Η τρίτη ετεοκρητική επιγραφή

Share

Η επιγραφή αυτή ανακαλύφθηκε τον Ιούνιο του 1904 από τον Bosanquet που συνέχιζε τις ανασκαφές στην Ακρόπολη της Πραισού και δημοσιεύθηκε από τον Conway στην Επετηρίδα της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής (τόμ. Χ 1903/04 σελ. 115). Ατυχώς ο λίθος βρέθηκε διά καθέτου ρήγματος ακρωτηριασμένος έτσι, ώστε σώζεται όλων των στίχων το δεξιό μόνο μισό και δεν έχουμε κανέναν ακέραιο στίχο. Έτσι κάθε απόπειρα προς μετάφραση αποβαίνει μάταια.

 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΤΕΟΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

Ας δούμε τι γράφει ο Ιάκωβος Θωμόπουλος για τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένες οι ετεοκρητικές επιγραφές:

«Λυπηρόν βεβαίως τυγχάνει ότι ο οικτρός ακρωτηριασμός της Γ’ – Ετεοκρ. επιγραφής στερεί ημάς της ευκαιρίας του παρακολουθήσαι εν πάση λεπτομερεία και ακριβεία το γλωσσικόν της επιγραφής ζήτημα, και καθορίσαι, αν πρόκηται ενταύθα ουχί μόνον περί της αυτής Πελασγικής γλώσσης, αλλά και περί του αυτού διαλεκτικού ιδιώματος ως και εν ταις δύο άλλαις. Η έλλειψις όμως αύτη ουδεμίαν δύναται έχειν επίδρασιν ως προς την λύσιν του κυρίου ζητήματος, ο εστί τίνα γλώσσαν ελάλουν οι Ετεόκρητες. Και αν έτι όλως απιθάνως ισχυρίζετο τις ή και απεδείκνυε την Γ’ – Ετεοκρ. επιγραφήν γεγραμμένην εν γλώσση πάντη διαφόρω της των άλλων, πάλιν το ζήτημα της γλώσσης των Ετεοκρητών θεωρητέον ως οριστικώς και αναμφισβητήτως λελυμένον διά της Β’ – Ετεοκρ. επιγραφής. Εν ταύτη ομιλούσιν αι αρχαί της Πραισού προς τους πολίτας βεβαίως εν γλώσση, ήτις ήτο η μητρική των Πραισίων. Γινώσκομεν δ’ ασφαλώς ότι οι Πραίσιοι ήταν Ετεόκρητες. Η γλώσσα λοιπόν της Β’ – Ετεοκρ. επιγραφής, ήτις αποδεικνύεται (ως άλλως τε και η της Α’ – Ετεοκρ.) γνησία Ελληνο-Πελασγική, ακριβώς ομοία προς την γλώσσαν των Τυρρηνών Πελασγών της Λήμνου και των σημερινών Ελληνο-Πελασγών Αλβανών, ήτο η μητρική των Ετεοκρητών, οι δε Ετεόκρητες οι πανάρχαιοι της Κρήτης κάτοικοι ήσαν Πελασγοί την εθνικότητα ήτοι Πρωτοέλληνες» (Πελασγικά, έκδ. 1912, σελ. 110).

 

 

[Παραθέτουμε το ανωτέρω απόσπασμα στη δημοτική::

Λυπηρό βεβαίως τυγχάνει ότι ο οικτρός ακρωτηριασμός της Γ’ – Ετεοκρ. επιγραφής μας στερεί την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε με κάθε λεπτομέρεια και ακρίβεια το γλωσσικό ζήτημα της επιγραφής και ν

α καθορίσουμε, αν πρόκειται εδώ όχι μόνο περί της ίδιας Πελασγικής γλώσσας, αλλά και περί του αυτού διαλεκτικού ιδιώματος όπως και στις δύο άλλες. Η έλλειψη όμως αυτή δεν μπορεί να έχει καμμιά επίδραση ως προς τη λύση του κυρίου ζητήματος, το οποίο είναι ποια γλώσσα λαλούσαν οι Ετεόκρητες. Και αν ακόμα όλως απιθάνως ισχυριζόταν κάποιος ή και απεδείκνυε τη Γ’ – Ετεοκρ. επιγραφή γραμμένη σε γλώσσα εντελώς διαφορετική από τις άλλες, πάλι το ζήτημα της γλώσσας των Ετεοκρητών πρέπει να θεωρηθεί ως οριστικά και αναμφισβήτητα λυμένο διά της Β’ – Ετεοκρ. επιγραφής. Σε αυτή μιλούσαν οι αρχές της Πραισού προς τους πολίτες βεβαίως σε γλώσσα, η οποία ήταν μητρική των Πραισίων. Γνωρίζουμε ασφαλώς ότι οι Πραίσιοι ήταν Ετεόκρητες. Η γλώσσα λοιπόν της Β’ – Ετεοκρ. επιγραφής, η οποία αποδεικνύεται (όπως άλλωστε και η της Α’ – Ετεοκρ.) γνησία Ελληνο-Πελασγική, ακριβώς όμοια προς τη γλώσσα των Τυρρηνών Πελασγών της Λήμνου και των σημερινών Ελληνο-Πελασγών Αλβανών, ήταν μητρική των Ετεοκρητών, οι δε Ετεόκρητες οι πανάρχαιοι κάτοικοι της Κρήτης ήταν Πελασγοί την εθνικότητα, δηλαδή Πρωτοέλληνες.]

 

Ο Θωμόπουλος λοιπόν αποδεικνύει ότι η γλώσσα των Ετεοκρητών ήταν η Αλβανική, την οποία ονομάζει Ελληνο-Πελασγική, και τους Αλβανούς τους ονομάζει Ελληνο-Πελασγούς. Γνήσιοι Έλληνες λοιπόν είναι οι Αλβανοί και η γλώσσα τους γνήσια Ελληνική, η οποία ομιλείτο κατά την προϊστορική περίοδο, αλλά και κατά τους ιστορικούς χρόνους στην Κρήτη.

 

Μάριος Δημόπουλος

Γλωσσολόγος-Εθνολόγος

Διατροφολόγος

ΜέλοςτουAmerican Council of Applied Clinical Nutrition

 

Add comment


Security code
Refresh

Comments  

 
0 #6 utazaso 2020-01-08 02:45
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules yom.fedm.greeks -albanians.com. qbj.mk http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
 
 
0 #5 ajeploxibuv 2020-01-08 02:20
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Without Prescription Amoxicillin 500mg Capsules yml.ouqm.greeks -albanians.com. uqg.ph http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
 
 
0 #4 xuluwohimxu 2019-04-01 17:43
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online Buy Amoxicillin Online nus.mjui.greeks -albanians.com. cpt.oi http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
 
 
0 #3 uajuyexaxepap 2019-04-01 17:27
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin Online zhc.lgck.greeks -albanians.com. ypg.jb http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
 
 
0 #2 ikiivihoja 2019-04-01 14:35
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg bxx.nxqe.greeks -albanians.com. jll.ed http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
 
 
0 #1 fdtwalijovipe 2019-04-01 14:28
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin For Sale tad.vuse.greeks -albanians.com. gfz.zk http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας με προϋπόθεση την αναφορά του αρθρογράφου και της ιστοσελίδας με ενεργό λινκ.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλων των αναρτήσεων της ιστοσελίδας ΠΕΛΑΣΓΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ – www.greeks-albanians.com σε έντυπα μέσα χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου αυτής της ιστοσελίδας Μάριου Δημόπουλου.

Friday the 30th - . Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS