piece of writing has touched all the
internet people, its really really good post on building up new blog.my webpage :: site (http://www.ffxiv-wiki.com: http://www.ffxiv-wiki.com/index.php?title=Scancube_Compatible_Digital_Cameras_Complet_Checklist)
Quote
 
 
0 #2090 Valorie 2020-10-01 15:30
You could certainly see your expertise within the work you write.
The arena hopes for more passionate writers such as you who
aren't afraid to mention how they believe. Always go after your heart.


Also visit my website; XO SO CAN THO (mortgageconvoy.com: https://mortgageconvoy.com/index.php?topic=12508.0)
Quote
 
 
0 #2089 Renato 2020-10-01 15:12
Hi there, yup this piece of writing is in fact pleasant and
I have learned lot of things from it on the topic of blogging.
thanks.
Quote
 
 
0 #2088 Rodrick 2020-10-01 14:37
It's an amazing post in support of all the online users; they
will get advantage from it I am sure.

Also visit my site; XO SO BINH PHUOC; foro.mumemory.c om: https://foro.mumemory.com/index.php?topic=145445.0,
Quote
 
 
0 #2087 Carin 2020-10-01 10:54
Everyone loves what you guys are up too. Such clever work and coverage!

Keep up the wonderful wirks guys I've included you guygs to mmy own blogroll.

https://thebeauty.co.tz/: https://thebeauty.co.tz/ sports betting bet
Quote
 
 
0 #2086 Beau 2020-10-01 09:09
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well
written article. I'll be sure to bookmark it and come
back to read more of your useful information. Thanks for the post.
I'll certainly return.

Here is my blog; Massageishealth y: http://www.quickregisterhosting.com/classifieds/user/profile/163140
Quote
 
 
0 #2085 Lashunda 2020-09-30 03:16
I don't even know how I ended up here, but I thought
this post was great. I don't know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you are not already
;) Cheers!
website: http://www.imsia.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fwww.nnov.org%2Fpress%2Fnews63.html&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr bet match live betting
Quote
 
 
0 #2084 Lachlan 2020-09-30 01:33
Thanks forr another great post. Thee place else maay anybody
get that type of information in such a perfect means of
writing? I have a presentation next week, and I'm at thhe search for such info.

фарму украина webpage: https://drugwiki.org/index.php?title=%C3%90%C2%A1%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92%C3%9143_%C3%90%C5%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE_%C3%90%C3%90%C2%B0%C3%91%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9_%C3%90%C5%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BE%C3%90%C3%91%E2%80%B9_%C3%90%E2%80%9D%C3%90%C2%BB%C3%91_%C3%90%E2%80%98%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B0
силач
Quote
 
 
0 #2083 Joesph 2020-09-29 14:32
And this also applied to my bedtime routine.

Also visit my web page: sleep: http://youtube.com/watch?v=8QPl0GnyhHM
Quote
 
 
0 #2082 Kelle 2020-09-29 00:13
I am in fact grateful to the holder of this digital marketing agency like site analyticz: https://siteanalyticz.com who has shared this wonderful article at at this place.
Quote
 
 
0 #2081 Daniela 2020-09-28 21:57
Hi there mates, its great article onn the topic of educationand entirely
defined, keep it up all tthe time.
Chapisha kuhusu bet bet mechi web page: http://www.genderkingen.com/gdkwiki/index.php?title=Benutzer:KourtneyReeder3 mechi ya kucheza
Quote
 
 
0 #2080 Katrice 2020-09-28 21:45
Great post.

my blog ... fun things to do in st louis for teenagers - Margie: http://www.freeonlinegames007.com,
Quote
 
 
0 #2079 Janet 2020-09-28 08:26
It's actually a cool and useful piece of information. I'm satisfied that you just
shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this.
Thank you for sharing.

Also visit my web blog :: babe of the day bit of fun: https://lc-s.co/9TZbm
Quote
 
 
0 #2078 Halina 2020-09-28 07:31
After exploring a few of thee blog posts on your site, I truly appreciate your technique
of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will
be checking back soon. Please visit my website
too and let me know whawt you think.
детские вечерние платья homepage: http://landoscorner.com/discussion/119924/statya-n26-hozyain-na-fronte-kto-mne-podsobit платья
вечерние
Quote
 
 
0 #2077 Vida 2020-09-28 01:56
An impressive share! I've just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little research on this.
And he in fact bought me dinner simply because I discovered it
for him... lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending time to talk about this matter here on your
web page.

Also visit my site ... bible fun for
kids: https://lc-s.co/qPpuy
Quote
 
 
0 #2076 Megan 2020-09-28 01:50
Heya i am for the first time here. I found this board and
I find It really useful & it helped me out much.
I hope to give something back and help others like you helped me.


Feel free to surf to my blog - fun trivia
facts: https://lc-s.co/Gp3B2
Quote
 
 
0 #2075 Chantal 2020-09-28 01:46
Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do
not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks

Also visit my blog; fb88: https://www.bettingtop10.com/vi/fb88/
Quote
 
 
0 #2074 Cody 2020-09-27 16:55
Spot on with this write-up, I truly believe this amazing site needs
a lot more attention. I'll probably be back again to read through more, thanks for the advice!


my blog - fun wii games: https://lc-s.co/
Quote
 
 
0 #2073 Celsa 2020-09-27 16:54
Howdy! This blog post could not be written any better!
Reading through this article reminds me of my previous roommate!
He continually kept preaching about this. I am going to send this article to him.
Pretty sure he's going to have a great read. Many thanks for sharing!


Stop by my web blog: classificados gratis (Lela: http://maps.google.com.ar/url?q=https://projectredwiki.com/wiki/User:MicheleDubin)
Quote
 
 
0 #2072 Margarito 2020-09-27 16:10
Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to
no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?


Have a look at my site ... fun christmas cookies: https://lc-s.co/IDCKO
Quote
 
 
0 #2071 Natalia 2020-09-27 16:10
Have you ever considered writing aan e-book or guest authoring on other
blogs? I have a blog based on the saqme information you disuss and would
really like too have you share some stories/informa tion. I know my readers would enjoy your work.
If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

светодионое оформление
зданий website: http://www.daytonasystem.com/bbs/profile/discussions/83202/Reda08D462 световое оформление
офиса на новый год
Quote
 
 
0 #2070 Reuben 2020-09-27 04:58
this image is actually the distinctive.

Also visit my webpage :: production video: https://setiathome.berkeley.edu/show_user.php?userid=10957481
Quote
 
 
0 #2069 Jeffrey 2020-09-27 04:18
As the admin of this websxite is working, no hesitation very quickly it will be well-known, due to
its quality contents.
ставки на ставки webpage: http://www.elitejudoclub.com/groups/%d0%b1%d0%ba-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0/ ставки на биатлон
Quote
 
 
0 #2068 Kellye 2020-09-27 02:21
I was able to find good information from your blog articles.


My site: classificados gratis: http://Content.Mega-mir.com/bitrix/rk.php?goto=http://brantzegfamily.com/members/jodyaguiar587/profile/
Quote
 
 
0 #2067 Sterling 2020-09-26 14:28
Wow, that's what I was searching for, what a stuff!

existing here at this weblog, thanks admin of this site.
Quote
 
 
0 #2066 Kraig 2020-09-26 07:14
Unquestionawbly believe that which yyou stated. Your favorite reason appeared
tto be on the net the easiest thing to be aware of.
I say to you, I certainly get anoyed while people consider worties that they plainly don't know about.
You managed to hiit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having
side effect , people coupd take a signal. Will probably be back to get more.
Thanks

Feel free to surf to my wweb page; apple cider vinegar acne treatment overnight (Mable: http://image.xianyu365.com/space.php?uid=531&do=blog&id=577)
Quote
 
 
0 #2065 Graciela 2020-09-26 01:14
Great work! That is the type of info that are meant to be
shared around the internet. Shame on Google for no longer positioning this post higher!
Come on over and visit my site . Thanks =)
Quote
 
 
0 #2064 Michaela 2020-09-25 19:05
I got this site from my buddy who shared with me regarding this web page and now this time I am
visiting this web page and reading very informative content at this time.Check out my web-site; w88: https://www.w88hn.vip/
Quote
 
 
0 #2063 Alfonso 2020-09-25 00:54
Good information. Lucky me I came across your website by accident (stumbleupon).
I've saved it for later!

my web-site :: fun activities
in boston: https://www.seoservicesforbusiness.com/seo-services-in-roosevelt-arizona/
Quote
 
 
0 #2062 Rory 2020-09-24 22:41
magnificent post, very informative. I'm wondering why the other specialkists oof this sector do not reaslize this.
You should propceed your writing. I am sure,
yoou have a great readers' base already!

my web siye :: forex mentor
pro login: http://www.2010.us/articles/17322-stay-an-improved-lifestyle-by-trading-in-currency-trading
Quote
 
 
0 #2061 Jetta 2020-09-24 15:28
Generally I do not read post on blogs, however I would like
to say that this write-up very forced me to try and do it!
Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice article.


My website ... fun games multiplayer [benttreecounseling.org: http://benttreecounseling.org/]
Quote
 
 
0 #2060 Chauncey 2020-09-24 01:20
What's up, after reading this amazing paragraph i am as well
happy to share my know-how here with friends.


My web blog: tadalafil 20 mg: http://www.personal-defi.info/xampp/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcanadianmpharmacy.com%2F%3Ecanadian+pharmaceuticals+online%3C%2Fa%3E
Quote
 
 
0 #2059 Chara 2020-09-23 22:11
This pqge really has all of the info I needed concerning
this subject and didn't know who too ask.

Have a look at my webpage - increase hair growth shampoo (Ouida: http://www.llongg.cn/space.php?uid=130160&do=blog&id=360436)
Quote
 
 
0 #2058 Shayne 2020-09-23 16:41
Hi there! I coujld have sworn I've been to this blog before
but after checking through some of the post I realized it's new to
me. Anyways, I'm definitely glad I found it and I'll be
book-marking and checking back often!

Review my blog post - programming voice commands for android [Monique: http://vatter.devpm.de/index.php/component/k2/itemlist/user/7502]
Quote
 
 
0 #2057 Dina 2020-09-23 14:40
Hi, I wish for to subscribe for thhis weblog too take hottest updates,
so where ccan i do it please help.

Also visit my webb blog - fx
incognito Ohlc: http://phonoteca.ru/user/TereseAplin820/
Quote
 
 
0 #2056 Pearlene 2020-09-23 01:46
Thank you for every other informative site.
The place else could I get that type of info written in such an ideal means?
I have a challenge that I'm simply now running on, and I've been on the
glance out for such information.

my web-site: math fun worksheets: https://www.shareapin.com/members/reillykrogh7/activity/702877/
Quote
 
 
0 #2055 Jacquetta 2020-09-22 19:12
I've been surfing on-line greater than three hours lately,
but I by no means found any fascinating article like yours.
It is beautiful worth sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers
made excellent content material as you probably did, the net will be much more useful than ever before.


Stop by my webpage crawfish (f9996509.bget.ru: http://f9996509.bget.ru/blog/12893.html)
Quote
 
 
0 #2054 Alicia 2020-09-22 11:33
It's really very complicated in this active life to listen news on TV, thus I jjust use world wide web for that reason, and get
the hottest news.
купить кроссовки Джордан Киев webpage: http://mediawiki.hslsoft.com/index.php?title=%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%BE%C3%91%C3%91%E2%80%9A_N76_-_%C3%90%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B9%C3%90%C2%BA_%C3%90%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2_%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A_%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5_Fankyshop._%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B2_%C3%90%CB%9C_%C3%90%C2%A3%C3%90%C2%BA%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0
найк джордан купить
Quote
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας με προϋπόθεση την αναφορά του αρθρογράφου και της ιστοσελίδας με ενεργό λινκ.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε έντυπα μέσα χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου αυτής της ιστοσελίδας Μάριου Δημόπουλου.

Saturday the 31st - . Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS